Образование

Програма за финансиране на студенти в Англия

Общ преглед на програмата

Главният пакет за финансиране на студенти в Англия включва:

–          Заем за покриване на семестриалните такси

–          Заем за издръжка

–          Стипендия за издръжка

Има и допълнително финансиране за:

–          Студенти по медицина

–          Студенти по социални дейности

–          Студенти по педагогика

–          Студенти с деца или с инвалидност

Много университети дават и стипендии и награди на студентите си.

Ако търсите информация за обучение в Шотландия например, където то е много по-евтино, или пък за Уелс и Северна Ирландия, вижте линковете отдолу:

–          За Шотландия

–          За Уелс

–          За Северна Ирландия

Заеми и отпускане на суми

Редовните студенти могат да кандидатстват за:

–          Заем за покриване на семестриалните такси

–          Заем за издръжка (пари за квартира, храна, сметки)

–          Стипендия за издръжка

–          Допълнителна финансова помощ от университета, ако сте с ниски доходи

Задочниците и студентите от държави в Европейския съюз могат да кандидатстват само за:

–          Заем за покриване на семестриалните такси

–          Финансова помощ при ниски доходи

Заем за покриване на семестриалните такси.

За него можете да кандидатствате, ако сте студент в редовна или задочна форма на обучение независимо дали сте жител на Обединеното кралство или друга държава в Европейския съюз.

Заемът се изплаща директно към университета в който учите и вие го връщате след това.

Сумата на заемите варира, както следва:

–          Редовна форма на обучение – до 9,000GBP

–          Редовно обучение в частен университет – до 6,000GBP

–          Задочна форма на обучение – до 6,750GBP

–          Задочно обучение в частен университет – до 4,500GBP

Заем за издръжка.

За него трябва да сте студент в редовна форма на обучение и да сте пребивавали на територията на Обединеното кралство поне 3 години. Задочниците нямат право да кандидатстват за такъв заем.

Ако искате да кандидатствате за него, може да ви се наложи да представите документ за доход в семейството (от вашите родители или човекът с когото съжителствате, плюс вашия).

Заемът се изплаща директно във вашата банкова сметка в началото на всеки семестър и след завършване вие трябва да го върнете.

Сумата на заема варира според следните критерии:

–          Ако си живеете вкъщи – до 4,375GBP

–          Ако живеете далеч от вкъщи, извън Лондон – до 5,500GBP

–          Ако живеете далеч от вкъщи, в Лондон – до 7,675GBP

–          Ако се налага за година да специализирате в чужбина – до 6,535GBP

Стипендия за издръжка.

За него трябва да сте студент в редовна форма на обучение.

За да кандидатствате за такава стипендия, трябва да представите документ за доход в семейството (от вашите родители или човекът с когото съжителствате, плюс вашия) и  кога започва вашето обучение.

Заемът се изплаща директно в банковата ви сметка в началото на семестъра.

Не се налага да връщате парите, но ако взимате стипендия, и искате да изтеглите заем за издръжка, това може да намали сумата, която ще получите от заема.

Стипендията която може да получавате зависи от това какъв е годишният доход в домакинството ви, а именно:

–          За годишен доход от 25,000GBP и надолу – 3,250GBP, а от Септември 2013 – 3,354GBP

–          За годишен доход от 30,000GBP – 2,341GBP, от Септември 2013 – 2,416GBP

–          За годишен доход от 35,000GBP – 1,432GBP, от Септември 2013 – 1,476GBP

–          За годишен доход от 40,000GBP – 523GBP, от Септември 2013 – 540GBP

–          За годишен доход от 42,600GBP (42,611GBP от Септ. 2013) – до 50GBP, a от Септември 2013 – 50GBP

За годишен доход над най-високата посочена сума не се полага стипендия за издръжка.

Стипендия за специална издръжка.

