Образование Образование в Англия, Уелс и С. Ирландия

Отпускане на студентски заеми и стипендии в Уелс

Студентските заеми в Уелс се отпускат от Student Finance Wales – www.studentfinancewales.co.uk. Подкрепени са от британското правителство и имат за цел да подпомогнат финансирането на студентите, независимо дали ще бъде под формата на кредит за покриване на семестриалните такси за обучението или пълно финансиране – за такси и битови нужди. При правителствените студентски кредити лихвата е най-изгодна, тъй като тя отчита единствено инфлацията.

Има три основни условия , на които трябва да отговаряте, за да се класирате за студентско финансиране в Уелс:

  • Лична допустимост

Към датата, на която започва вашият образователен курс, вие трябва да пребивавате в Уелс или да сте живели в страна от Обединеното кралство през последните 3 години и да имате статут на постоянно пребиваващ, ако искате заем за покриване на семестриалните такси и издръжка. За заем, който покрива само таксите за обучение изискванията са по-леки и ако този вариант ви устройва, можете да подадете своята молба за студентско финансиране.

  • Допустимост до курс на образование

За да получите студентски заем, курсът, в който сте се записали трябва да е одобрен от правителството и да води до получаване на призната квалификация за висше образование.

  • В кой университет или колеж сте записани

Университетът или колежът, в който имате намерение да учите трябва да бъде публично финансиран и подкрепен от правителството. Възможно е да получите финансиране и за някои частни учебни заведения, но те също трябва да са одобрени от правителството.

Студентите в Уелс, посещаващи образователен курс в редовна форма на обучение в публично финансираните университети и колежи от септември 2013 година, ще имат право на достъп до:

–        Студентски заем, независещ от личните доходи, за покриване на таксата на обучение в размер до 3575 паунда;

–        Студентски заем, независещ от имущественото състояние, който да покрие разликата между максималната такса за обучение и таксата за обучение, която действително се изисква от университета.

За повече информация и подаване на документи за студентски заем посетете сайта на Student Finance Wales – www.studentfinancewales.co.uk

Студентските стипендии са суми, изплащани на студенти от определени групи. Например, ако доходът на вашето домакинството попада под или между някои

прагове. Тези пари не трябва да бъдат връщани обратно, освен ако не се оттеглите от курса си или прекъснете своето образование.

Максималният размер на стипендиите е до 5161 паунда годишно. Колко точно ще получите зависи от приходите във вашето домакинство и ще бъде изчислено, след като кандидатствате за стипендия.

Ако приходите във вашето домакинство са над 50 020 паунда на година, вие няма да имате право да получите стипендия. Ако те са 18 370 паунда или по-малко, вие бихте могли да получите пълната стипендия. Ако приходите ви са между 18 371 и 50 020 паунда, можете да кандидатствате за частична стипендия.

Изплащането на стипендиите става на 3 пъти, по веднъж в началото на всеки семестър, заедно с всеки студентски заем за семестриални такси или за издръжка.

Special Support Grant е друга безвъзмездна помощ, която замества Assembly Learning Grant. Тя е за студенти редовно обучение, които може също така да бъдат в състояние да претендират за определени ползи, свързани с дохода. Вие не можете да получавате едновременно два вида безвъзмездна правителствена помощ.

Special Support Grant покрива допълнителни разходи, свързани с курса на обучение, като например книги, оборудване, пътуване или грижа за децата.

Вие може да имате право за отпускане на тази безвъзмездна помощ, ако:

• Сте самотен родител;

• Имате партньор, който също е студент и заедно имате дете;

• Имате увреждане и се класирате като инвалид;

• Сте били неработоспособни за най-малко 28 седмици;

• Сте имигрант и имате право на Спешна подкрепа на доходите (Support Urgent Cases Payment), в случай, че сте временно (до шест седмици) без никакви доходи;

• Ви предстои да се върнете към курса на обучение, след като, поради заболяване или друга уважителна причина сте прекъснали образованието си;

• Сте на възраст 60 или повече години.

Размерът на помощта, с механизмите за оценка на доходите, и условията на плащане са същите като при Assembly Learning Grant. Въпреки това, размерът на Special Support Grant, който ще получите няма да се отрази на размера на студентския заем, на който може да имате право.

За повече информация посетете сайта на Student Finance Wales – www.studentfinancewales.co.uk.

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

Категории