Законодателство / Правни въпроси Постоянно местожителство - Permanent Residence

Относно попълването на новия формуляр за документ, удостоверяващ постоянно жителство

Както може би знаете, от 1 февруари 2015 г. влезе в сила новият формуляр (EEA (PR) 01/2015) за кандидатстване за издаване на документ, удостоверяващ постоянно жителство (permanent residence) на базата на EU Regulations 2006. Този нов формуляр се състои от рекордните 121 страници!

Обемът му е такъв, защото е пригоден за обстоятелства, за които преди 1 февруари се кандидатстваше с различни форми от познатата ни ЕЕА3.

В тази статия ще изброим основните разлики в сравнение с предходната форма и ще засегнем най-често срещания случай, когато българите кандидатстват за документ, удостоверяващ Permanent Residence – на базата от минимум 5 последователни години упражняване на съюзно право в една от категориите, според EU Regulations 2006.

За документ, удостоверяващ постоянно жителство, може да се кандидатства и при други условия, които няма да разглеждаме сега, тъй като те са по-рядко срещани сред болшинството наши сънародници във Великобритания.

Да направим преглед на секциите, касаещи кандидатурата на тези, които работят като самонаети или наети лица:

1. Таксата за кандидатстване остава същата (£55 на кандидат).

2. Ако повече от един човек кандидатства – примерно съпруг, на базата на упражняването на съюзно право на другия съпруг, то всеки трябва да попълни собствена форма, включително и децата. За тези случаи има поле, в което се описва съответната апликация и има отпратка към апликацията, с която тя е свързана. Препоръчително е там, където има взаимосвързани апликации, формулярите им да се изпратят в един плик.

3. С този формуляр за кандидатстване е препоръчително да изпратите само страниците и секциите, които се отнасят до вас и до специфичните ви обстоятелства.

4. Секция 1 – лични данни. Тук няма съществени промени от предишната версия. В тази секция се описва дали кандидатурата ви е свързана с друга такава.

5. Секция 2 – тук трябва да отбележите на каква база кандидатствате за документ, удостоверяващ Permanent Residence. Както споменах, тук разглеждаме само най-често срещания случай при българските кандидати: „2.3 I’ve lived in the UK for continuous period of five years as an EEA national qualified person, the family member or extended family member of a qualified person, or a combination of these.“

6. Секция 4 – попълва се само когато кандидатствате на базата, че имате право на документ, удостоверяващ Permanent Residence, произхождащо от спонсор (в най-често срещания случай съпруг или родител).

a. Личните детайли на спонсора плюс негова снимка.

b. Ако спонсорът ви не кандидатства заедно с вас, то трябва да изпратите негов документ за самоличност.

с. Каква е вашата връзка със спонсора ви (съпруг, дете и т.н.).

7. Секция 5 – престоят ви във Великобритания, кога и къде вие или вашият спонсор сте влезли в държавата, кога и за колко време сте отсъствали от държавата през квалификационния период.

Забележка: Много хора са пребивавали във Великобритания повече от 5 години (квалификационният период за Permanent Residence). Отбележете си, че когато кандидатствате, вие трябва да опишете обстоятелствата ви за целия период, през който сте пребивавали във Великобритания, но трябва да докажете същите само за квалификационния период, който ще използвате за кандидатстването ви. Примерно, ако сте били 1 година студент и 5 години самонает (self-employed) към датата на кандидатстването ви, трябва да опишете и двете неща, но трябва единствено да докажете обстоятелствата за 5-те години, които ползвате за квалификационен период. В тази секция също се описва дали сте имали издадени регистрационни сертификати, какви и кога.

8. Секция 9 – тук се описва как relevant person (вие или вашият спонсор) се явява qualified person (има право на Permanent Residence) чрез упражняване на съюзно право по един от начините, според EU Regulations 2006.

а. Tук новото е, че ако сте депендант на спонсора, описан в секция 4 и той вече има перманент резидънс, просто трябва да дадете данните за неговия перманент резидънс и да не описвате начина, по който той е упражнявал съюзно право. Home Office си запазват правото да поискат допълнителна информация относно упражняването на съюзно право на спонсора, който вече има документ, удостоверяващ перманент резидънс.

b. В секция А се описва начинът, по който relevant person e упражнявал съюзно право през квалификационния си период. Тук няма да влизаме в подробности, ако упражняването на това право е било в качеството на студент, самоиздържащ се или търсещ работа.

c. Ако целият или част от квалификационния период е бил прекаран като нает работник (employee), се изисква да се впишат и данните за работодателя. Ако част от този период на работа като employed е бил преди 1 януари, 2014 г., то следва да се опише и откъде произтича правото на кандидата за този employment, тъй като преди 1 януари 2014 г. българските граждани нямаха свободен достъп до трудовия пазар на Великобритания.

d. Ако кандидатът е бил самонает (self-employed), следва да се попълнят данните за неговия бизнес, име и адрес на същия, откога е започнал, дали и кога е спирал и т.н.

9. Секция 11– попълва се само ако сте попълнили Секция 4, отнасяща се за вашия спонсор. Изискваната информация тук е доста по-подробна от предишната версия, но не би трябвало да е повод за притеснение.

