Образование

Образователни възможности на 18 години

Тук се разглеждат вашите възможности, ако сте на или над 17 години, в момента се обучавате или току що сте издържал(а), или възнамерявате да го направите, изпитите за A level или AS level, имате BTEC Национален сертификат или Диплома, или General National Vocational Qualification (GNVQ) курс. Тази информация важи и ако сте прекъснал(а) за известно време образованието си, но имате квалификации или професионален опит, равни на нормалните приемни изисквания за висше образование.

Квалификации за висше образование
Има три категории от квалификации, за които можете за учите на това ниво:

Дипломи и сертификати
Курсовете, с които се придобива диплома или сертификат за висше образование обикновено представляват професионални курсове по бизнес или технологични предмети. Дипломата или сертификата могат да бъдат издадени от колеж или да представляват национална квалификация. Най-често срещани са BTEC National Certificate и Higher National Diploma, които се издават от Business, Technology и Education Council, и Diploma of Higher Education, която се издава от висши университети и колежи по силата на техните правомощия.

Степени
Образователно квалификационните курсове за придобиване на степен се концентрират върху един или два предмета и могат да бъдат професионални (например, медицина или инженерство) или академични (например, английски език или история). Все повече става възможно да се изучават комбинация от предмети, които може, но може и да не са, свързани един с друг.
Ако сте в университет, степента ще бъде издадена от него. Ако сте в колеж за висше образование, степента ще бъде издадена от тяло, което има съответните правомощия, като местен университет или Open University.

Access course
Някои местни колежи може да организират access course за хората, които не са придобили квалификация в училище. Всеки access course продължава една година и ще се счита за GCSE и A level за прием в образователно квалификационни курсове.

Foundation degree
Foundation degree са организирани, за да осигуряват технически знания и умения. Те могат да бъдат редовни или задочни и могат да се осигуряват и чрез дистанционно обучение или internet. Няма национални приемни изисквания, така че отделните институции могат да си съставят техни собствени.

Професионални квалификации
Професионалните квалификации са необходими за реализация в множество професии – например, преподавателска дейност, архитектура, медицина, счетоводство и инспекция. Квалификациите за някои професии са определени от закона – например, медицина и преподавателска дейност. Други професии са си съставили самостоятелни стандарти и квалификации (например, счетоводство и инспекция).
Молбите за професионален образователно квалификационен курс с цел Diploma of Higher Education, Higher National Diploma или степен, трябва да бъдат направени чрез UCAS.

Помощ, за да изберете точни курс
Повече информация и съвет, за да изберете правилния курс, можете да получите от много източници, включително:
• училището или колежа, в които учите, тъй като може да има съветник по професионалните кариери и(или) материали в библиотеката;
• местната career/Connexions служба;
• библиотеки. Някои браншови и всички централни библиотеки имат актуални проспекти за местните колежи и, обикновено, за по-голяма част от останалите университети и колежи. Те имат и наръчници за професионални кариери и курсове;
• университетите и колежите, от които се интересувате. Изпратете писмо или се обадете по телефона, за да ви изпратят безплатен проспект. Може да успеете да проведете разговор и с някой от преподавателите. Приемните дни обикновено се организират когато можете да се срещнете с преподаватели и други ученици, и когато можете да разгледате района на учебното заведение;
• UCAS наръчник, с който можете да се сдобиете от службата по професионални кариери във вашето училище или колеж, от UCAS, от местната библиотека или от служба за професионални кариери;
• сдружения на студентите. Много студентски сдружения имат алтернативни проспекти и наръчници за своите колежи и университети. Тези проспекти могат да бъдат набавени от студентското сдружение, но най-вероятно ще трябва да платите за него;
• професионалното тяло за кариерата, от която се интересувате;
• образователни организации, които дават общ съвет и информация.

University and College Admission Service (UCAS)
Чрез University and College Admission Service (UCAS) (0870 1122211; www.ucas.ac.uk) можете да кандидатствате в максимум 8 университета или колежа.
Ако кандидатствате в няколко университета или колежа чрез формуляр на UCAS, трябва да сте наясно, че всяко от тези учебни заведения ще разгледа формуляра. Това означава, че, поне за няколко от вашите варианти, трябва да се опитате да изберете предмети или курсове, които са свързани, дори и съдържанието им да не е точно същото. Например, ако кандидатствате за математика в даден университет, английски в друг и изкуство в трети, всеки от тези университети ще се зачуди дали наистина желаете да запишете курса.

Ако не получите желаното от вас място
Нямате право да обжалвате, ако университет или колеж ви откажат прием, освен ако не смятате, че сте дискриминиран(а) по предразсъдъци като пол, раса или физическо увреждане. Обаче, след като получите условна оферта за дадено място (например, при условие че имате две В grade и една C на A level) и отговаряте на условията по нея, колежа или университета са длъжни да ви приемат.

Помогнете! Моите A level резултати са по-ниски от колкото очаквах. Какво мога да направя?
Ако резултатите от вашите A level или други изпити са по-ниски от колкото сте очаквал(а), може да нямате достатъчно добри оценки, за да получите предложеното ви от университет или колеж място. Все пак, институцията може да ви предложи мястото. Това може да се случи ако и останалите кандидати имат по-ниски резултати, или ако другите кандидати са приели други оферти, като по този начин местата за курса не са запълнени. Важно е да действате бързо. Обадете се по телефона на университета или колежа, които са ви предложили място, за да проверите дали все пак ще ви приемат. Можете да се кандидатирате за друго място в друг колеж. В много вестници има списък с колежите, в които има свободни места. Има и компютърна база данни, наречена ECCTIS, която може да се намери в много училища, колежи и служби за професионални кариери, като и в някои библиотеки.

Пропускане на една година
Ако отложите кандидатурата си, означава, че ще подадете документи, но няма да започнете курса в следващата година, или повече. Може да желаете да отложите кандидатурата си, за да се сдобиете с професионален опит или, за да пътувате в чужбина. Повечето университети и колежи приемат отложените кандидатури и дори позитивно ги насърчават, особено ако предложенията, които сте посочил(а), че ще извършвате през този период, са свързани с курса, за който кандидатствате. Преди да подадете документи за отложена кандидатура, направете проверка при ръководителя си относно приема за индивидуалните курсове. Ако възнамерявате да подавате документи за отложена кандидатура, можете да уведомите университета или колежа при първоначалната си молба, или по всяко време преди да започнете курса.

Категории