Пазаруване

Основни организации, които могат да ви помогнат при жалби и оплаквания

Организации, които помагат при жалбите относно комуникациите и медиите
Advertising Standarts Authority (020 7492 2222; www.asa.org.uk) ръководи British Code of Advertising, Sales Promotion и Direct Marketing, и се занимават с различните нарушения на закона. Подават се писмени жалби за всички видове реклама.
Press Complaints Commission (020 7353 1248; www.pcc.org.uk) се занимават с поддържането на високи професионални и търговски стандарти в Английската преса. Тя разследва жалбите срещу вестници или списания – с изключение на тези, които са свързани с рекламата – където целта е получаване на компенсация, или жалбите да достигнат до съда. Жалбите трябва да са писмени и да се изпратят до Директора.

Организации, които помагат при жалбите при пътуване и транспорт
Retail Motor Industry Federation (08457 585350; www.rmif.co.uk) ръководи вътрешна помирителна служба и самостоятелна арбитражна програма.
Society of Motor Manufacturers and Traders (New Car Conciliation Service: 0870 7518270; www.smmt.co.uk). Ако имате проблем с нова кола, при която гаранцията на производителя е все още в сила, но все пак не сте успял(а) да разрешите проблема, свържете се с Society of Motor Manufacturers and Traders. Те ръководят безпристрастна помирителна служба и арбитражна програма.
Society of Motor Auctions (01788 576465) представляват автомобилните акционери и имат практически кодекс, с който техните членове трябва да се съобразяват. Society of Motor Auctions имат вътрешна помирителна служба и арбитражна програма.
British Vehicle Rental and Leasing Association (01494 434747; www.bvrla.co.uk) представлява фирмите, които дават или вземат под наем превозни средства. British Vehicle Rental and Leasing Association разследва жалбите, отправни срещу нейни членове.
Motor Cycle Industry Association (024 76250 800; www.mcia.co.uk) има вътрешна помирителна програма и самостоятелна арбитражна програма за жалбите, отправени срещу фирмите, които са нейни членове.
Vehicle Builders and Repairers Association (0113 253 8333; www.vbra.co.uk) има вътрешна помирителна програма и самостоятелна арбитражна програма за жалбите, отправени срещу фирмите, които са нейни членове.

Организации, които помагат при жалбите относно имущество и строителни услуги
National Association of Estate Agents (01926 496800; www.naea.co.uk) разследва жалбите, отправени срещу членовете и помага при отправянето на жалби срещу хора, които не са членове. Асоциацията организира компенсационна програма в защита на обществото от загубата на пари, в притежание на нейните членове.
British Association of Removers (020 8861 3331; www.bar.co.uk) дава общ съвет относно жилищното пренасяне и произвежда редица безплатни брошури. Това включва съвет относно избора на фирма, която да извърши преместването, подготовката по преместването и преместване в чужбина. British Association of Removers има вътрешна помирителна програма и самостоятелна арбитражна програма.
National House-Building Council (01494 434477; www.nhbc.co.uk). Обадете се на 0845 845 6422, за да проверите дали даден строител е регистриран при NHBC. NHBC е независима организация с над 25,000 строители в регистъра си. Преди да бъдат приети в регистъра на NHBC, строителите трябва да успеят да покажат, че са технически и финансово компетентни и са съгласни да спазват правилата и стандартите на NHBC. Това покрива практическите изисквания и ръководството на практичен дизайн, подходящи материали и качествена изработка. NHBC организира Buildmark scheme, която покрива жилищата, построени от строители, регистрирани при NHBC, веднага щом NHBC определи работата за приключена.
Federtion of Master Builders (020 7242 7583; www.fmb.org.uk) дава съвет относно това как да си изберете строител и подробности за фирмите-членове, които се намират в района на клиента. Има и процедура за подаване на жалби, с цел да се разрешат споровете с нейните членове, и самостоятелна арбитражна програма.
Confederation of Roofing Contractors (01206 306600; www.corc.co.uk) има около 300 члена. Има безплатна вътрешна помирителна и арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове и хора, които не са членове.
National Federtion of Roofing Contractors (020 7436 0387; www.nfrc.co.uk) има вътрешна арбитражна програма за разрешаване на спорове, за която се заплаща такса.
Painting and Decorating Association (02476 353776; www.paintingdecoratingassociation.co.uk) организира вътрешна помирителна и арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове.
National Inspection Council for Electrical Installation Contracting (020 7564 2323; www.niceic.org.uk) е независима организация за потребителска безопасност, която публикува Roll of Approved Electrical Instalation Contractors за повече от 3,000 предприемачи, които работят според техническите стандарти на NICEIC. Организира се и вътрешна процедура за подаване на жалби с цел разрешаването на спорове относно техническите стандарти, поставени от нейни членове. NICEIC няма да извърши разследване ако жалбата е единствено относно цената на услугата.
National Heating Cosultancy (020 7936 4004) разследва жалбите срещу дефектни домашни отоплителни инсталации или изолации. Членовете на National Heating Cosultancy са квалифицирани топло-инженери, които могат да бъдат и независими експерти. Съветите по телефона са безплатни.
Association of Plumbing and Heating Contractors (024 7687 0626; www.aphc.co.uk) може да ви даде информация за фирмите, които са нейни членове, във вашия район и организира вътрешна помирителна и арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове. Има такса за употребата на арбитражната програма, която може да ви бъде върната ако спечелите делото.
Institute of Plumbing and Heating Engineering (01708 472791; www.iphe.org.uk) води регистър на квалифицирани водопроводчици и може да ви даде информация за нейните членове във вашия район. IoP организира безплатна вътрешна арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове. IoP не може да ви даде компенсация или да нареди на свой член да поправи зле свършената си работа, но може да изключва членове от регистъра си.
Glass and Glazing Federation (0870 042 4255; www.ggf.org.uk) разпространява безплатни брошури, които дават съвет относно избора на нови прозорци, врати и оранжерии. Освен това, води списък на своите членове и Customer Charter. GGF има вътрешна помирителна служба и самостоятелна арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове.
Conservatory Association (020 7207 5873) произвежда Minimum Technical Specifications и Recommended Code of Practice за оранжерийни конструкции. Има и списък на фирмите, нейни членове. Асоциацията има вътрешна арбитражна програма за спорове между клиенти и нейни членове.
British Pest Control Association (01332 294288; www.bpca.org.uk) може да даде общ съвет относно контрола на пестицидите и има вътрешна арбитражна програма за разглеждане на жалби. Води се и BPCA Code of Practice.

