Обща информация

Програмата за публикации / Как да поискам информация? / Какво да правя ако молбата ми не е удовлетворена?

Програмата за публикации
Всички обществени власти имат програма за публикуване. В тази програма е поместена информацията, която ежедневно се разпространява от съответния орган на властта. Проверете в програмата, за да разберете дали информацията, която желаете е публикувана, тъй като това ще ви спести време и средства.

Как да поискам информация?
Всички запитвания трябва да са писмени, чрез писмо, факс или e-mail. Трябва ясно да изразите желанията си и да напишете името и адреса си. Можете да поискате записана информация, така че тя може да бъде във вид на e-mail, записки, видео и аудио записи, както и на хартиени и електронни носители. В по-голяма част от случаите, даден обществен орган на властта, трябва да отговори на запитването ви в рамките на 20 работни дни. Ако това е невъзможно, той трябва да обясни причините в отговора си.
Отговорът трябва да потвърждава или отрича наличността на информацията, като или трябва да ви осигури необходимата информация, или да ви обясни защо не може да го направи.

Какво да правя ако молбата ми не е удовлетворена?
Ако молбата ви не е удовлетворена, обществените власти трябва да ви информират как да подадете молба за вътрешно разглеждане на решението им. Ако, след вътрешното разглеждане, обществения орган на властта продължава пак отхвърля молбата ви, можете да поискате Information Commissioner да разгледа това решение. Повече информация можете да откриете в уебсайта на Commissioner (www.informationcommissioner.gov.uk).

Категории