Законодателство / Правни въпроси Пътуване на деца Семейство

При пътуване с дете към България не всичко зависи от подписа на другия родител

„Не сме си ходили с детето до България от 2 години, искаме да пътуваме, но уви, таткото не ни пуска да отидем заедно дотам…”

Това е доста труден казус, с който се сблъскват разведените родители на всяко българско дете до 18 години – желанието да пътуват заедно и липсата на възможност за това.

С влизането на България в ЕС през 2007 отпаднаха много забрани и ограничения, включително и тези за необходимостта от визите като официално разрешение за пътуване из европейските страни.

Въпросната предохранителна мярка обаче остана непроменена и продължава да тормози пътуващите зад граница родители, когато трябва да придружават децата си под 18 години. Всеки един от тях се нуждае от декларация, подписана от другия родител, която дава съгласие това пътуване да се осъществи.

Една от основните причини да се изисква подобна декларация е предотвратяване на извеждането на непълнолетно дете зад граница с незаконна или неморална цел, като например продажба, осиновяване, договорено извън законовите процедури и т.н.

За съжаление тази превантивна мярка се оказва голяма спънка в случаите, когато родителите са разделени или са в процес на развод. Съвсем обичайна стана практиката родителят, при когото остава да живее детето, да бъде постоянно възпрепятстван от нежеланието на партньора си да подпише декларацията, разрешаваща пътуване с детето зад граница. Това понякога налага принудително дълги престои във Великобритания. С една дума, един Робинзон Крузо по неволя…

Друг проблем е, че веднъж дадената декларация може да се оттегли по всяко време. И ако детето междувременно е влязло на територията на България, тогава то няма право да напуска територията й без повторното издаване и подписване на декларацията.

В случай, че сте разделени и сте в добри отношения с другия родител, живеете във Великобритания и искате да се сдобиете с официално разрешение от негова страна за пътуване с детето ви зад граница, условията са следните:

1. Ако детето ще пътува само (без придружител), в този случай е необходимо пълномощно, подписано от двамата родители и заверено в Консулската служба към Българското посолство в Лондон. Бланките на това пълномощно могат да се намерят в сайта на Българското посолство и да се попълнят предварително. Подписите обаче трябва да се сложат в присъствието на служител в консулството и да бъдат заверени от него, така че не подписвайте документа предварително.

2. Ако детето ще пътува само с единия родител, тогава е необходима пълномощна декларация от страна на другия родител. Тук процедурата е същата и отново минава през заверка в Консулството и подписването в реално време. Направете си повече копия на документа, тъй като на границата обикновено задържат едно от тях.

3. В случай, че детето ще пътува с трето лице (баба, роднина, приятел), е необходимо пълномощно и от двамата родители. При издаването на декларацията ще ви поискат акта за раждане на детето.

Със същата подобна декларация можете да се сдобиете обаче и в България, спестявайки си време и средства, като заверката там се извършва от страна на нотариус.

Какво става обаче, когато единият от родителите откаже да си даде подписа?

В случай на отказ за подписване на декларацията решение има и отмяната на необходимостта от подобен документ може да стане по съдебен ред.

Съдилищата във Великобритания са добре запознати с изискванията на българското законодателство за наличието на пълномощно. И в случаите, когато единият родител отказва да го даде, без да има основание, другият родител може да стартира процедура за съдебно разрешение.

Попълва се специален иск, в който се посочват основанията за пътуванията с детето зад граница, и съдебното заседание дава възможност на двамата родители да обяснят позицията си относно подписването на разрешението или отказа за такова. При решението на казуса британският съд ще се ръководи най-вече от позицията за защита на интересите на детето. Ако се прецени, че пътуването с придружаващия родител (обикновено този, който държи родителските права) би било безопасно за детето, тогава се издава заповед, отменяща необходимостта от издаването на декларация, и най-важното – за в бъдеще детето е свободно да пътува само с единия си родител, без да се налага издаването на пълномощно.  Решението обикновено важи до навършването му на пълнолетие.

Източник: в. „БгБен“

Категории