Образование

Основи на Образованието

 Видове училища
Има два вида училища, между които можете да направите избор – училища на local education authority (LEA) (местен образователен орган на властта) и независими училища.
LEA училищата са част от обществените училища, притежавани и спонсорирани от LEA, но управлявани от самостоятелно училищно тяло. Политиката по приемането е съставена и узаконена от LEA.
Други видове LEA училища са:
• voluntary controlled school, собственост на доброволна организация, обикновено църква, управлявани от правителствено тяло и спонсорирани от LEA. Обикновено, политиката по приемането е съставена и узаконена от LEA;
• volutary aided school, собственост на доброволна организация, обикновено църква, и управлявани от правителствено тяло. Училището се спонсорира частично от LEA, правителственото тяло и доброволната организация. Политиката по приемането е съставена и узаконена от управителите с помощта на консултациите на LEA и други училища в региона;
• foundation school, собственост и управление на правителствено тяло, но спонсорирано от LEA. Политиката по приемането е съставена и узаконена от управителите с помощта на консултациите на LEA и други училища в региона.
Едно независимо училище се спонсорира от училищните такси, понякога значителни, изплащани от родителите, и в други случаи – от благотворителни дружества. Правителственото тяло управлява училището и съставя политиката по приемането с участието на директора.
Има и други видове училища, които не се поддържат от LEA, като:
• city technology college (CTC), които са независими безплатни училища в градските населени места и, които се спонсорират от търговска спонсори и Department for Education and Skills (DfES);
• specialist school (училище за специалисти), чийто фокус е върху точно определена област, но в същото време трябва да спазват и изискванията на National Curriculum (националната учебна програма), като предоставят широкообхватно и балансирано обучение на всички ученици;
• академиите са държавно спонсорирани независими училища, които осигуряват безплатно обучение за учениците в региона;
• special school за ученици със специални образователни потребности. LEA може да плаща таксите за вашето дете ако сметне, че училището напълно удовлетворява потребностите му;
• early learning organizations (предучилищни организации). Това могат да бъдат независими детски площадки, частни детски ясли или независими училища за 3- и 4-годишни. Най-вероятно почасовото записване ще е безплатно ако детето ви е на 3 или 4 години, но ако желаете да запишете детето си целодневно, ще се наложи да плащате такса.

Задължителна ученическа възраст
Всеки на възраст 5 до 16 години трябва да получи редовно обучение в, или извън, училище, а вашия LEA трябва да намери място за образованието на вашето дете. Освен това, LEA трябва да осигури редовно обучение за всеки, който го желае, на възраст между 16 и 19 години, в училище или sixth form колеж. Тук се включват и децата, които живеят временно в областта, като децата, чиито родители са във въоръжените сили, или са в чужбина.
От друга страна, вие трябва да се уверите, че детето ви получава необходимото образование по време на задължителната ученическа възраст. Ако се провалите в това отношение ще бъдат предприети законни действия срещу вас.

Кога моето дете трябва да започне училище?
За едно дете не е необходимо да посещава училище до началото на учебната година след неговия 5-ти рожден ден, въпреки че повечето LEA приемат деца и в учебната година, по време на която детето ще навърши 5 години. Всички младежи могат да напуснат училище в последния петък от месец юли от учебната година, в която те навършват 16 години. Нещо повече, някои училища позволяват на определени ученици да не посещават задължителни предмети, а вместо това, да посещават работно място или колеж, до един ден седмично.

Предучилищно образование
Може да желаете (или да се нуждаете) да запишете детето си в детски ясли или в друга предучилищна единица, преди наближаващата задължителна ученическа възраст. LEA може да ви информира за офертите във вашия регион. На много места се предлага предучилищно образование, като детски градини, детски, или приемни, часове в основните училища, детски площадки, частни детски ясли и независими училища.
В Англия и Уелс, всяко 4-годишно дете, а само в Англия, всяко 3-годишно дете, има право на безплатно предучилищно образование. То трябва да бъде в продължение на минимум два часа и половина дневно, 5 дена в седмицата, по време на нормалната образователна програма. Дори и образователната единица да събира такси, няма да ви се наложи да плащате за минимум два часа и половина дневно, но ако посещенията на детето ви са по-продължителни, може да се наложи да плащате за допълнителните часове. Училищата и групите в програмата ще ви информират как да подадете документи за дадена образователна единица и какво предлага тя.

Категории