Гражданство Имиграция и работа: Новини Постоянно местожителство - Permanent Residence

Промени в изискванията за получаване на британско гражданство

От 28 октомври 2013 год. всички кандидати за натурализация като британски граждани или установяване в Обединеното кралство (settlement – за граждани на държави извън ЕС)  ще трябва да отговарят на комбинираното изискване за владеене на езика и познания върху живота във Великобритания, освен ако не са освободени от това изискване*.

За да се придобие британско гражданство или неограничено право на пребиваване (за граждани от държави извън ЕС), ще се изисква:

  • преминаване на тест с въпроси за живота в Обединеното кралство;
  • квалификация по английски език (говорене и слушане) ниво B1 от Общата европейска езикова рамка или по-високо.

Ако желаете заявлението ви за гражданство да бъде разгледано преди 28 октомври, т. е. според актуалните в момента изисквания (едното от двете – или успешно положен тест Life in the UK, или успешно положен езиков изпит ESOL на съответното ниво), то молбата ви за натурализация трябва да бъде получена от британските служби за визи и имиграция до петък, 25-и октомври 2013 год. (това е последният работен ден преди влизане в сила на промяната) . Службите не получават доставка по пощата в събота и неделя.

От 28 октомври 2013 год. вече ще има изискване от две части – както за владеене на езика, така и за познания върху живота във Великобритания – т. нар. изискване KoLL ( Knowledge of Language and Life) и кандидатите ще трябва да покриват и двете части на това изисквание. Изключение правят кандидати, които са освободени от тях*.

От тази дата от кандидатите ще се изисква да:

• преминат теста за познания върху живота в Обединеното кралство (теста Life in the UK);

КАКТО И ДА

• имат квалификация по английски език (говорене и слушане) ниво B1 от Общата европейска езикова рамка или по-високо ниво от това, или друга еквивалентна квалификация.

Познаването на езика и живота е въведено като задължителен елемент при подаване на молби за гражданство през 2005 година. През 2007 год. изискването е въведено и при кандидатстване за неограничен престой (ILR), което се отнася за граждани на страни извън ЕС.

Ако човек желае да превърне Обединеното кралство в свой постоянен дом и да стане британски гражданин, от него ще се очаква да покаже, наред с другите неща, че владее английски език, има поглед и разбира британската история, култура и традиции.

Лицата, които кандидатстват за натурализация съгласно раздел 6 (1) и раздел 6 (2), се очаква да отговорят на новото изискване KoLL, но все пак има някои обстоятелства, когато се прилагат изключения от това правило*.

Не се предвиждат промени в теста за живота в Обединеното кралство след последната промяна от 28 март 2013 г. Оттогава, тестът е базиран на официалното издание на книга Life in the UK в пълния й вариант. Кандидати, които са преминали успешно теста  при предишните условия и не са кандидатствали за натурализация или установяване досега, могат да ползват документа от тогава, няма да е необходимо да държат теста отново, ако кандидатстват след 28 октомври 2013 година.

Тестът се извършва на компютър, и се състои от въпроси с множествен избор. Той ще продължи да се провежда в мрежата на тестовите центрове, управлявани от Learndirect от името на Министерството на вътрешните работи. Няма да има промяна на съществуващите механизми за записване и тестовете ще продължат да се заявяват онлайн чрез сайта: http://lifeintheuktest.ukba.homeoffice.gov.uk

След 28-и октомври 2013 год., като доказателство,  че кандидатът е изпълнил изискването за притежаване на ниво B1 (говорене и слушане), ще се се приемат широк кръг от езикови квалификации. Това ще помогне да се гарантира, че всички, които трябва да направят такъв тест, ще могат да намерят тест, подходящ за техните нужди. Освен това, ако вече имате езикова квалификация по английски, отговаряща на ниво В1 или над него, няма да ви се налага да получавате втора подобна.

Следните квалификации ще бъдат приети за целите на установяването и натурализацията:

  • Квалификационни степени, обхващащи говорене и слушане на ниво B1 или по-високо от списъка на Secure English Language Test (SELT). Списъкът SELT е на разположение на адрес: www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/new-approved-englishtests.pdf;
  • Квалификации за английски език за говорещи други езици (ESOL), входно ниво 3(Еntry Level 3) (http://register.ofqual.gov.uk/2);
  • Национална квалификация ESOL в шотландската квалификационна рамка (Scottish Qualifications Framework (SCQF) –нива 4, 5 или 6, издадена от e Scottish Qualifications Authority (SQA).

От имигрантите няма да се изисква да учат за своята квалификация в дадена институция или по специални учебни програми. Трябва само да достигнат минималното ниво B1 или негов еквивалент.

Новината в оригинал може да прочетете в сайта на Home Office. Повече подробности по темата прочетете тук.

*Oсвободени от изискването KoLL могат да бъдат деца на възраст под 18 години или пенсионери над 65 години. Други изключения са хора с физически и психически увреждания, които нямат възможносста да научат английски език, да комуникират нормално, да попълнят теста и т.н.

Категории