Законодателство / Правни въпроси Пътуване на деца Семейство

Още два казуса при развод плюс деца и пътуването с тях до България

„Oт две години сме разделени с жена ми и децата  са при нея. Сега си има нов партньор и иска едното да дойде да живее при мен. Засега не разполагам с подходящите условия за това, тъй като й плащах висока издръжка и почти нищо не оставаше за мен. В момента децата са ту при мен, ту при нея и не можем да се разберем…”

Не можете да се разберете кой да гледа децата

В годините или месеците след раздялата на двама родители се получават нови спорни ситуации като, например, гореописаната. Затова колкото по-бързо се обърнете към съда за решение, толкова по-навреме ще спестите допълнителното травмиране на децата ви.

Когато родителите не живеят заедно, съдът обикновено присъжда родителските права на този, който се е грижил за детето или децата до момента на диспута. В масовия случай това е майката, така че, ако бащата има претенции за отглеждането на децата си, върху него пада тежесттта за доказването им.

Както сме писали многократно, водещият принцип при вземането на съдебно решение във Великобритания е защитата на интересите най-вече на самото дете.

В по-заплетените случаи обаче често се намесват социалните служби, които изготвят една по-гъвкава преценка и препоръка за ситуацията (т.нар. Сhild Аrrangement Оrder).

Двата най-популярни варианта при Сhild Аrrangement Оrder са:

1. Съвместни родителски права – те са често срещани и лесно доказуеми случаи в практиката, когато правата се присъждат на биологичен родител и на негов партньор, които се грижат за детето.

2. Разделени родителски права – това е ситуацията, при която след раздялата двамата родители имат претенции и желание да се грижат за детето.

Три важни разлики между българската и британската съдебна практика по отношение на родителските права:

1. За разлика от България във Великобритания не съществува т.нар. „отнемане на родителските права”.

2. Родителят, на когото са присъдени родителските права посредством Сhild Аrrangement Оrder, може да извежда детето извън пределите на Англия и Уелс за не повече от месец, без да има нужда да иска разрешението на другия родител. Когато учебната ваканция на детето продължи повече от този период, такова разрешение се изисква и ако не последва такова, се пристъпва към иск за съдебно решение, което да го замести.

3. Друга разлика е съществуването на посредничество (медиацията) във Великобритания при разрешаване на спорните ситуации. Преди да започнат делото, родителите трябва да се обърнат към т.нар. Mediation Information and Assessment Meeting (MIAM), където съответният посредник подпомага изясняването на въпросите за издръжката на детето, местоживеенето му и пр.

Издаване на паспорт за пътуване на детето при ненавършено пълнолетие

Според законовите изисквания при издаването на паспорт за пътуване с деца зад граница двамата разведени родители слагат своя подпис пред длъжностно лице в консулската служба.

Ако обаче родителят, който не живее с детето, откаже да подпише апликацията за издаването на паспорт, законът във Великобритания предвижда няколко случая, когато такъв подпис не се налага:

1. Когато отсъстващият родител е подписал нотариално заверено пълномощно със заявено съгласие за издаване на паспорт на детето.

2. Когато има изрично решение на съда за отнемане на родителските права на този родител. Както вече споменахме, това може да стане само в български съд и тук (във Великобритания) ще важи единствено в случая, когато става въпрос за издаването на международен паспорт за детето.

3. Когато има съдебно решение, в което е записано, че може да бъде издаден паспорт на детето без изричното съгласие на отсъстващия родител.

4. Когато има потвърждение от българска или британска институция, че отсъстващият родител е в неизвестност.

Всичко това обаче може да се спести, когато по време на бракоразводната процедура и иска за присъждане на родителски права се пусне и иск за разрешаване на издаване на паспорт за детето. Това изключително улеснява бъдещите пътувания на детето, тъй като не е необходимо двамата родители първо да се разделят, после единият от тях да получи родителските права и чак тогава да се задейства процедурата по ваденето на паспорт за детето.

Източник: в. „БгБен“

Категории