Здраве и здравеопазване Здравна каса - NHS

Новите промени в здравната система на Англия – засягат ли ни?

Наскоро от страниците на вестник „Дейли стар“ британският депутат от групата на торите, Крис Скидмор, член на Комисията по здравеопазване в парламента, призова имигрантите във Великобритания да плащат 5 години данъци, преди да получат право на медицинско обслужване. Според него, днес много имигранти не плащали данъци, но получавали медицински грижи, когато се разболеят.

В новия имиграционен закон, който е вече на второ четене в парламента, се предвиждат редица промени, свързани с предоставянето на определени социални услуги, които ще засегнат голяма част от новодошлите на Острова имигранти, в това число и някои категории европейски граждани, които са се установили тук, но нямат уреден статут или не са се сдобили с необходимите документи за пребиваване, доказващи упражняването на европейското право.

В тази статия ще разгледаме само предвижданите промени в здравната система.

В момента, според европейските правила, лицата, пребиваващи на основание на европейското право, имат право на безплатна здравна помощ, като изключение правят студенти и самоосигуряващи се лица, които е необходимо да имат съответната здравна застраховка.

Ползваните от българите безплатни здравни услуги на Националната здравна служба на Великобритания (NHS) включват:

  • Регистрация при личен лекар по местоживеене (General Practitioner – GP) и получаване на здравен номер.

Важно е да се отбележи, че към момента в доста здравни центрове на общопрактикуващи лекари (GP) могат да ви поискат документ за идентификация (лична карта) или доказателство за адрес (като например – сметка за ток, издадена на ваше име), но непредставянето на тези документи не е основание да ви бъде отказана регистрация съгласно настоящото законодателство. В случай, че лекарят не иска да ви регистрира, можете да поискате от местната организация на HCPC (Health and Care Professions Council) да ви назначи лекар.

  • Получаване на рецепта за лечение и закупуване на лекарствата срещу обща за всички граждани на Обединеното кралство такса, която в момента е £7.85 за една рецепта.
  • Посещение при лекар-специалист.

Вашият личен лекар обикновено ви осигурява по-голямата част от нужните ви здравни грижи и преценява дали имате нужда да се видите с лекар специалист (консултант) или да отидете в болница. При установяване на такава нужда за по-нататъшно лечение при лекар специалист (консултант) той ще ви издаде направление, за което обаче обикновено се чака между 2-4 седмици.

  • Посещение в болница за извършване на определена процедура или за хоспитализиране.

Отново вашият личен лекар ще ви издаде това направление. До седмица болницата ще ви пише с подробности за уговорения час. Трябва да се свържете с болницата, ако се налага да промените уговорения час.

  • Стоматологично лечение.

Както и в България, Националната здравна служба на Великобритания (NHS) поема част от разходите за стоматологично лечение, а останалата част за-плащате със собствени средства по установени единни за всички граждани тарифи. Някои категории пациенти (като например безработни – с регистрация в Бюрото по труда) са освободени от всякакви разходи за стоматологично лечение.

  • Лечение при спешен случай.

При необходимост от спешно лечение т.нар. отделения “Злополуки и спешни случаи” (А&Е) на местните болници, са длъжни да ви приемат и лекуват абсолютно безплатно.

Какви промени се предвиждат с приемането на новия имиграционен закон за достъпа ни до гореспоменатите здравни услуги?

Наскоро Министерството на здравеопазването на Обединеното кралство излезе с доклад, който оценява т.нар. “щети от злоупотреби с безплатната здравна система“ от страна на имигрантите, туристите и незаконно пребиваващите в страната хора. Според този доклад, годишният разход на Националната здравна служба (NHS) за покриване на здравните нужди на 2.6 милиона имигранти възлиза на 2 милиарда британски лири или по 690 лири среден годишен разход на човек. Също така се посочва, че с въвеждането на новите разпоредби, касаещи ограничения достъп на имигранти до безплатните здравни услуги, могат да се постигнат „спестявания“ за държавата от порядъка на 500 милиона британски лири.

Какво се включва в предложените нови разпоредби, които се очаква да бъдат приети в парламента до края на първото тримесечие на 2014 година:

1. Новите имигранти да плащат такса от порядъка на £500 до £1000 предварително всяка година за здравни разходи през първите 5 години от престоя им в Обединеното кралство.

2. Международните студенти да бъдат задължени да плащат такса от £200 за здравни разходи през всяка година от обучението си в Англия.