10. Секция 16 – бенефити. Тук трябва да опишете всички помощи, които вие или спонсорът ви сте получавали и/или получавате за престоя си във Великобритания (дори ако са били получавани за период, който не използвате като квалификационен). Очевидно тази секция създава неприятно усещане за много кандидатстващи, но това, че сте взимали някакви помощи (бенефити), не се отразява по никакъв начин на кандидатурата ви, ОСВЕН в случаите, когато периодът, който използвате за квалификационен е бил упражнявайки съюзно право като студент или самоиздържащ се.  Ако сте били самонает или нает, получаването на какъвто и да е било бенефит не оказва влияние върху решението относно кандидатурата ви.

11. Секция 17 – нищо по- различно отпреди.

12. Секция 18 – документи, които трябва да приложите. Тук ще засегнем, както стана въпрос, само случаите, отнасящи се за доказването на упражняване на съюзно право като самонаето или наето лице.

а. Паспорт или лична карта.

b. Две снимки.

c. Ако имате спонсор – негова снимка и паспорта му, доказателство каква е вашата връзка (акт за брак, акт за раждане за деца и др.).

d. Издадени регистрационни сертификати в миналото (ако имате такива).

e. Доказателства за престоя ви във Великобритания в квалификационния ви период. Тук разглеждаме най-вече случаите, когато квалификационният ви период е 5 години, които са най-често срещаните:

– доказателствата трябва да обхващат целия период от 5 години,

– същите трябва да бъдат документи/писма от различни места,

– препоръчително е да има поне по 2 документа за всяка година,

– ако имате спонсор, трябва да докажете, че по време на квалификационния период сте живели заедно,

– примерни документи: писма от HMRC, DVLA, DWP, TV Licensing, GP, болница, банкови отчети, utility bills, договори за наем, сметки за мобилен телефон,

– доказателство за упражняване на съюзно право през квалификационния период (заб.- само за самонаети или наети лица),

– доказателства за работа като наето лице: поне 2 от тези – писмо от работодателя с подробности за работата ви, пейслипове или P60. Ако нямате възможност да вземете писмо от работодателя ви, трябва да приложите P45, договора ви или какъвто и да е друг документ, доказващ тази ваша работа като наето лице,

– доказателства за работа като самонаето лице:

a) копие от данъчните ви декларации и доказателство, че са подадени калкулациии, издадени от HMRC (това са формулярите SA300 или SA302).Формулярите SA300 ги получавате след подаването на данъчната ви декларация. Формулярът SA302 не се получава автоматично, а може да се изиска от HMRC. В момента обаче от HMRC не издават този документ, освен ако не става въпрос за кандидатстване за ипотечен заем, което не ви пречи да им се обадите и да се опитате да ги убедите да ви издадат и изпратят Form SA302.

b) Доказателство за платени NIN Class 2 – ако са под формата на direct debit, трябва да приложите потвърждаващо писмо от HMRC или bank statements, където се виждат тези удържания, ако ги плащате на 6-месечни сметки – съответните сметки и доказателство, че са платени. Можете да представите и друг документ от HMRC, показващ платени осигуровки, примерно, можете да изискате т.нар. Statement of NI Record,

c) Доказателство за доходи от работата ви като самонает (това не се изискваше преди): фактури, банкови отчети, писмо-отчет за сметките ви, изготвено от счетоводител, пейслипове от CIS,

d) Доказателство, че бизнесът ви е „работещ“ (и това не се изискваше преди) – фактури, договори, касови бележки за закупени материали/инструменти, реклами,

е) Подпис и дата – в случай, че имате спонсор, той също трябва да се подпише на това място.

Информацията в статията е лично мнение на автора и е на базата на собствени проучвания. В материала не са разгледани всички случаи, при които се квалифицирате за получаване на документ, удостоверяващ Permanent Residence. Целта на написаното е да ви даде обща насока за попълване на новия формуляр и информацията тук не трябва да се използва като буквална инструкция при кандидатстване, защото всеки има индивидуални обстоятелства. Затова и всяка апликация трябва да се разглежда и решава индивидуално.

Автор: Мадлена Трифонова, MT Accounting, madlena@mtaccounting.co.uk

Източник: в. „БгБен“

About the author

Daniel

5 Comments

Click here to post a comment

  • tezi glupaci ot home oficce nqmat pravo po zakon da iskat danni za period po golqm ot 5 godini nazad .edin savet ot men ne popalvaite tozi formulqr , vie si imate avtomati4no permanent rezidens , a ako UK izleze ot EC , mahaite se ot tazi gnila darjava . tezi home oficce ne zaslujavat ne 55 paunda , a dori 5 paunda da im se dade

  • Iskat da nabarat tezi , koito sa vzimali pomochti ot 2007 do 2013 , nqma po golemi , mrasni kolonizatori ot britancite , da go duhate , izlizaite ot EC , Kato ste tolkova otvoreni , da vi se sruti imotniq pazar , da vidim koi Chte vi dade po 1000 paunda naem za garsoniera I Chte vi raboti robski trud za 7 paunda na chas .

  • haide , mahaite e tazi tema , ne e interesna . UK da izliza ot EC I da se srutva imotniq balon , prigotvil Sam pukanki

  • milke ne gi nabutvai horata da vadqt jalta karta za self , tozi dokument ne I’m trqbva za da podadat za posoqno jitelstvo sled 5 godini

Категории