Имиграция и работа

От 16 февруари 2019 г. на територията на ЕС се премахва изискването за апостил

От 16 февруари 2019 г., влиза в сила Регламент 2016/1191, който  има за цел да облекчи движението на хора и административната тежест на гражданите на територията на ЕС, във връзка с размяна на документи и техните заверени копия. Регламентът гласи, че официални, издадени от органите на една държава от ЕС, трябва да бъдат приети като автентични от органите на друга държава от ЕС, без да е необходимо удостоверяване на автентичността на документа (т.нар. апостил). Освен това се опростява процедурата за заверяване на копия и преводи на официални документи в случаите, когато те се изискват от органите на приемащата държава от ЕС.

Както и досега, заверен превод, извършен от квалифицирано за целта лице съгласно правото на държава членка, се приема във всички държави членки.

Регламентът засяга и размяната на многоезичните удостоверения и електронните техни копия, като всяка държава ще има правото да уважи или не даден документ от този вид. За да бъдат уважавани гореспоменатите документи,  те трябва да  съдържат печат и подпис от съответната служба, а за електронните копия, да бъдат изпращани от служебен имейл на държавната институция чрез платформа на ЕС, която ще заработи специално за случая.

Какво представляват многоезичните удостоверения?

Многоезичните удостоверения са формуляри, въвеждани в държавните учреждения и ще бъдат попълвани и заверявани с подпис и печат от съответното държавно учреждение. Целта е на гражданите на ЕС да се гарантира свободното придвижване на хора и опростена система за придвижване на документи без допълнително наложени затруднения. Тези удостоверения ще бъдат издавани, за да удостоверят факти, свързани с  гражданското състояние като:

 • Раждане,
 • Живот,
 • Смърт,
 • Име,
 • Брак,
 • брачна дееспособност,
 • регистрирано партньорство,
 • дееспособност за сключване на регистрирано партньорство,
 • положение на регистрирано партньорство,
 • местоживеене и/или местопребиваване,
 • чисто съдебно минало в държавата членка, чийто гражданин е съответното лице.

Тези многоезични удостоверения, ще могат бъдат изпращани и ползвани по електронен път, чрез специална платформа на ЕС, която ще бъде подсигурена с подходяща защита.

Регламентът не урежда въпроса дали документите се признават от държавата, в която те се представят, тъй както този въпрос понастоящем се урежда от националното право. Въпреки това при прилагането на националното си право държавите от ЕС трябва да спазват правото на Съюза, включително практиката на Съда на Европейския съюз относно свободното движение на гражданите в рамките на Европейския съюз.

Въпреки това Конвенцията за Апостила  продължава да  е в сила и документите, които са заверени с апостил продължават да важат, а също така в частни случаи, например доказване на собственост, институциите могат да изискат документите да бъдат надлежно заверени.

 

Категории

RSS Статии от Chikov.com

 • СЕРТИФИКАТИТЕ, НЕОБХОДИМИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА БРИТАНСКО ГРАЖДАНСТВО август 6, 2019
  Ако имате статут за постоянно пребиваване като, Indefinite Live to Remain ( Settled Status) или Permanent Residence, вие може да подадете документи, за да вземете британско гражданство.   Преди обаче да вземете британско поданство, трябва да са изминали 12 месеца от получаване на статута ви, както и да  имате документи за владеене на английски език и да покажете сертификат за […]
  Atanas Chikov
 • КАКВО ДА НАПРАВИМ СЛЕД КАТО СМЕ ПОЛУЧИЛИ СТАТУТ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ август 1, 2019
  Ето стъпките, които всеки сънародник, който е получил статут във Великобритания трябва да следва. В деня, в който сте получили статут за пребиваване в Обединеното кралство,  освен да си кажете едно честито и ако искате да го полеете, препоръчвам да направите следните неща. Стъпки за тези които са получили временен статут (pre-settled status) ILR Indefinite leave […]
  Atanas Chikov

Follow us on Facebook!