Пазаруване

Права на потребителите при онлайн покупки в рамките на Европейското икономическо пространство

Много често ни се налага да закупуваме стоки или услуги по интернет, или по телефона от други европейски държави, но малко са хората, които са наясно с правата си на потребители, както и за правилата, които търговците трябва да спазват при осъществяване на сделката.

Основното право на потребителя при покупка онлайн в рамките на ЕС е свързано с възможността да се откажат от покупката, включително и ако просто са решили, че продуктът не им трябва. Този изчаквателен период (cooling-off  period) започва да тече от момента на получаването на продукта и трае 14 календарни дни.

Ако се откаже от покупката, потребителят трябва да уведоми търговеца и да върне стоката. От момента на обратното получаване на стоката на съответния адрес, в рамките на 14 дни, потребителят трябва да получи обратно заплатената от него сума за покупката. Ако не е предвидено друго в договора за продажба, заплащането на пощенските разходи за връщането на стоката ще е за сметка на потребителя.

Ако върнатата стока има определен вид (например, ползвана е повече от обикновеното за съответния период), търговецът може да удържи процент от сумата на покупката. При всички положения законодателството не забранява използването на стоката, а само прекомерното й използване.

В тази връзка забраните за неотваряне на пощенските пратки при получаването от потребителя са противни на закона, макар и често да се използват от фирмите в техните договори, като условие да се ползва 14-дневния период на размисъл.

Във връзка с дистанционните продажби потребителите трябва също да получат и информация за правото им да се откажат от покупката, за това кой ще поеме разходите по връщането на стоката, за правото им да се оплачат на съответните държавни органи и за правата им на обезщетение.

Регулацията в сферата на дистанционните продажби обхваща както покупките онлайн, така и тези по пощата, телефона и имейла.

При покупка онлайн има изискване към търговеца за „видимост“, т.е. трябва да е видно, че при натискане на съответния бутон потребителят ще направи покупка. Допълнително е необходимо да се получи одобрение за плащане на допълнителни суми или услуги, като опаковане, покупка на застраховка и др.

Ако на сайта на търговеца тези услуги са означени автоматично, то това ще е нарушение на регулациите и сделката ще бъде нищожна, като направена в противоречие със закона.

За онлайн търговците са предвидени и изисквания за наличие на определена информация, която трябва да е достъпна и видима за потребителя. Такива са изискванията за предоставяне на търговското име, географския адрес на дейността, имейл адрес за контакт и др. След извършването на покупката търговецът има задължение да изпрати съобщение, че сделката е сключена и че е получил плащането, както и неговия точен размер.

Търговците имат задължение да доставят стоката в рамките на 30 календарни дни, освен ако изрично не е уговорено, че стоката ще се достави на определена дата.

Винаги е добре потребителите, които живеят в Обединеното кралство, да използват британски кредитни карти за покупки на стоки и услуги на стойност между 100 и 30,000 паунда, защото съобразно чл.75 от Закона за потребителите от 1974г. банката e отговорна солидарно с търговеца, ако нещо се обърка.

Важно е и да се знае, че правата на потребителите онлайн се отнасят само за покупки от търговци, а не за такива, направени от аукционни къщи, т.е. стоки, закупени от други потребители.

Някои основни правила при онлайн покупките:

1. Разберете предварително къде се намира продавачът, дали е търговец или частно лице.

2. Не давайте банковите си данни, без да сте сигурни, че системата за плащане, използвана от търговеца, е сигурна. За целта използвайте познати имена и схеми за плащане, като по възможност използвайте кредитната си карта.

3. Не пращайте парични преводи чрез компании като Money Gram или Western Union, защото не е възможно да се проследи получателят, ако се наложи.

4. Ако нещо изглежда прекалено евтино, може би ще е по-добре да се въздържите от покупка с цел да си спестите излишни неприятности.

Източник: в-к „БгБен“

Категории