Имиграция и работа Необходими документи за работа - общ преглед

Ново важно изискване за работещите в строителството влезе в сила от юли

Познатата ни зелена Construction Site Operative (CSO) карта вече няма да се издава от 1 юли. На нейно място идва новата зелена CSCS карта, която се издава на хора, които работят само като общи работници в строителството.

За да се сдобиете с новата карта, най-напред трябва да имате един от следните два сертификата:

  • Level One Award in Health and Safety in a Construction Environment – за този курс можете да се запишете директно от страницата на CITB (www.citb.co.uk) или можете да използвате съдействието на Sellecta Ltd (www.sellectasafety.co.uk). Таксата за записване за този курс варира, започвайки от £120.00.
  • Site Safety Plus Health and Safety Course certifi cate – за този курс можете да се запишете директно от страницата или можете да използвате услугите на Sellecta Ltd. Таксата за записване започва също от £120.00.

След сдобиването с един от тези два сертификата трябва да вземете и директния изпит за зелената CSCS карта – CSCS Health Safety and Environmental Test. За този изпит можете да се запишете директно от страницата на CITB, както и да ползвате съдействието на Sellecta Ltd. Таксата за записване на CSCS изпит е £17.50, а таксата за издаване на картата е £30.00.CSCS изпитът е с продължителност от 45 минути и съдържа 45 въпроса. За този изпит можете да се подготвите и самостоятелно с помощта на книгата „Health, Safety & Environment Test for Operatives & Specialists: GT100/14“, която можете да закупите от CITB (www.citb.co.uk) за £10.95.

Тази карта е валидна за период от пет години и може да се поднови при условие, че са покрити гореизброените условия.

Защо е необходима тази карта – малко предистория

Изискването за CSCS картата е въведено през 1990, когато са отчетени високи проценти на трудови злополуки в строителния сектор и неприемливи нива на смъртни случаи. По отношение на здравето и безопасността този сектор е с един от най-лошите показатели във Великобритания и е бил разглеждан като едно от най-опасните места за работа.

В инженерния сектор (В и К, отопление и вентилация) е въведена системата CORGI за стандартизиране на културата и техниката за безопасен труд, която допринася за драстичното намаляване на произшествията.

Проблемът в строителния сектор обаче е в това, че той обхваща голям спектър от подотрасли, което прави много трудно да се стандартизира и акредитира нивото на компетентност по безопасността на труда и здравето на строителната площадка.

CSCS тестът днес е необходимата начална стъпка към упражняването на всяка една дейност в строителството. Вече съществуващите признати квалификации за определени професии (на-пример в електротехниката, отоплението и вентилациите) също са интегрирани в схемата на теста.

Основната група строителни фирми в Обединеното кралство не допускат на своите обекти работници, освен ако не притежават валидна CSCS карта. Текущите данни показват, че това е така в около 80% от британския строителен сектор. Застрахователната индустрия също признава CSCS картата като индикатор за компетентност.

Новите условия

CSCS наскоро стана обект на преразглеждане, защото се оказа, че CSCS картите невинаги са в състояние да различат нивата на компетентност в строителния сектор. Новите модерни CSCS smart карти ще съхраняват личната информация за всеки работник относно неговите квалификации и трудова биография чрез електронен чип, което ще дава възможност на всеки работодател да упражни лесен надзор при подбора на екипа за обекта.

С навлизането на CSCS картата в новата й фаза нейното неподменяне означава само че няма да можете да започнете работа на съответния обект.

Някои въпроси във връзка с настоящата ситуация:

Това изискване за изваждане на нова CSCS карта защо важи само за общите работници?

– Изискването е въведено само за общите работници, понеже Health and Safety за майсторските разряди е включено в общата им обучителна програма, която те вече са изпълнили.

Ще последва ли подобно изискване и за т.нар. skilled workers (майстори) по обектите?

– Засега не са предвидени промени в програмите на т.нар. skilled workers.

В момента мога ли да започна работа като лейбър със старата ми CSCS card?

– Да. Старите карти са валидни за пет години от датата им на издаване и ако картата ви е все още валидна, можете да работите с нея.

Въпреки този факт някои работодатели все пак изискват да имате и Health & Safety сертификат. Когато настъпи моментът за преиздаване на картата ви, ще ви е нужно да преминете през новия H&S курс и CSCS Health, Safety and Environmental изпит.

Мога ли да кандидатствам за работа със старата ми карта и междувременно да се регистрирам за тестовете за новата?

– Да, можете да кандидатствате за работа в случай, че картата ви е валидна и междувременно да се регистрирате за новите курсове.

Какво е по-различното в самия изпит за новата зелена CSCS карта в сравнение с досегашния?

– Разлика в CSCS изпита няма. Новите изисквания са свързани с допълнителния Health & Safety курс.

Какво е нужно да направя сега, ако искам да започна работа в строителния сектор?

– Нужна ви е новата зелена CSCS, която можете да получите при успешно покриване на двете нови изисквания – H&S курс или CSCS Health, Safety and Environmental изпит.

Източник: в. „БгБен“

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

Категории