Образование

Образователни възможности на 16 години

Все повече млади хора избират да продължат образованието си след 16 годишна възраст, за да се увеличат шансовете им за по-добро заплащане и удовлетворителна работна позиция.

Къде да се образоват
LEA (local education authority) е длъжен да осигури редовно обучение единствено за учениците до 16 години, така че не всички училища във вашия регион ще предлагат образование за ученици от 16 до 19 години. Изборът на образование ще зависи от това какво се предлага във вашия регион. Училищата и колежите предлагат множество различни видове курсове. Six form колежите и колежите за последващо обучение обикновено предлагат по-голям избор на курсове. В колежите за последващо обучение и третостепенните колежи е по-вероятно да се предлагат професионални курсове от колкото в six form колежите.

Какво да учат
Курсовете, които може да се предлагат са GSSE курсове, A level, AS level и професионални курсове.
Професионалните курсове, които могат да ви подготвят за определена работна длъжност, включват:
• Business and Technology Education course (BTEC);
• City and Guilds of London Institute course;
• Royal Society of Arts (RSA) course;
• General National Vocational Qualification (GNVQ) и National Vocational Qualification (NVQ) course;
• специализирани foundation course – например, в изкуство или дизайн.
За повече информация, говорете с вашето училище или career/Connexions service (www.conexions.gov.uk).

Ученици със затруднени образователни способности или с физическо увреждане
Аз съм в инвалидна количка и искам да отида в колеж след моите A level. Какво трябва да имам предвид?
Трябва да се свържете с колежите, които ви интересуват и да се запознаете с тяхната програма. Проучете внимателно всяка програма, за да разберете до каква степен тя е достъпна за хората в инвалидни колички и по какъв начин да удовлетворява потребностите им. Ако програмата не съдържа необходимата за вас информация, свържете се с колежа за повече информация. Можете да поискате и интервю. Ако курсът ви изисква да се обучавате в работна среда, тогава се уверете, че колежът може да ви предложи среда, която отговаря на потребностите ви. Можете да се обадите и на National Bureau for Students with Disabilities (SKILL): 0800 328 5050 за съвет.
Ако имате свидетелство за специални образователни потребности и сте в училище, LEA трябва да ви осигури специализираното образование, посочено във вашето свидетелство. Обаче, ако продължите образованието си в колеж извън контрола на LEA, като six form или третостепенни колежи, или колежи за последващо обучение, съответния колеж не е длъжен да се съобрази с вашето свидетелство.
За което и да е училище, образователна единица за последващо или висше образование, е незаконно да дискриминира учениците с физически увреждания. Образователните единици за образование след 16 годишна възраст също трябва, при необходимост, да осигуряват помощ на учениците с физическо увреждане – например, оборудване или преводач за глухонемите. Ако имате определени потребности, трябва предварително да ги обсъдите с училището или колежа, от които се интересувате, така че да бъдат направени необходимите приготовления.
Може да ви е от полза да разговаряте с SKILL (0800 328 5050; www.skill.org.uk), които могат да ви дадат съвет и информация за учениците с физически увреждания и специални образователни потребности. Някои career/Connexions служби имат служители, които съветват учениците със специални образователни потребности.

Беше ми отказан прием в нашия местен третостепенен колеж. Мога ли да обжалвам?
Нямате право да обжалвате, но обикновено колежите имат процедура за жалби, която можете да използвате. Ако между другото, сте кандидатствал в друго училище (а не в колеж) и ви е отказан прием, е можело да обжалвате.

Повече информация и съвет
Ако сте ученик на възраст между 16 и 19 години, можете да получите повече информация и съвет от:
• вашето училище, което обикновено може да ви предложи съвет относно курсовете и професионалните пътеки, които се предлагат. Училището може да има професионален учител и може да поддържа информация за кариерите в училищната библиотека;
• местната career/Connexions служба, която осигурява съвет относно професионалните кариери за младежите от 13 до 18 години. Предлага се информация относно курсовете, приемните изисквания и отпусканите помощи;
• библиотеки. Някои браншови и всички централни библиотеки имат актуални проспекти, както и наръчници за професионални кариери, за всички местни колежи;
• местните колежи, които имат подробна програма за предлаганите курсове и, освен това, дават съвет относно приемните изисквания и целите на курсовете.

Категории