Помощи - Benefits

Промени в отпускането на детските добавки

Семействата, в които един родител получава повече от 50,000GBP годишна заплата, вече няма да разполагат с пълната сума за детски добавки. Институтът по фискални проучвания (IFS) предположи, че тази нова политика ще създаде административни усложнения. Над 40,000 семейства получиха предупредителни писма, че ще се наложи да плащат до 65 пенса за всеки допълнителен паунд, който получават. Това ще бъде техния процент за данък общ доход и такса за получаването на детски добавки за тези с по три деца. От IFS предложиха на хората да работят по-малко или да внасят повече в пенсионните си фондове, за да избегнат удара. Но от държавната хазна оспорват това, като твърдят, че новата система ще е по-проста за повечето семейства.

Данъчен ефект.

Детските добавки се изплащат по 20,30GBP на седмица за първо дете и по 13,40GBP седмично за всяко следващо. Това остана докато децата не навършат 16, 18 или в някои случаи 20 годишна възраст.

Според новите промени, семействата, в които един от родителите има годишен доход над 60,000GBP ще изгубят правото си на детските добавки и ще възвърнат взети за това пари с данъците си, освен ако не се откажат от получаването им преди нововъведенията.

В семействата, където един от родителите има доход за една година от 50,000GBP до 60,000GBP ще усетят чувствително намаление в детските, спрямо точния годишен доход, като това ще причини повишаване на данъчната ставка за тези семейства, според IFS. Според техните проучвания, тази ставка ще се повиши с 11% за семействата с доход 50-60,000GBP годишно за първото дете и с още 7% за всяко следващо. За домакинствата с годишен доход от 40,000GBP с три или повече деца, ставката ще се повиши с до 65%.

Допълнителна сложност.

Новите промени ще намалят разходите с приблизително 1,5 милиарда през 2013-2014 година. Това ще дойде от приблизително 820 хиляди семейства, които ще изгубят напълно добавките и от още 320,000, при които те ще са рязко намалени.

От IFS споделиха, че очакваната загуба на семейство е от порядъка на 1,300GBP годишно и усложненията, които ще сполетят около 500 хиляди домакинства, при попълването на данъчните им декларации за приходите и разходите. Това може да засегне и новата система „Универсален кредит“. Но проучванията и твърденията на IFS, биват опровергани от хазната всеки път, затова кой е прав и кой крив, ще се разбере скоро като се внесат промените.

Често задавани въпроси.

Каква е сумата за детските добавки? – Детските добавки са необлагаема помощ, която има за цел да помогне на родителите в отглеждането на детето им. Един родител може да получава 20,30GBP седмично за първото си дете и 13,40GBP на седмица за всяко следващо. Това важи за деца до 16 годишна възраст, но в някои случаи и до 20.

Как ще се промени избираемостта? – Добавките се отпускат на всяко семейство с дете. Но от бюджетния план изготвен през 2012, се обяви, че домакинства с доход над 50,000GBP годишно, ще получават чувствително по-ниски детски добавки, а такива с годишен доход над 60,000GBP няма да имат право на детски.

Как ще стане това? – При семейства с доход над 60,000GBP, имат право на отказ от добавки  и по този начин, да спестят от данъчните такси и връщането на добавките с данъците след това. Ако все пак продължават да ги получават, след това трябва да го попълнят в данъчната си декларация за приходи и разходи. От HMRC ще обложат с данък родителя с по-висок доход, независимо дали добавките са на негово име или на това на партньора му.

За тези семейства, в които един от родителите печели 50,000GBP на година, няма нужда да се отказват от детските добавки, но те ще са минимални като сума и остатъка ще трябва да се върне с данъка. В този случай, те също трябва да впишат това в данъчната си декларация.

Значи ли това, че трябва да поговорим и да бъдем честни с партньора си? – Определено! Трябва да обсъдите, кой колко точно получава годишно и какви добавки получавате и съответно според дохода, какво ще трябва да попълните в данъчната си  декларация и какво да върнете с данъците си, ако се налага.

Ако партньорът ми не иска да обсъжда финансите си? – В такъв случай, ако не знаете дали той/тя получава добавките и искате да знаете какво е финансовото му/и състояние, може да направите справка в HMRC. Те ще ви дадат информация дали годишният им доход е над 50,000GBP и дали получават детски добавки. Само един от родителите може да получава добавките от името на детето си.

Кой може да получава детски добавки, ако сме разделени? – И двамата родители може да опитат, но само един от тях ще получава. Ако вие сте отговорни за детето, то най-вероятно вие ще ги получавате, а не другият родител. Но това не значи, че и другият родител не може да получава такива, въпреки, че детето не е при него.

Категории