Данъци и такси Пари и финанси

Пет начина да спестим от данъка върху доходите от април догодина

Автор: Траяна Владимирова

Източник: в. „БГБен“

В последните седмици новините за плановете на финансовия министър за орязване на данъчните кредити доминираха общественото пространство и разбира се, коментарите не бяха позитивни. Освен обаче вероятно лошите новини за получаващите данъчни кредити, от април 2016 се предвижда и нова система от необлагаеми минимуми и нови правила за спестовните сметки, които ще позволят известна гъвкавост на спестяванията от данъка върху доходите.

Нов необлагаем минимум за дивидентите (Dividend Allowance)

Oт април 2016 не всички ваши дивиденти ще се облагат с данък, както досега, а само надвишаващите £5000, като това няма да зависи от вашия основен личен доход.

Дивидентите са суми, които компанията може да плати на акционерите си или пък директорът й да плати сам на себе си, когато печалбите го позволяват.

При въвеждането на Dividend Allowance първите £5000 от дивидентите ще бъдат необлагаеми за всички данъкоплатци, а тези над £5000 ще се облагат със следния данък:

– 7.5% при данъкоплатци с общ личен доход до £31 785

– 32.5% при данъкоплатци с общ личен доход между £31 786 и £150 000

– 38.1% при данъкоплатци с общ доход над £150 000

Дивидентите няма да се приспадат от общия ви личен  доход пред HMRC.

За собствениците на Ltd компании промяната означава, че част от приходите си те могат да отчитат пред данъчните като дивиденти с цел използването на новия необлагаем минимум, което ще им помогне да намалят разходите си за данък върху дохода.

При семействата, които притежават Ltd компании ще има възможност дивидентите да се разпределят между двамата партньори или да се изплащат на името на партньора с по-ниски доходи и съответно по-ниски с по-ниската данъчна категория.

Ако все пак дивидентите ви надвишават необлагаемия минимум от £5000, имате възможност да вкарате остатъка в ISA (Individual Saving Account), където те също няма да бъдат облагани с данък върху дохода и не се облагат като капиталови печалби, ако са до £15 240.

Увеличаване на личния подоходен необлагаем минимум (Personal Income Tax Allowance)

Досега ако имахме по-малко от £10 600 годишен доход, той не се облагаше с данъци. Това беше и личния подоходен необлагаем минимум. От април 2016 той се увеличава на £11 000, което означава че още 29 млн. души живеещи във Великобритания няма да бъдат облагани с данък върху дохода. Освен това данъчния праг ще се увеличи и за тези с по-високи доходи, които плащат 40% данък върху дохода от £42 385 на £43 000 и още 130 хил. души ще видят спад в данъците си.

Въвежда се необлагаем минимум за печалбата от личните спестявания (Personal Savings Allowance)

За хората с доход до £31 785 или т.нар. „базови данъкоплатци“, които плащат данък върху дохода от 20% се въвежда нов необлагаем минимум за печалбите от лихвите, който предвижда първите £1000, спечелени от лихва върху спестявания да бъдат необлагаеми, стига лихвата да е платена след 6-ти април 2016 г. За хората, плащащи 40% данъци този необлагаем минимум ще бъде £500, за тези с 45% данък върху дохода необлагаем минимум няма да има.

От следващия април лихвите ще се изплащат автоматично, без да се удържа данък от тях, така че няма да има нужда да се кандидатства за възстановяването на взетите данъци от печалба от спестявания.

Въвежда се нов необлагаем минимум за печалбата от личните спестявания за хората с доходи под личния подоходен необлагаем минимум (Nil-rate savings band)

Хората с доходи под £11 000 няма да плащат данъци на първите £5000 печалба от лихва върху спестявания. На практика това означава, че за да се възползват напълно от този необлагаем минимум, както и споменатия по-горе Personal Savings Allowance, семействата трябва а слагат спестяванията в банковата сметка на партньора с по-ниски доходи.

От април 2016 използвайте спестовни банкови сметки

Спестовните банкови сметки във Великобритания са известни с ниската си лихва и неизгодните си условия, но от догодина те ще станат начин за спестяване от данъци върху доходите заради необлагаемите минимуми, които се въвеждат за спестяванията в тях, т.е. печалбите от тях няма да са големи, но поне ще можете да отчетете част от печалбите си като спестявания и така ще намалите данъка върху доходите си.

Съветът на експертите от Money Saving Expert е всеки, който има бизнес да има и поне една ISA (Individual Saving Account). Тя ви позволява да спестите до £15 240, без тази сума да се облага са данъци. Този необлагаем минимум не се прехвърля за следващата данъчна година. Например ако в спестовната си сметка имате £10 000, следващата данъчна година необлагаемият минимум пак ще е £15 240, а не £15 240 + £5240 = £20 480. Освен това вече и лихвата върху спестяванията ви става необлагаема. Ако винаги се придържате към необлагаемия минимум от £15 240, няма как да достигнете прага от £1000, след който печалбата от лихвата се облага с данъци.

Понякога грешно се смята, че когато дадена сума се сложи в спестовна сметка, тя е заключена и нямате достъп до нея. Това не е така с ISA, освен ако не сте се съгласили предварително на това. Имате право на достъп до парите си във всеки един момент и тегленето на пари от спестовната банкова сметка не влияе на необлагаемия ви минимум.

Единственият случай, при който можете да загубите необлагаемия си минимум в спестовна сметка, е ако решите да смените банката и изтеглите сами парите си. Редът за смяна на доставчика на спестовна банкова сметка е канализиран и става автоматично. От вас се изисква само да попълните формуляра за прехвърляне на друг доставчик.

 

Категории