Имиграция и работа Пари и финанси

Помощ при данъчен проблем

При данъчен проблем

Ако имате данъчен проблем и сте служител, може да успеете да го разрешите като поговорите с работодателя си. Работодателят ви има упътване за това как да използва PAYE системата и да разрешава проблеми.
Ако проблемът не може да бъде разрешен чрез разговор, или вие не работите, трябва първо да се свържете с:
• данъчен консултантски център;
• данъчната служба, която съхранява вашето досие.
Ако проблемът остане неразрешен, можете да:
• предизвикате или преговаряте с Inland Revenue;
• да се оплачете на Revenue Adjudicator;
• да се оплачете на Parliamentary Ombudsman;
• да се свържете с TaxAid за помощ.Данъчни консултантски центрове
Данъчните консултантски центрове са местни данъчни служби, които могат да помогнат при проблеми с подоходните данъци. Центровете могат да помогнат с при запитвания – например, дали можете да претендирате за определени отстъпки и облекчения – и със специфични проблеми, свързани с вашето данъчно досие. Повечето данъчни консултативни центрове са отворени за обществото и се занимават с писмени запитвания и въпроси по телефона.
Данъчните консултативни центрове са вписани или в телефонния указател при „Inland Revenue”, или информация за тях може да се намери в местните „Inspectors of Taxes” служби.Данъчни служби
Всеки работодател има данъчна служба, която съхранява данъчните досиета на хората, които работят за него. Данъчната служба може да не е близо до работното ви място.
Работодателят е длъжен да ви даде следната информация, при ваше поискване, както и да ви я предостави на вашите Р45 и Р60 формуляри:
• името и адреса на данъчната служба; и
• вашият входящ данъчен номер.
Когато се свържете с данъчната служба, трябва да цитирате вашия National Insurance номер и входящия номер на вашия работодател. Тези номера са посочени на Р45 и Р60, или – можете да попитате работодателя си за тях.
Повечето данъчни служби се занимават с писмени и телефонни запитвания и не са отворени за обществото.

Оспорване на решение

Може да желаете да оспорите дадено решение или да преговаряте с Inland Revenue. Процедурата, която трябва да следвате, и службата, към която трябва да се обърнете, ще се различават в зависимост от вида на оспорването или диспута.
Някои от главните процедури са:
• обжалване – например, срещу калкулацията на данъчната задлъжнялост или PAYE кода;
• писмено отказване от искане поради закъснения на Inland Revenue;
• преговори за данъчни задължения;
• оплакване срещу управлението на Inland Revenue.Revenue Adjudicator
Revenue Adjudicator разглежда жалби относно административна злоупотреба на Inland Revenue, например:
• голямо закъснение;
• грешки;
• несправедливост.
Revenue Adjudicator няма да разгледа:
• законни спорове;
• жалби, които вече са били разгледани от Parliamentary Ombudsman;
• жалби срещу оценка на имущество, включително и жалби относно Council Tax – те трябва да бъдат прехвърлени на трибунали по оценяването;
• въпроси, отнасящи се криминално преследване по време на законно производство.
Обикновено, дадена жалба не трябва да бъде отнасяна до Revenue Adjudicator, докато не сте дал(а) шанс на Inland Revenue да разрешат проблема. Обаче, при спешни случаи, Revenue Adjudicator може да ви предложи незабавна помощ, без да предварително да се обръщате към Inland Revenue, например, ако има риск от непоправима щета в следствие на закъснение. Ако не се свържете директно със службата на Revenue Adjudicator (020 7930 2292; www.adjudicatorsoffice.gov.uk), ще получите напътствие за необходимите процедури.Parliamentary Ombudsman
Parliamentary Ombudsman може да успее да помогне с жалбите срещу Inland Revenue ако, например, е имало закъснение, което би могло да се избегне, не даване на необходимия съвет или не следване на съответната процедура. Ombudsman не може да разследва жалби срещу правителствената политика или данъчното законодателство.
Ако желаете да се оплачете на Parliamentary Ombudsman, трябва преди това да се свържете с вашия министър и да поискате проблемът да бъде прехвърлен.TaxAid
TaxAid (020 7803 4959; www.taxaid.org.uk) осигурява безплатен и независим данъчен съвет, предлагащ съвет, помощ и адвокатско представляване за хората, имащи нужда от помощ с данъците. Покрива въпроси като данъчни отстъпки, PAYE кодове, данъчни задължения, самонаемане, данъчни декларации и Revenue администрация и жалби. Услугата е съставена за хора, които не могат да си позволят да наемат счетоводител. Може да бъде даден съвет по телефона и да бъдат насрочени дати за интервюта.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Да ви издам една тайна! юли 31, 2020
    Ако звъните на някого в работно време, дали той е счетоводител, адвокат или консултант, и той не си вдигне телефона веднага…  това означава следното: Този професионалист е зает с клиент! Ако малко по късно пак звъннете и пак не ви вдигне – може би има друг клиент, или все още извършва услуга или консултация на […]
    Atanas Chikov
  • ОФЕРТА, ОФЕРТА, ОФЕРТА Зелена карта за общ работник в строителството само за 600 паунда! октомври 21, 2019
    Сънародници вече се възползваха от тази оферта, всяка седмица някой получава CSCS  карта на тази цена. Ако искате и вие да се възползвате от тази оферта направете следното. Информирайте се, че нашата фирма предлага съдействие за CSCS карта за общ работник с цени от 187 паунда до 330 паунда. След това когато ние ви кажем, […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!