Имиграция и работа Имиграция и работа: Новини

Новите такси за ваденето на някои документи на Острова са вече факт

След решение на Парламента от 1 юли 2013 г. Министерство на вътрешните работи (Home Office) въвежда такси за издаване на документи за граждани от Европейското икономическо пространство, потвърждаващи статута им съгласно европейското законодателство. Таксата е в размер на 55 британски паунда и се заплаща за всяко едно лице, което е част от подадено заявление. Всички заявления, получени след 1 юли 2013 г., следва да имат заплатена такса и да са подадени с актуализираните заявления – в противен случай ще бъдат отхвърлени.

За граждани на България и Румъния таксата се въвежда при кандидатства-не за регистрационни сертификати с формуляри BR1 (студенти; самонаети лица; самоиздържащи се лица; лица, освободени от изискване за наличие на разрешение за работа; членове на семейство на български или румънски с право на работа), BR5 и BR6 (граждани на държави извън европейското икономическо пространство, които са членове на семейства на български и румънски граждани, имащи право да работят в Обединеното кралство). Формулярите BR1, BR5 и BR6, които се подават по пощата, следва да се изпращат на нов адрес (Home Office – BR Applications, PO Box 640, Durham, DH1 9LD).

Формуляри BR2 (висококвалифицирани лица), BR3 (работна карта) и BR4 (член на семейство на лица с работна карта) също са актуализирани, но за тях не се въвежда такса за издаване на съответния регистрационен сертификат/разрешение за работа, остава непроменен и адресът за подаване (Home Office – Bulgarian and Romanian Caseworking, PO Box 4160, Sheffield, S1 9DZ).

Всички граждани от Европейското икономическо пространство, вкл. тези от България и Румъния, вече следва да заплащат такса и при издаване на сертификат за постоянно пребиваване, който се подава с формуляр EEA3.

Информация за всички формуляри, подаването на които вече може да става само при съблюдаване на новите изисквания, може да се намери на уебсайта на Министерство на вътрешните работи:

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/newsarticles/2013/june/85-eea-fees1

Как това ще ни засегне?

Сумата от 55.00 паунда за една апликация не е голяма, но за четиричленно семейство общата сума вече става значителна. В допълнение, проблем, който ми се струва ще се появи съвсем скоро, е обстоятелството, че от Home Office ще имат една допълнителна мотивация да отказват кандидатури при някои обстоятелства, при които иначе кандидатурата би получила одобрение.

Ако конкретното кандидатстване досега получаваше отказ поради една или друга причина, при липсата на административна такса за повторното му разглеждане, кандидатът можеше да направи нова апликация още на следващия ден, което отново отваряше работа на служителите на министерството и увеличаваше обема на задачите им.

Между впрочем, от Home Office официално признаха през март тази година, че институцията UK Border Agency, която се занимаваше с разглеждането и обработката на тези апликации, се е провалила напълно във функциите си на държавна институция от самото си образуване през 2008 и ще бъде разделена и преобразувана.

След въвеждане на административни такси за обслужване, евентуалните откази и последвалите повторни опити за подаване на документите, ще бъдат съпроводени с допълнителен приходи за държавата и това донякъде ще охлади ентусиазма на кандидатите.

Поне на теория голяма част от сертификатите, за които кандидатстваме в момента, не са необходими на граждани на държави-членки на ЕС, за да могат да си упражняват правата на престой и работа. Но в ежедневието мнозина се сблъскват с необходимостта да доказват статута си при търсене на работа или кандидатстване за социални помощи. Това е особено валидно за тези семейни членове, които не са граждани на държава-членка на ЕC, защото се затруднява тяхното пътуване в чужбина без карта за резиденция.

Веднъж след като се въведат тези административни такси за обслужване, еднo e сигурно – размерът им ще се увеличава всяка година.

Източник: вестник БгБен

Категории