Ако вземате или се класирате за социални помощи, може и да получите стипендия за специална издръжка вместо стипендията за издръжка. Сумите, които ще получавате са същите като при стипендията за издръжка, но ако кандидатствате за заем за издръжка, сумата му няма да бъде намалена от тази стипендия.

Можете да получите тази стипендия, ако например сте единствен родител на детето си или имате степен на инвалидност.

Допълнителна помощ

Може да се класирате и за допълнителна помощ, независима от главния пакет за финансиране на студенти. Размерът на помощта зависи от вашите обстоятелства.

Много университети предлагат и допълнителни суми директно на студентите си, чрез различни стипендии и награди.

От допълнителна помощ могат да се възползват студенти с ниски доходи, такива с деца или инвалиди. За повече информация относно помощите, които може да получите, направете справка тук според вашия конкретен случай.

Как може да кандидатствате

Трябва да кандидатствате всяка година за финансова помощ. Не е задължително да имате потвърдено място в университета, за да кандидатствате. Може да го направите предварително, а да сте приети след това.

Ако започвате обучението си на или след 1 Септември 2013.

–          Студентите от Обединеното кралство могат да кандидатстват още от началото на 2013 за редовно обучение или лятото на 2013 за задочниците.

–          Студентите от държавите в Европейския съюз могат да кандидатстват от Април за редовно обучение или от Август за задочно.

Ако сте започнали обучение от 1 Септември 2012.

–          За редовни студенти от Обединеното кралство – кандидатства се онлайн тук, като крайният срок е 31 Май 2013.

–          За студенти в задочна форма на обучение от Обединеното кралство – може да се кандидатства онлайн тук, както и като се попълни и изпрати следния формуляр: Paper Application Form ( има и обяснения кое как се попълва тук: Guidance Notes ). Крайният срок е до 9 месеца от започването на обучението.

–          EU студенти в редовна форма на обучение – попълва се този формуляр: Application Form в срок до 9 месеца от започването на обучението.

–          Задочници от EU – попълва се този формуляр: Application Form (има обяснения: Guidance Notes), като отново срокът е до 9 месеца от започването.

След като кандидатствате

Може да отнеме до 6 седмици, докато обработят молбата ви.

Ако сте кандидатствали онлайн ще ви изпратят декларация по пощата, която трябва да подпишете и да изпратите обратно.

Класиране

Това дали ще се класирате за финансиране зависи от:

–          Вашата националност или статут на пребиваване

–          Вашият университет

–          Специалността ви

–          Дали сте учили преди за висше образование

–          Вашата възраст

Националност или статут на пребиваване.

Можете да кандидатствате, ако:

–          Сте роден в Обединеното кралство или имате статут на пребиваване (нямате ограничение в това колко дълго можете да останете).

–          Живеете в Англия

–          Сте живели в Обединеното кралство поне 3 години преди да започнете обучение

Също така може и да се класирате, ако:

–          Националността ви е от държава в Европейския съюз или сте член на такова семейство

–          Бежанец

–          Имиграционен служител

–          Дете на Швед

–          Дете на турски работник

Специалност.

Попитайте в университета дали вашата специалност се признава в програмата за финансиране на студенти и има ли условия за нея.

Предишно обучение.

Можете да получите финансиране, ако това е първото ви обучение с висша степен. Но има и възможност да получите финансиране, ако:

–          Смените специалността си

–          Прекъснете обучение, но след това решите да продължите или започнете отначало

–          Ако взимате по-висока степен по специалността, например след бакалавър или магистър.

Студенти в задочна форма на обучение.

Задочниците трябва да се обучават през време равно на поне 25% от времето за обучение на редовните студенти, всяка академична година.

Възраст.

За заем, който покрива семестриалните такси, няма ограничения във възрастта. Но за заем за издръжка, вие трябва да сте под 60 годишна възраст.

Връщане

Налага ви се да върнете единствено заемите за издръжка и семестриални разходи, като за това има и лихви. Ако сте получавали стипендии, те не се връщат.