3. Предвижда се създаването на Регистър към Националната здравна служба, който ще проследява имиграционния статус на новите пациенти.

4. При регистриране на всеки нов пациент общопрактикуващите лекари да бъдат задължени да проверяват имиграционния му статут чрез попълване на въпросник и доказване със съответните документи на статуса му на “обичайно пребиваващ“ (ordinarily resident) или „постоянно пребиваващ“ (permanent resident) в Обединеното кралство. (Виж определенията по-долу). При недоказване на този статут вече част от безплатните по-горе услуги ще се таксуват, като видът и тарифите на тези услуги предстои да бъдат уточнени в следващите няколко месеца.

5. Същата процедура като при т. 4 да се прилага и при прием за лечение в болница.

6. Т.нар. „временни имигранти“, които имат уреден само временен (за специфичен период) статут на пребиваване, да бъдат задължени да внасят определена сума за здравно осигуряване в Обединеното кралство.

Все пак в пресата се съобщава нееднократно, че за посетителите от страни на Европейския съюз услугите на NHS ще останат безплатни по силата на Европейското право и при показване на Европейска здравна карта.

Така изброените по-горе предложения за промени при ползване на услугите на NHS като част от новия имиграционен закон, влизат на второ четене в парламента в близките седмици, след което, ако бъдат приети, трябва формално да получат и одобрението на кралицата. Поетапното им въвеждане може да се случи не по-рано от лятото на 2014 година.

В последно време в британската преса се забелязва и съпротивление в определени среди към гласуването на тези мерки и най-видими са те сред медиците, най-вече в официалните изявления на Британската медицинска асоциация.

Защо британските лекари са против?

Те смятат, че изискването към общопрактикуващите лекари да проверяват имиграционния статут на всеки нов пациент ще направи процедурата тромава, бюрократична и времеемка, което всъщност може да струва на държавата повече средства, отколкото се предполага, че ще се спестят с въвеждането на новите правила. Това ще рефлектира върху времето и качеството на преглед при останалите пациенти.

Освен това, те считат, че затрудненият достъп до медицинско обслужване би имал негативен ефект по отношение на ранното откриване и превенция на заразни болести.

Като цяло, една значителна част от британските медии отбелязва, че въвеждането на допълнителна такса за здравно обслужване ще доведе до отлив на висококвалифицирани имигранти, които като цяло допринасят за развитието на британската икономика.

Кои групи българи се очаква да бъдат засегнати най-много от предвижданите промени?

Тълкуването на предвижданите промени в системата на NHS предполага, че в най-голяма степен ще бъдат засегнати новопристигналите българи, които, въпреки че са защитени от Европейското право като членове на Европейския съюз, след първите 3 месеца ще трябва да доказват правото си на „обичайно пребиваващи“ в Обединеното кралство.

Уточнение: “ordinarily residents“ се считат имигрантите, които вече са се установили в Обединеното кралство и пребивават законно в качеството им на: наети на работа, самонаети, студенти, самоиздържащи се или търсещи работа.

Важно е да се отбележи, че съгласно Европейското законодателство, всички новопристигнали българи следва да имат незабавен безплатен достъп до услугите на NHS при представяне на международна здравна европейска карта.

Все още обаче не се знае какви изисквания ще бъдат поставени пред онези българи, които след първите 6 месеца на пребиваване все още не са започнали работа.

Според планираните промени, обявени от Home Office в края на миналата година, се предвижда, че досегашното право за законно пребиваване като „търсещ работа“ (съгласно Европейското право), ще се преразгледа след 6 месеца, освен ако търсещият работа не е в състояние да докаже, че е правил това активно и има реални шансове да си намери работа.

Все още няма пълна яснота и за това как новите разпоредби за достъп до здравни услуги ще се прилагат по отношение на европейските граждани (в това число и вече установилите се тук българи), които досега не са получили документ, до-казващ упражняване на европейските им права (например жълта или синя карта).

Възможно е те да бъдат освободени от допълнителни такси за здравно осигуряване, ако притежават Европейска здрав-на карта, издадена например от българската здравна система, която обаче има ограничен обхват по отношение на ползваните здравни услуги. Този, както и други въпроси, свързани с имигрантите от ЕЕА страни, тепърва предстои да бъдат уточнени и гласувани.

Източник: в-к „БгБен“

About the author

Daniel

4 Comments

Click here to post a comment

Категории