Гражданство Имиграция и работа

Новото в указанията за попълване на формуляра за постоянно жителство

Повечето формуляри на британското Вътрешно министерство (Home Office) са придружени с подробни ръководства за попълване и формулярът за кандидатстване за постоянно жителство (EEA PR Application Form) също е сред тях. Самият формуляр бе обновен за последно през март 2016 година, но ръководството за неговото попълване не бе обновявано от декември 2015 година и актуализираният вариант беше публикуван чак през април 2017 година.

Тези насоки улесняват много попълването и доказването на някои изисквания, като доближават формуляра до европейските законови изисквания. Новото ръководство предлага и полезна практическа информация, в това число връзки към формулярите (в хартиен и електронен вариант), както и какво да избягват кандидатите, за да не бъде върната молбата им като невалидна.

Не е изненадващо и че ръководството е увеличило размера си над два пъти – от 18 на 40 страници.

В този материал ще се спрем на няколко основни момента.

Най-сетне е потвърдено черно на бяло, че е задължително използването на формуляра за кандидатстване за постоянно жителство – с което се елиминира противоречието между старите указания и това изискване, датиращо от 1 февруари 2017 година. Това противоречие породи редица проблеми – кандидати са подавали молби за постоянно жителство без използването на този формуляр.

Някои от другите акценти включват:

Доказателство за пребиваване

Новото ръководство опростява донякъде изискванията за доказателство за пребиваване за служители и работници на трудови договори. За разлика от преди, те вече няма да са длъжни да представят доказателства за пребиваване за периода, за който имат доказателства, че са работили на трудов договор. Ако кандидатствате в друго качество, например като самонаето лице, студент, самоиздържащо се лице и т.н., ще трябва да представите само по едно доказателство за пребиваване за всеки период от 12 месеца, вместо две, както бе доскоро. Сега не се изисква и да се представя доказателство за пребиваване след 5-годишния квалифициращ период, ако той приключва по-малко от 2 години преди подаването на формуляра за постоянно жителство.

От Вътрешното министерство също предоставят списък с документи, които биха предпочели да им се предоставят като доказателство за пребиваване. Те степенуват документите според доказателствената им стойност, като в последната група слагат документи, които съветват изобщо да не се изпращат, например препоръки и заявления от роднини и приятели и др.п. Доколко това изискване би издържало евентуално оспорване чрез съд, не е ясно, но ако имате доказателство за пребиваване от категориите с по-висока доказателствена стойност, препоръчваме да изпратите него.

 

Отсъствия от Обединеното кралство

Една дълга и трудна за попълване част от формуляра беше тази, в която трябваше накратко да се впишат всички периоди, през които кандидатът е отсъствал от Обединеното кралство. Тя особено затрудняваше хора, които редовно пътуваха в чужбина.Сега това бреме е значително намалено, като от Вътрешното министерство искат от кандидатите да впишат само периодите на отсъствие с продължителност 6 или повече месеца в рамките на кои да са 12 месеца по време на квалифициращия период. С други думи вече не се изисква да се изброяват отсъствия от страната, по-кратки от 6 месеца или отсъствия от преди 5-годишния квалифициращ период.

 

Доказателство за работа

Насоките вече ясно потвърждават, че ако кандидатствате на основание на работа по трудов договор и имате всички обобщаващи документи P60, които работодателят издава след приключването на всяка година, те биха били достатъчно доказателство за вашата работна заетост. Всъщност винаги е било така, но предходните насоки не обясняваха това ясно. Ако нямате сертификати P60 и възнамерявате да разчитате изцяло на фишовете за заплащане, указанието уточнява броя на фишовете, които трябва да предоставите – достатъчни са три фиша за всяка календарна година, като е определено точно кои фишове трябва да се представят и какъв да е периодът между тях.

 

Кандидатстване за британско гражданство

Ръководството също така разяснява и една особено объркваща част – кога човек придобива право да кандидатства за британско гражданство. При липсващи указания хората не бяха сигурни дали могат да кандидатстват за британско гражданство веднага след получаване на документа за постоянно жителство, или трябва да изчакат една година след датата на получаването му. С тези насоки се уточнява, че ако сте придобили правото на постоянно жителство преди повече от една година, но сега кандидатствате за документ за постоянно жителство, може да кандидатствате за гражданство веднага след получаването на документа за постоянно жителство.

Когато получите документа за постоянно жителство, заедно с него от Вътрешното министерство ще ви изпратят писмо, с което се потвърждава датата, на която сте придобили постоянното си жителство въз основа на доказателствата, които сте изпратили заедно с молбата си.

Когато подавате молбата, се убедете, че избирате такъв 5-годишен период, който започва поне преди шест или повече години, за да сте сигурни, че можете да кандидатстване за натурализация веднага след като получите своето постоянно жителство.

 

Програма за регистриране на работниците (Worker Registration Scheme)

От 1 януари 2007 до 31 декември 2013 г. българите имаха право да пребивават в Обединеното кралство, но можеха да работят по трудов договор, само ако имаха съответната регистрация или бяха изключение от нея. Насоките сега потвърждават, че ако не сте били регистрирани по този ред в този период или ако не докажете, че сте били освободени от регистрация, няма да може да ползвате тези периоди като квалифициращи в молбата си. Ако обаче не сте имали съответните регистрационни сертификати или регистрирани или не сте освободени от задължение за регистрация и въпреки това сега представите доказателства за работа по трудов договор от този период, тази работа ще се счита за неоторизирана и периодът няма да се взима предвид. Имайте предвид, че впоследствие възникват въпросите, с които се определя качествата ви като добър гражданин, когато по-късно кандидатствате за британско гражданство.

About the author

Daniel

1 Comment

Click here to post a comment

Категории