Обществен транспорт в Лондон - TfL

Обществен транспорт в Лондон – трамваи

Лондонската трамвайна мрежа – Tramlink, е въведена за Южен Лондон през 2000 година. Тя обхваща територията от Wimbledon през Croydon до Beckenham и се е доказала като популярен вид транспорт. Услугите са редовни и достъпни.

Достъпът до трамваите е гарантиран за всички, защото няма стълби. Не е необходимо хората с увреждания да използват рампи или други помощни средства за качване. Всички трамваи предоставят безплатно пътуване за хора в инвалидни колички, независимо от това дали те притежават пропуск за безплатно пътуване (Freedom Pass).

Трамвайната мрежа в Южен Лондон (Tramlink South London) осигурява превоз на всеки 10 минути през деня от понеделник до събота към Wimbledon, Elmers End и Beckenham Junction и за всеки седем минути – до New Addington.

Когато става въпрос за билети, трамваите се третират като част от автобусната мрежа (London Bus and Tram Fares). Определена е тарифа, която е £1.40 с предварително заплащане чрез карта Oyster или £2.40, ако плащате в брой. Travelcard е валидна и за пътуване с трамваи.

Автобусните карти важат за цялата автобусна и трамвайна мрежа и не са разделени на зони. Стандартните тарифи за възрастни за автобусни карти са:

  • за 7 дни – £19.60
  • за 1 месец – £75.30
  • за една година – £784

Всички деца под 16 години, както и 16 и 17-годишните, които живеят в Лондон и са в редовната форма на обучение, пътуват безплатно с автобуси и трамваи, като за целта трябва да им се направи специална карта – Photocard (не се изисква за деца под 5 години).

Предоставят се безплатни пътувания за по-възрастните и за инвалидите, стига да са жители на Лондон.

Трамвайните услуги в Лондон са достъпни и лесни за използване. Няма особености при качването, така че то няма да затрудни никой.

На Wimbledon Station има асансьори за пътниците, които предоставят връзки към други железопътни услуги, както и от и до нивото на улицата. За да се подпомогне ориентирането на незрящите пътници и хората със зрителни увреждания, на всяка спирка има сензорна лента по цялата й дължина, разположена на безопасно разстояние от ръба на перона.

В трамваите има специални места за хората с инвалидни колички, а също и места с предимство за възрастни и хора с увреждания или за тези, които пътуват с малки деца. Те са разположени така, че тези пътници лесно могат да използват бутона за заявяване на слизане.

Името на следващата спирка се обявява, когато трамваят потегли от настоящата спирка. Това улеснява ориентирането на пътниците още повече.

Категории