Какви суми трябва да връщате.

Ако например завършвате през 2016, не трябва да връщате нищо по заема си преди Април 2016.

Вашите вноски са пряко свързани с дохода ви. Имате право да връщате заема си, само ако приходите ви са над 21,000GBP на година. Ако приходите ви паднат под това ниво, вноските ви се прекратяват докато отново не се покачат приходите ви.

Понякога задочните студенти започват да връщат заемите си преди да са завършили.

Ако приходите ви са над 21,000GBP годишно, вашите месечни вноски по покриване на студентския кредит са 9% от годишния ви доход, например:

–          Под 21,000GBP годишно – не внасяте нищо

–          При 25,000GBP годишен приход – вноска от 30GBP на месец

–          При 30,000GBP – 67GBP на месец

–          При 40,000GBP – 142GBP

–          При 50,000GBP – 217GBP месечно

–          При 60,000GBP годишно – вноска от 292GBP на месец и т.н.

Ако напуснете Обединеното кралство, вноските ви ще се определят според приходите в държавата в която живеете. На този сайт може да видите какви ще са вноските ви, спрямо съответната държава.

Лихви.

Ще ви се налага да плащате лихви от първата вноска докато не изплатите напълно кредита си.

За обучение, което сте започнали от или след 1 Септември 2012, трябва да заплащате следните лихви:

–          Докато се обучавате – процента на инфлация + 3% от сумата

–          При годишен приход от 21,000GBP – процента на инфлация

–          При годишен приход от 21,000GBP до 41,000GBP – процента на инфлация, плюс до 3% от сумата

–          При годишен приход 41,000GBP и нагоре – процента на инфлация, плюс 3% от сумата

Когато финансовото ви състояние се променя, вие сте задължени да го съобщите на Student Finance England, или след като завършите ще плащате процента на инфлация + 3% от сумата, независимо какъв е вашият приход.

Връщане на кредита.

Може да го връщате на равни вноски, да внасяте по няколко вноски наведнъж или да го платите наведнъж.

Ако сте работник, вашият работодател ще ви удържа месечната вноска от заплатата заедно с дължимите данъци.

Ако сте самонаето лице, трябва да връщате сумата като част от вашата данъчна декларация за приходи и разходи.

Ако прекъснете обучението си преди да сте завършили, вие трябва да върнете заетата сума до този момент.

Ако заминавате в чужбина за повече от 3 месеца, трябва да попълните формуляр за приходи в чужбина и Student Finance England ще изчисли вноските ви.

 

Можем да ви препоръчаме два колежа които работят по тази програма и имат служители, които говорят български език:

http://easteads.co.uk/146/posts/6-Other-Services/168-Education-for-Bulgarians/15131-MRC-Student-Loan-Company.html

http://easteads.co.uk/146/posts/6-Other-Services/168-Education-for-Bulgarians/15843–.html

както и да погледнете тази наша статия, ако се интересувате от висше образование в Обединеното кралство.

 

About the author

Daniel

2 Comments

Click here to post a comment

 • Само не разбирам защо лъжете хората – студенти от Европейския Съюз нямат право да кандидатстват за заем за издръжка освен ако не са живяли в Англия 3 години преди започването на висшето си образование там. Всичко друго е така както сте го писали, но не лъжете хората за издръжката.

  Това е копирано от правителствения сайт на Обединеното Кралство:
  „Maintenance Loan for living costs“ и „Maintenance Grant for living costs“
  You must be a full-time English student. Part-time and EU students and students aged 60 and over can’t apply.

  Или на кратко – задочници, студенти от ЕС и студенти над 60 години не могат да кандидатстват за заем за издръжка.

  Единствено може да кандидатствате за заем за семестриалните такси който покрива цялата сума. Издръжката си я поемате сами като може да се издържате там с някоя работа, 2-3 дена в седмицата, дори и на минимална работна заплата.

Категории