Образование

Милиони висшисти ще изплащат по-малки суми месечно заради повишаване прага на студентските заеми

От началото на новата финансова година (6 април) влезе в сила най-голямата промяна в студентското финансиране от 2012 година насам. Милиони висшисти ще връщат по-малко на месец – някои ще платят с хиляди паунди по-малко като цяло, а други пък изобщо няма да връщат нищо.

Тъй като информацията е относно погасяването на студентските заеми, а не за общия размер на дълга, тя не получи толкова широко отразяване в медиите и е много вероятно да не сте чули за какво става дума.

Всеки студент има задължение да започне да връща заема си за обучение от месец април след завършване или напускане на университета. Досега повечето новозавършили трябваше да връщат 9% от всичко, което са заработили над прага от 21 000 паунда годишно. И това е ключът за определяне колко връщате, а не каква сума сте взели като заем.

Да вземем за пример човек, който печели 31 000 паунда (тъй като е по-лесно за пресмятане). Ако лицето дължи 20 000 паунда, връща 900 паунда на година (9% от 10 000 паунда, което е сумата над прага от 21 000). Ако лицето дължи 50 000 паунда, отново връща 900 паунда на година. Ако лицето дължи, примерно, 3 000 000 паунда (ако таксите за обучение бяха толкова абсурдно високи) – отново би връщал 900 паунда на година.

Единствената разлика е във всички тези случаи е периодът, за който се погасява дългът и дали ще се бъде изплатен, преди да изтече периодът от 30 години, след който се изчиства по давност. Повечето от новозавършилите висшисти няма да погасят заема си, преди той да изтече по давност, затова на него може да се гледа по-скоро като на един допълнителен подоходен данък от 9% за следващите 30 години.

От началото на новата финансова година (6 април 2018) прагът за погасяване беше повишен, но с колко зависи от това кога и къде сте започнали обучение.

 

Заеми по План 2

Това се отнася до заемите в Англия и Уелс за хората, започнали обучение в университет през или след 2012 година.

От започването на този план през 2012 година, погасяването им е 9% от всичко заработено над 21 000 паунда годишно. Сега обаче става 9% от заработеното над 25 000 паунда годишно, а от следващата година (2019) прагът ще продължи да расте ежегодно с нарастването на средните доходи.

Така че при всяко ниво на доходи ще връщате с 360 паунда по-малко на година (с 30 паунда на месец по-малко), а тези, които в момента връщат по-малко от 360 паунда на година няма да връщат нищо.

Нека дадем пример:

Печелещите 20 000 паунда годишно – досега не сте връщали нищо, занапред няма да връщате нищо.

Печелещите 25 000 паунда годишно – досега сте връщалие 360 паунда на година, сега няма да връщате нищо.

Печелещите 35 000 паунда годишно – досега сте връщали 1260 паунда на година, сега ще връщате по 900 паунда.

 

Заеми по План 1

Това се отнася за хората, започнали обучение между 1998 и 2011 година в Англия и Уелс, както и за заемите в Шотландия и Северна Ирландия от 2012 година насам. При тези заеми прагът се движи годишно с инфлацията и тук повишението му е много по-малко – от 17 775 на 18 330 паунда, така че погасителните вноски падат с по-малко от 50 паунда годишно.

Хората, започнали обучение преди 1998 година връщат заемите си по съвсем различна система, която не е претърпяла промени. Това трябва да се случва автоматично.

 

Ще се промени ли заплатата ми?

Студентските заеми се изплащат директно от работодателя чрез удръжка от заплатата, също както се удържа и подоходният данък. Така че работодателят ви трябва да промени вашите погасителни вноски. Все пак проверете какво пише на фиша ви за заплащане от април.

Мартин Люис, известен от уебсайта си www.moneysavingexpert.com напомня, че стотици хиляди висшисти са надплатили при връщане на студентските си заеми и могат да си върнат стотици паунди. За повече информация посетете mse.me/studentloanoverpayments.

Самонаетите лица връщат заемите си чрез плащането на данъците според данъчната си декларация и плащането на данъците до януари, следващ края на данъчната година.

 

По-малката погасителна вноска не означава ли по-висока лихва в дългосрочен план?

Докато плащането на по-малка месечна вноска е полезно за паричния поток, нормалното правило за заемите е да се погасяват възможно най-бързо с възможно най-високи месечни вноски, за да има по-малък период за начисляване на лихва.

Но при студентските заеми е различно.

Затова Мартин Люис и неговия сайт разгърнаха ударна кампания в тази посока, след като британското правителство обърна гръб на първоначалните си обещания да повиши прага за изплащане на студентските заеми.

Предвижда се, че при заемите по План 2, едва 17% от хората – тези, които са с най-високи доходи или тези, които не са взели пълни заеми за обучението си,  ще ги изплатят напълно. Останалите просто ще плащат 9% от годишния си доход над прага за следващите 30 години. Така че, за тях по-малката месечна вноска означава, че ще върнат по-малко пари накрая, вероятно  с хиляди паунди по-малко през годините.

Въздействието на промените върху заемите от План 1 е незначително.

Лихвените прагове по заемите от План 2 също претърпяха промени. Лихвеният процент се променя с инфлацията на индекса на цените на дребно всяка година. Докато се изучава инфлацията му (в момента 3,1%) плюс 3%, праговете на инфлацията след дипломиране бяха променени.

Доходи под 25 000 паунда (преди 21 000):

Лихвата = Индекса на цените на дребно

Доходи над 45 000 паунда (преди 41 000):

Лихвата = Индекса на цените на дребно + 3%

Доходи между тези две суми:

Лихвата се движи от единия до другия край на скалата.

Това означава по-малка лихва за някои, но практическият ефект е ограничен, тъй като много хора така или иначе не изплащат пълната лихва с добавката, защото не си изплащат заема изцяло, преди да изтече по давност.

Категории