Организации, които помагат при жалбите относно дрехи и стоки за домашно потребление
Independent Footwear Retailers Association (01295 738 726; www.shoeshop.org.uk) представлява магазините за обувки и търговците на едро. Магазините за обувки, които не са членове, могат да се присъединят към IFRA, асо са съгласни да спазват нейния практически кодекс.
Multiservice Association (01536 760374; www.the-msa.org.uk) представляват определени обущари. Членовете трябва да спазват техния практически кодекс. Multiservice имат безплатна вътрешна арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове.
Textile Services Association (общи запитвания: 020 8863 7755; информационно бюро за химическо чистене: 020 8863 8658; www.tsa.org.uk) представлява по-голямата част от химическото чистене и пералните и има помирителна служба, която може да бъде използвана за разрешаване на спорове между клиенти и членове на TSA. TSA може да даде информация и за членовете, които специализират в почистването на определени артикули, например старинно облекло.
National Association of the Launderette Industry (020 8856 9798) има практически кодекс, който трябва да бъде следван от нейните членове, и вътрешна помирителна програма за жалбите, отправени срещу нейните членове. NALI не се занимава с химическо чистене.
National Carpet Cleaners Association (0116 271 9550; www.ncca.co.uk) представлява фирмите за килими и тапицерия и ще даде съвет на клиентите относно почистването на килими, завеси и тапицерия, както и информация за изчистването на различни петна. NCCA има вътрешна помирителна служба и арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове.
Association of Munufacturers of Domestic Appliances (020 7405 0666; www.amdea.org.uk) представлява английските производители на домакински уреди, но не се занимават с радио предаватели, телевизори или стерео уредби. Членовете на AMDA трябва да спазват Principles for Domestic Appliance Servicing. Ако имате оплакване относно начина, по който дадете ел. уред е бил инсталиран от производителя, AMDA имат вътрешна помирителна програма за разрешаване на проблема. Има и самостоятелна арбитражна програма. AMDA не могат да се занимават с проблеми при инсталацията на уреда от някой друг, различен от производителя, или ако производителя не е член на AMDA.
Domestic Appliance Service Association (01920 870 173; www.dasa.org.uk) представлява фирмите, които обслужват и ремонтират домакински ел. уреди. Членовете на DASA трябва да осигурят обслужването в рамките на 3 работни дена при разумна цена. Те трябва да носят със себе си достатъчно инструменти и резервни части за извършването на ремонтни дейности и да разрешат оплакванията на клиента.
Radio, Electrical and Television Retailers Association (01234 269110; www.retra.co.uk) представлява магазините, които продават домакински ел. уреди, включително и телевизори, радио предаватели и стерео уредби. RETRA има помирителна процедура за споровете, в които са въвлечени нейните членове.
Hampers Industry Trade Association Ltd (01482 647227; www.hitauk.co.uk) представлява дребните производители на кошниците с лакомства, изпратени като подарък, които се определят и като „колекция от лакомства”. HITA ще направи разследване и ще се опита да разреши проблемите около жалбите срещу нейните членове.

