Имиграция и работа Пари и финанси Работа като самонает - self-employed Счетоводство

Основни счетоводни съвети за самонаети лица

Ако искате да развивате свой собствен бизнес в границите на Обединеното кралство, то в такъв случай трябва да се регистрирате в HMRC. Може да се регистрирате като самонаето лице (self-employed person) или да регистрирате компания (limited company).Повечето хора предпочитат първия вариант и се регистрират като самонаети.

Ако сте започнали някакъв бизнес или дейност трябва до 3 месеца да се регистрирате в HMRC, защото в противен случай ще трябва да платите глоба от 100GBP. Регистрацията става по два начина – онлайн или чрез попълване и подаване на формуляр  CWF1. След като сте се регистрирали като самонает, трябва да сте на ясно, че в края на всяка данъчна година се попълва и изпраща данъчна декларация. В Англия данъчната година приключва през месец Април. Сроковете за попълване и изпращане са:

 • До 31 Октомври – за попълване на декларация на хартиен носител и изпращане обратно до HMRC;
 • До 31 Януари – за попълване на онлайн декларация.

Имайте в предвид, че ако не спазите сроковете се налагат съответните глоби, като най-малката ще е в размер на 100GBP. Повече за крайните срокове и глобите може да прочетете в статията ни „Крайни срокове за подаване на данъчна декларация и глоби”.

Попълване на данъчна декларация – приходи и разходи 

Когато ви се наложи да попълвате данъчна декларация за пръв път ще видите, че в нея трябва да впишете всички приходи (income)  и разходи (expenses) свързани с бизнеса ви.

Приходите, които ще трябва да впишете са:

 • Приходи от съответната дейност, с която се занимавате или от услугите, които предоставяте, подкрепени с фактури;
 • Доходи от лихви;
 • Приходи от наеми или др. приходи от недвижимо имущество;
 • Други доходи, които се облагат с данък общ доход (income tax).

За повече информация прочетете статията „Самонаети лица и плащането на данък общ доход”.

За да се признаят разходите ви, свързани с бизнеса, който ръководите трябва да имате съответните фактури за това.

Допустими разходи са:

 • Транспортни разходи по служебен автомобил – за описване на тези разходи има два метода:
  1. Чрез фактури – събирате фактурите за гориво, паркинг, застраховка, ремонт на служебния автомобил, както и фактури за такси, ако ви се е налагало да пътувате по работа.
  2. Да се възползвате от облекченията, зададени от HMRC за изминати мили със служебен автомобил на година известни още като Mileage and Fuel Allowances. Облекченията са на стойност 0,40GBP на миля за изминато разстояние до 10,000 мили за година и по 0,25GBP на миля след изминаването на 10,000 мили.

Трябва да изберете един от двата метода. Не може да ползвате и двата или да ги сменявате когато решите, затова избирайте внимателно и преценете как ще ви е по-изгодно.

 • Разходи за телефон, факс и поща;
 • Офис разходи и разходи за компютърни програми;
 • Разходи за реклама, визитки и уебсайт;
 • Лихви, плащания и такси свързани с бизнеса;
 • Лихви по бизнес кредити и кредитни карти, както и лихви от наеми;
 • Разходи за счетоводители, адвокати и др.
 • Разходи за оборудване и машини за бизнеса;
 • Разходи за обучение;
 • Разходи за служебно облекло и др.

Ако ползвате помещение под наем за бизнеса си, може да ви бъдат признати и разходите за наем, електричество, вода, отопление и застраховка.

Ако използвате собствения си дом за офис може да включите малък процент от битови разходи за бизнес разходи в случай, че сте правили ремонт, сменили сте обзавеждането или сте закупили ново оборудване.

Според дейността на бизнеса ви може да ви се признаят и други разходи, за това е добре да се свържете с HMRC и да попитате конкретно за вас.

Разходите за закупуване на служебен автомобил се признават по следната схема:

Ако стойността му е под 12,000GBP за разход се признава само 25% от сумата на автомобила, а през всяка следваща година 25% от останалата сума и така докато превозното средство не се продаде. Например, ако сте закупили автомобил за 9,000GBP през първата година ще ви признаят само 25% от сумата или 2,250GBP. През втората година ще ви признаят 25% от останалата сума, а именно 6,750GBP, което прави 1,687GBP и т.н.

Ако стойността на служебното превозно средство е над 12,000GBP през първата година ще ви се признаят само 3,000GBP, а през останалите години по 25% от останалата сума.

Закупуването на компютър се облага с 50% през първата година, но в този случай процентите се променят за всяка следваща година.

Категории