Имиграция и работа: Правна помощ Обща информация

Полезни телефони и информация при работа в Обединеното кралство

Работещите във Великобритания се ползват от различни права и средства за защита на работното място. Mожете да се обърнете за съвет към множество организации, в това число и към Консултативната служба за помиряване и арбитраж (Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Acas) или към Конгреса на профсъюзите (Trades Union Congress).

Колко пари би трябвало да получавам?

Повечето хора, които работят в Обединеното кралство, имат правото да получават поне минималната национална надница. Ако сте наети за селскостопанска работа, имате право да получавате минималната надница за селскостопански труд. Ако не знаете колко би трябвало да ви плащат съгласно закона, или ако смятате, че заплащането ви е под националния минимум, свържете се с горещата линия за Национална минимална надница (National Minimum Wage) на телефон 08456 000 678, или с тази за Минималната надница в сел-скостопанския сектор (Agricultural Minimum Wage) на телефон 08450 000 134.

Може ли работодателят да ми приспада суми от заплащането, така че то да падне под националната минимална надница?

Като изключим данъците и сумите под вашето национално осигуряване, работодателите могат да приспадат суми от заплащането ви само за квартира. Законът ограничава размера на сумата, която може да се удържа за квартира. Работодателят може да поиска от вас да подпишете отделен договор за удръжки, които вероятно са незаконни. Преди да подпишете подобен договор, добре е да се обадете на споменатите по-горе телефонни линии.

Може ли работодателят ми да задържа паспорта или личната ми карта?

Паспорт и личната ви карта принадлежат на вашето национално правителство и никой друг не може да го задържа.

Колко часа мога да работя?

В Обединеното кралство има законови ограничения за средното работно време, почивките и платения годишен отпуск. От вас не може да се изисква да работите повече от 48 часа седмично, средно за период от 17 седмици (над 26 седмици, ако работите във ферма), освен ако не сте заявили писмено, че сте съгласни да го прави-те. За повече информация се обадете на горещата линия на Консултативната служба за помиряване и арбитраж (Acas) на телефон 08457 474 747.

Имам ли право на отпуск?

Имате право на четири седмици платен годишен отпуск. Ако имате едногодишен договор и работите пет дни в седмицата, имате право на 20-дневен отпуск. Ако вашият договор е за една година и работите 2 дни в седмицата, имате право на 8 дни отпуск.Ако работите в селското стопанство, имате право на 22 дни платен годишен отпуск (11 дни, ако сте на шестмесечен договор) плюс официалните празници.Ако при прекратяване на трудовите отношения не сте взели всички дни, които ви се полагат, работодателят трябва да ви изплати невзетите дни.

Ползват ли се бременните жени със защита на работното място?

Законодателството на Обединеното кралство осигурява специална защита за бременни жени на работното място. Те имат право на платен отпуск за грижи след раждането, законен отпуск по майчинство и право на парични обезщетения и помощи. За повече информация: www.direct.gov.uk/Employees

Ако имам притеснения относно здравето и безопасността си на работното място

Вашият работодател и лицето, под чийто контрол се намира работното ви място, са длъжни да контролират всички рискове в работната ви сре-да, които биха причинили травми или заболявания. Работодателят трябва да предостави информация за всички рискове за вашето здраве и безопасност, както и да ви инструктира и обучи, ако това се налага. Ако имате притеснения за здравето и безопасността си, първо съобщете това на своя началник или се свържете с информационната линия на Службата по здраве и безопасност (Health and Safety Executive) на телефон 08453 450 055. Ако желаете да говорите с някого на родния си език, съобщете за това на оператора. Всички обаждания са строго поверителни.

За какво трябва да внимавам, ако работя за трудова агенция или агент?

Ако работите за агенция или агент по наемане на работници в селското стопанство или хранителнопреработвателната промишленост и пакетирането, трябва да проверите дали те имат лиценз, издаден от Органа за лицензиране на агенти по наемане на работници (Gangmasters Licensing Authority). Можете да направите такава проверка на следния уебсайт: www.gla.gov.uk или да се обадите на телефон 08456 025 020. Ако работите чрез агенция за временна работа в други сектори, вашата агенция не е задължена да има лиценз. Отношението на тези агенции към техните служители се контролира от Инспектората по стандарти за агенции за наемане на служители (Employment Agency Standards Inspectorate). Ако имате притеснения относно поведението на подобна агенция, можете да получите помощ и съвет от горещата линия на Инспектората: 08459 555 105.

Какво трябва да направя, ако договорътми приключи?

Ако получавате детски надбавки или държавни помощи и вашите трудови отношения приключат, трябва да се свържете с линията за запитвания на Службата за детски надбавки (Child Benei t) на телефон 08453 021 454.

За допълнителна информация:

– Общи запитвания относно имиграция – тел.: 08706 067 766, www.ind.homeoice.gov.uk

– Съвети относно програми за разрешителни за работа – тел.: 01142 074 074

– Department for Work and Pensions – тел.: 02077 122 171, www.dwp.gov.uk

– Уебсайт на Jobcentre Plus: www.jobcentreplus.gov.uk

– Гореща линия за Национална минимална надница – тел.: 08456 000 678

– Гореща линия на Органа за надници в селското стопанство – тел.: 08450 000 134

– Гореща линия за нови самонаети лица – тел.: 08459 154 515

– Информационна линия на Службата по здраве и безопасност (HSE) – тел.: 08453 450 055.

– Консултативната служба за помиряване и арбитраж (Acas) предоставя безплатни, обективни и практически съвети по въпроси на трудовата заетост и решаването на проблеми на работното място. Ако търсите допълнителна информация за свързан с работата ви въпрос или проблем, позвънете на горещата линия на Консултативната служба (Acas) на телефон 08457 474 747 или посетете: www.acas.org.uk

– Бюрото за съвети на гражданите (Citizens Advice Bureau) предлага безплатни, пове-рителни и обективни съвети. Те могат да ви помогнат за разрешаването на различни проблеми, включително свързани с дългове, жилище, правни и трудови въпроси. Тези бюра функционират в повечето градове и можете да ги откриете на общия сайт на САВ: www.citizensadvice.org.uk

Профсъюзи

Конгресът на профсъюзите (Trades Union Congress) поддържа гореща линия, наречена “Вашите права”: 08706 004 882. Можете да получите повече информация от: www.tuc.org.uk

Learn Direct

Learn Direct е организация, която предоставя безплатни съвети за обучение по английски език във вашия район, гореща линия: 0800 100 900, уебсайт: www.learndirect.co.uk

източник: BgBen

Категории