Образование

Помощ с разходите по обучението

Вие и вашето семейство може да имате право на финансова помощ, в зависимост от финансовото ви състояние, от LEA (local education authority), правителствени тела или асоциации на родителите. Някои благотворителни дружества дават дарения на родителите, но обикновено наличната сума е ограничена и има строго специфични критерии, които трябва да се покрият.
Вашето дете може да има право на безплатна училищна храна, мляко, дрехи или транспорт. Разходите ви по посещението на детето ви в специализирано училище, могат да бъдат покрити.
Можете да поискате помощ, ако смятате че имате право на нея, но може да се окаже, че годишно отпусканите средства са ограничени, така че колкото по-скоро подадете документи, толкова по-добре. Говорете с LEA или училището, за да разберете какъв вид помощ предлагат.

Мляко
Училищата може да осигуряват мляко за учениците, но ще трябва да платите за него, освен ако не получавате Income Support (помощи) или income-based Jobseeker’s Allowance, в който случай – ще бъде безплатно. Някои училища участват в програми, които предлагат безплатно мляко на децата под 5 годишна възраст; в Уелс, учениците в Key Stage 1 имат право на безплатно мляко от училището.

Училищен транспорт
Разходите по транспорта на вашето дете могат да бъдат покрити, докато тя или той не навърши 16 години, ако LEA сметне, че е необходим транспорт, за да може детето да се придвижи до най-близкото училище. Случаят е такъв дори и училището да се намира в район на друг LEA, или пък става въпрос за самостоятелно училище.
Може да ви бъде отпусната сума, ако водите или взимате детето си от училище, за което LEA е дал разрешение.

Посещение на ученик в специализирано училище
Вашият LEA може да покрие част или цялата сума по транспортните ви разходи, за да посетите детето си, ако то се намира в специализирано училище на LEA, което се отдалечено от дома ви. Може да ви е необходимо препоръчително писмо от лекаря ви, социален работник или учителя на детето ви.

Помощи за други потребности
LEA имат благоразумието да отпускат помощи, за да могат учениците да се възползват от образователните предимства, без това да затруднява родителите им. Обаче, сумата за тези помощи най-вероятно ще бъде ограничена и обикновено ще бъде отпускана за дейности или предмети, които не са част от училищната програма – например, може да бъде отпусната сума за покриване на транспортните разходи за явяването на интервю, или за закупуването на музикален инструмент. Свържете се с вашия LEA за повече подробности.

Категории