Законодателство / Правни въпроси Право

Оставяне на завещание във Великобритания

В забързания ни живот и в старанието да осигурим себе си и близките ни много пъти забравяме да изготвим завещание и да осигурим нормалното разделяне на имуществото и активите, които остават след нас. Това е особено важен момент, тъй като чрез него разпределяме ценностите ни по начина, по който бихме желали това да стане, предотвратявайки евентуални неуредици и лични разпри между наследниците.

Ако това не бъде уредено навреме, голяма е вероятността част от наследството да попадне в ръцете на човек, който би се разпореждал в ущърб на близки и обичани от вас хора.

Най-често отлагаме изготвянето на нашето завещание, тъй като не можем да отговорим на въпросите кой, какво и колко ще получи.

Ето няколко помощни обяснения за вземането на сериозно и балансирано решение при подобна ситуация. Най-важното решение, което трябва да вземете преди легализирането на завещанието при адвокат, е кой или кои ще бъдат посочени като наследници на движимите и недвижимите ви вещи.

Списък на лицата, които искате да включите в завещанието. Те най-често се явяват:

– вашият партньор – съпруг/съпруга,

– децата и техните деца,

– други членове на семейството,

– близки, приятели, колеги,

– благотворителни дружества.

Списък на цялото имущество, което ви принадлежи. Започнете с тази част, за която е най-добре да се направи оценка, като например:

– вашите спестявания,

– ценните предмети на голяма стойност (часовници, бижута и др.).

Списък на имуществото, чиято цена подлежи на промяна във времето:

– недвижимите имоти: жилището ви, други жилища, вложения, земя, гараж, място за паркиране и т.н.,

– всички ценни книжа, които са издадени на ваше име,

– бизнесът ви или тази част от него, която ви принадлежи,

– пенсията ви.

След като направите пълен списък на нещата, които бихте искали да бъдат разпределени, е добре да обмислите и начина, по който да стане това.

Имате 5 основни варианта за разпределяне на имуществото:

1. „Завещавам £2,000 на моя син…” – това е т.нар. „парично завещание” (pecuniary bequest), тоест, когато оставяте точно определена сума на наследник.

2. „Завещавам бижутата си на моята дъщеря…” – това е т.нар. „специфично завещание” (specific bequest), при което се оставя нещо определено и специфично.

3. „Оставям половината от имуществото си на моя брат…” – или още известно под името ”остатъчно завещание” (residuary bequest), тоест, оставяне на процент на имуществото на наследник, като стойността му се изчислява след плащането на таксите и данъците към него.

4. „Завещавам частта си от къщата на жена ми, ако ме надживее, а ако не ме надживее – на дъщеря ми…” – това е т.нар. „обратимо завещание” (reversionary bequest), при което се определят корекциите при наследяването в случай на определени обстоятелства (ако лицето почине).

5. „Оставям частта си от къщата на жена ми за остатъка от живота й и след това тази част да премине във владение на дъщеря ми…” – в този случай вие създавате т.нар. „тръст”, което ви дава възможността да определите кой ще бъде облагодетелстван от частта ви от къщата (жена ви) и след това човека, който бихте искали да се облагодетелства (дъщеря ви). Този последен вариант е по-сложен и преди да го изберете, трябва задължително да се консултирате с адвокат, за да прецени дали фактите по валидността на подобен вариант са налице.

Ако имуществото или наследниците ви са малко и ограничен кръг, тогава просто можете да изберете един от вариантите, а иначе бихте могли да изберете комбинация от тях.

Източник: в. „БгБен“

Категории