Пенсиониране, пенсии

Пенсионен кредит

Обща информация.

Пенсионният кредит представлява помощ, свързана с доходите, съставена от 2 части – „Гаранционен кредит“ (Guarantee Credit) и „Спестовен кредит“ (Savings Credit).

Гаранционният кредит е разликата между седмичния ви доход и сумата от 142,70GBP за един човек или 217,90GBP за двойки.

Спестовният кредит се изплаща допълнително на хора, които са спестявали пари за пенсионирането си.

Не се налага да плащате данъци за пенсионния кредит.

Какво получавате.

Ако сте сам/-а, седмично ще получавате сума, която се равнява на разликата от 142,70GBP и вашият седмичен доход, който трябва да е по-малък от тази сума (това е гаранционният кредит), плюс сума достигаща до 18,54GBP според това какъв е спестовният ви кредит.

За двойките, седмичната сума е разликата от 217,90GBP и дохода за седмицата от гаранционния кредит, плюс сума, достигаща до 23,73GBP според спестовния кредит.

Може да получавате повече от това, ако сте болногледач/ка, имате степен на инвалидност или определени битови разходи.

За по-точно изчисление на това какво може да получавате, погледнете този калкулатор за пенсионен кредит.

Как получавате плащане.

Всички помощи, кредити и пенсии се изплащат по банков път във вашата банкова сметка.

Ако обстоятелствата около вас се променят.

Обадете се на пенсионната линия, ако вашите обстоятелства се променят, например ако седмичният ви приход се повиши или намалее.

Пенсионна линия:

Телефон: 0845 60 60 265

Текстофон: 0800 169 0133

Понеделник до Петък, от 08:00 до 18:00 часа.

Избираемост.

За да се класирате за „Гаранционен кредит“ е необходимо:

–          Да сте жител на Обединеното кралство.

–          Вие (и партньорът ви, ако имате такъв) трябва да сте достигнали пенсионната възраст, която е 66 години в повечето случаи, но можете да проверите това тук.

За да се класирате за „Спестовен кредит“ вие (и вашият партньор) трябва да сте минимум на 65 годишна възраст.

Считани сте като двойка, ако живеете със  съпруг, съпруга или партньор. Не е задължително да имате сключен брак или гражданско съжителство.

Ако заминете в чужбина за постоянно, нямате право на пенсионен кредит.

Изчисляване на дохода.

Когато кандидатствате, доходът ви се изчислява. Това включва:

–          Държавна пенсия.

–          Други пенсии.

–          Повечето помощи за обществено осигуряване.

–          Спестявания и инвестиции над 10,000 GBP.

–          Заработка.

Следните не са включени:

–          Парични помощи за придружители.

–          Коледни бонуси.

–          Инвалидни помощи.

–          Помощи за битови нужди.

–          Помощи за общински данък.

Ако сте регистрирани и подавате данъчна декларация на приходи и разходи, трябва да съобщите в Пенсионното, колко данък общ доход ще платите за годината, защото това влияе върху сумата, която ще получавате от пенсионния кредит.

Кандидатстване.

Може да кандидатствате по следните начини:

–          По пощата – може да изпратите формуляр “P1” до най-близкото Пенсионно бюро.

–          По телефона – на номера:

Телефон: 0800 99 1234

Текстофон: 0800 169 0133

             Понеделник – Петък, от 08:00 до 18:00 часа.

Какво е необходимо за кандидатстване.

Нужните неща са:

–          Вашият Национален осигурителен номер (NIN).

–          Информация относно доходите ви, спестявания и инвестиции.

–          Вашата банкова сметка.

Най-рано може да кандидатствате 4 месеца преди достигане до пенсионната възраст. Ако сте я достигнали, може да кандидатствате по всяко време.

Ако не сте доволни от решението относно пенсионния ви кредит, може да обжалвате.

Категории