Здраве и здравеопазване Имиграция и работа: Правна помощ

Майчинство

Ако сте бременна, имате право на една или няколко от следните услуги:
• акушерки, които се намират или в болницата, или в местен здравен център, или в клиника. Акушерките отговарят за грижите около всички нормални бременности и раждания. Не е нужно да бъдете прехвърлена към акушерка чрез вашия личен лекар (GP).
• личен лекар (GP). Не всички общопрактикуващи лекари (GP) осигуряват консултация за бременни жени. Ако вашият личен лекар (GP) не осигурява такава услуга, можете да се регистрирате при друг общопрактикуващ лекар (GP) за грижите по вашата бременност. Primary Care Trust осигуряват детайлна информация за общопрактикуващи лекари, които осигуряват грижи при бременност.
• акушер в болница. Обикновено, акушерът се намесва когато възникнат усложнения. Все пак, можете да пожелаете да се видите с акушер, дори и ако акушерка или личен лекар (GP) се грижат за вас.
Може да имате голям избор относно типа на услугите по вашата бременност и мястото, където да родите. Големината на избора зависи от района, в който живеете, но могат да се включат:
• цялостни болнични грижи. Това може да се случи ако, на практика, вие поискате високо ниво на медицинска интервенция;
• разпределени грижи между личния лекар (GP) и болничния състав. Обикновено се връщате у дома малко след раждането;
• раждане у дома, като израждането и грижите по самата бременност се осигуряват от акушерка и е възможно – и от личния лекар (GP). Имате право да родите бебето си у дома и можете да се свържете с надзирателят на акушерките, за да го уредите. Въпреки че, можете да се регистрирате при друг общопрактикуващ лекар (GP) само заради грижите по вашата бременност.
Информация за местните майчински услуги можете да получите от вашите PCT, общността на акушерките, здравен работник или от общопрактикуващ лекар (GP). Тази информация ще включва, например, вида на предлаганите грижи, къде може да стане раждането, какви болкоуспокояващи се предлагат, какви са предлаганите изследвания и за какво служат. В някои области има майчински устави, в които са поместени правата на бременните жени и млади майки, и стандартите на обслужване, които могат да се очакват.
Ако имате затруднения с получаването на информация за вида на желаните от вас грижи, или искате повече информация за това как се организират грижите за бременните жени във вашия район, трябва да се свържете с надзирателя на акушерките във вашия местен родилен дом или в PCT

Категории