Организации, които помагат при жалбите относно продажбите от врата на врата и дистанционните продажби
Direct Selling Association (020 7497 1234; www.dsa.org.uk) представлява търговците, които продават от врата на врата и тези, които продават по време на организирани партита в дома на клиента. Асоциацията има вътрешна процедура за подаване на жалби, с цел да се разрешат споровете с нейните членове. Списък на нейните членове може да откриете в уебсайта на Direct Selling Association.
Direct Marketing Association (020 7291 3300; www.dma.org.uk) управлява Mail Preference Service, Telephone Preference Service и Fax Preference Service. Те могат да премахнат името ви от списъците, така че вече да не получавате рекламни материали от различните компании. Асоциацията има и помирителна служба относно жалбите, отправени към нейни членове.
Mail Order Traders’ Association (0151 227 9456) представлява фирмите, които водят каталожна търговия. Има вътрешна помирителна служба и самостоятелна арбитражна програма за жалбите, отправени срещу нейни членове.

Организации, които помагат при жалбите относно финансови услуги
British Bankers Association (www.bba.org.uk) е основната търговска асоциация на банките във Великобритания. Тя произвежда безплатни информационни листовки, които се наричат Bankfacts и, които покриват повечето аспекти на банкирането. Можете да се сдобиете с тях като се обадите на BBA линията за поръчки Bankfacts (020 7216 8801). BBA няма да ви даде съвет относно индивидуалните ви противоречия с дадена банка.
Banking Code Standarts Board (020 7661 9694; www.bankingcode.org.uk) е тялото, което проверява дали банките и building society (организация, която отпуска на членовете си жилищни заеми) се придържат към Banking Code (банков кодекс). Ако BCSB получи информация, че дадена банка или building society не са спазили Banking Code, то ще поиска обяснение от банката или building society и ще изиска кодексът да бъде спазен.
BCSB не се занимава с искове за компенсации, нито пък се меси в противоречията между клиента и банката или building society. Обаче, BCSB се интересува от случаите, когато банка или building society са нарушили Banking Code.
Association of British Insurers (020 7600 3333; www.abi.org.uk) е търговската асоциация на повечето застрахователни компании и има практически кодекси, които нейните членове трябва да следват. Тя разглежда жалбите, отправени към членовете й. Въпреки че няма арбитражна процедура и не може да настоява някой неин член да следва определена линия на поведение, тя може на приложи натиск при разрешаването на даден спор. Ако проблема не се разреши, или ако дадена застрахователна компания не е член на ABI, трябва да подадете жалба до Financial Ombudsman Service.
Financial Services Authority (FSA) (0845 606 1234; www.fsa.gov.uk/consumer) е независим орган на властта, който регулира финансовите организации и защитава потребителите във Великобритания. FSA може да даде основна информация и справка относно финансовите услуги, включително и за пенсии, mortgage (ипотека), застраховки и Individual Savings Account. FSA не се занимава със специфични потребителски жалби, не препоръчва фирми и не дава финансов съвет.
Financial Ombudsman Service (0845 080 1800; www.financial-ombudsman.org.uk) може да се занимава с потребителските жалби относно по-голямата част от личните финансови въпроси, включително и финансов съвет, банкови услуги, застраховки и личен пенсионен съвет. FOS може да разследва жалби, единствено ако проблемът вече е преминал през организационната официална процедура за подаване на жалби.
Motor Insurers’ Bureau (01908 830001; www.mib.org.uk) може да даде компенсация на някой, който е претърпял катастрофа с мотор, причинена от незастрахован или неизвестен шофьор. Ако шофьорът не е бил застрахован, MIB може да изплати компенсация за телесна повреда или смърт и(или) имуществена вреда. Ако шофьорът не е известен, MIB може да изплати компенсация единствено за телесна повреда или смърт.

Категории