Гражданство Имиграция и работа

Натурализация като британски гражданин: Намерение за установяване

Пълнолетно лице, което не е британски гражданин и отговаря на условията, може да кандидатства за натурализация, за да стане гражданин на Обединеното кралство.

В общия случай хората имат правото да кандидатстват за натурализация в съответствие с раздел 6 от Закона за британско гражданство 1981 г., ако са изпълнени следните условия:

 •         възраст – 18 или повече години;
 •         кандидатът е “благонадежден” гражданин – това се доказва с чисто съдебно минало и с двама гаранти, британски граждани, единият от уважавана професия, които гарантират, че познават лицето от 3 години и, че то се съобразява със законите и е добър гражданин;
 •         отговаря на изискванията за владеене на английски (например, висше образование в англоговоряща страна или документ за положен изпит на определено ниво) и успешно положен изпит за живота в Обединеното кралство;
 •         отговаря на изискванията за пребиваване в Кралството през последните години;
 •         има намерение да продължат да живеят в Обединеното кралство.

Тази статия разглежда последното изискване, а именно намерение за установяване.

 

Молба за британско гражданство: Продължавате да живеете в Обединеното кралство

По същество, кандидатите доказват, че са установили дома си във Великобритания през последните години, но и от тях се очаква Великобритания да бъде техен дом и занапред, ако им бъде предоставено гражданство. Изключение има за тези от тях, които са сключили брак или са  в гражданско партньорство с британски гражданин.

Те кандидатстват съгласно член 6, параграф 2 от Закона за британската националност от 1981 г., а изискванията за раздел 6 (2) – посочени в раздел 1, параграф 3 от закона – не включват намерение за установяване.

За всички останали, раздел 1, параграф 1(1)(d) от Закона за британската националност от 1981 г. определя изискването, както следва:

(i) намеренията на кандидата са такива, че в случай на издаване на удостоверение за натурализация като британски гражданин, неговият дом или (ако той има повече от един) неговият основен дом ще бъде в Обединеното кралство; или

(ii)  той възнамерява, в случай на издаване на такъв сертификат, да постъпи на служба или да продължи да служи на Короната, на правителството на Обединеното кралство, или да участва в международна организация, чийто член е правителството на Обединеното кралство или нейно величество, или работи в дружество или сдружение, установено в Обединеното кралство.

Подробните указания за начина, по който Министерството на вътрешните работи тълкува изискването за намерение за установяване, са посочени в ръководството  за разрешаване на натурализация чрез упражняване право на преценка на служителя – Nationality policy: Naturalisation as a British citizen by discretion.

 

Живот в Обединеното кралство след натурализация като британски гражданин

Home Office приема за доказателство декларираното намерение на кандидатите, когато те заявят, че възнамеряват да се установят в Обединеното кралство при следните обстоятелства:

 •         да отговарят на изискванията за пребиваване досега, без да е необходимо да се упражнява правото на преценка за приемане на допълнителни отсъствия, като се игнорират отсъствията за повече от 30 дни;
 •         да имат установен дом в Обединеното кралство;
 •         да отсъстват или възнамеряват да отсъстват от Обединеното кралство за не повече от шест месеца;
 •         отсъствието е било, или ще бъде, временно (например за почивка или бизнес пътуване);
 •         ако това е планирано отсъствие, за Home Office е достатъчно, че възнамеряват да се върнат в Обединеното кралство;
 •         запазили са установен дом в Обединеното кралство, където близки на семейството, които не са ги придружили в чужбина, са продължили да живеят;
 •         няма информация, която да противоречи намерението им, например съпруг/партньор, който пребивава или възнамерява да стане пребиваващ в чужбина или неотдавнашно (или очаквано) отсъствие от страната за период от повече от шест месеца.

Когато Home Office  възнамерява да одобри молбата, въпреки че кандидатът не отговаря на изискванията за пребиваване и отсъствие, кандидатът ще трябва да докаже, че той или тя има „установено жилище, семейство и значителна част от който и да е имот тук“.

 

По-нататъшно разследване на основното място на пребиваване извън Великобритания

В случай че горните критерии не са спазени и Home Office има съмнения относно намерението на кандидата да живее в Обединеното кралство, ще бъдат проведени допълнителни разследвания, за да се определи дали:

 •         има доказателства за основно място на пребиваване извън Великобритания;
 •         кандидатът или неговият партньор притежава имот в чужбина;
 •         семейството на кандидата живее в чужбина, в семейния дом или на друго място;
 •         кандидатът има повече от един дом и основният му дом е в чужбина..

Когато има такива доказателства, молбата обикновено бива отказана.

Фактът, че съпругът или партньорът на кандидата не кандидатства за натурализация по същото време, сам по себе си не се приема от Home Office като доказателство, че изискването за намерение да живее в Обединеното кралство не е изпълнено. Въпреки това, могат да бъдат направени допълнителни запитвания и молбата може да бъде отказана, ако се окаже, че съпругът / партньорът:

 •         пребивава в чужбина;
 •         планира да живее в чужбина;
 •         кандидатът прекарва значителни периоди със съпруг или съпруга или партньор и деца в чужбина.

Това няма да бъде причина за отказ, когато двойката:

 •         е разделена;
 •         съпругът или партньорът кандидатства за разрешение за влизане в Обединеното кралство или може да убеди Home Office, че възнамерява да се премести в Обединеното кралство;
 •         е ясно, че двойката ще живее разделено в обозримото бъдеще.

 

Живот извън Обединеното кралство, след като кандидатът стане британски гражданин

Когато кандидатът ясно заяви, че възнамерява да живее в Обединеното кралство за определен период от време, но след това планува да установи основния си дом в чужбина в бъдеще, заявлението ще бъде отказано.

Когато кандидатът е в чужбина или се готви да отиде в чужбина за шест месеца или повече, обикновено заявлението ще бъде отказано, освен в случаите когато:

 •         кандидатът извършва доброволен труд, като например доброволческата служба в чужбина (VSO);
 •         кандидатът се занимава с обучение или работа в чужбина, необходими за упражняване на професия или бизнес в Обединеното кралство;
 •         отсъствието е част от установен модел, като например във връзка с наемането на работа, свързана с мореплаване, и кандидатът се намира основно в Обединеното кралство.

 

Изключение за тези, които нямат основен дом

Има специални разпоредби за тези, чийто начин на живот или професия (например международни знаменитости, актьори, музиканти) може да означава, че те не са в състояние да поддържат основен дом в традиционния смисъл.

Ръководството предлага да се прецени какви данъци плащат те в Обединеното кралство, собствеността, която имат в страната, колко време прекарват в Обединеното кралство, освен работата си в  Обединеното кралство и личните им връзки с Обединеното кралство.

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

Категории