Кредитни и дебитни карти Лични заеми (personal loans) и ипотечни кредити (mortgages)

Първо теглене на заем или получаване на кредитна карта

С течение на времето всеки от нас пораства, изнася се от вкъщи и започва да живее самостоятелно. Без значение дали учим или работим, като рано или късно се налага да изтеглим и първия си заем или да вземем първата си кредитна карта, независимо дали е от банка или частна фирма. Какво трябва да знаем и имаме на предвид когато се стигне до този момент?

Преди да заемем пари

Преди да се хвърлим в дълбокото и да изтеглим пари, трябва да сме сигурни и да премислим, дали има смисъл от този заем. Дали той ще ни помогне по някакъв начин, или просто ще ни свърши работа за кратко време и после ще се окажем пак в същото положение, само, че с още повече дългове за връщане. Ако организираме добре бюджета си, може и да не се налага да се обръщаме към кредитори и банки за помощ.

Колко можем да си позволим да връщаме?

Вместо да се замисляме по въпроса „колко можем да изтеглим?“, по-добре е да сметнем колко може да си позволим да връщаме всеки месец. Трябва да сме сигурни в сумата, която ще имаме възможност да връщаме всеки месец и да се ръководим по нея до колко пари можем да заемем.

Краткосрочни и дългосрочни заеми

–          Краткосрочният заем трябва да се върне бързо, обикновено до около месец. При такъв тип заем, ако не можем да си позволим да го върнем в рамките на указаният срок, ще се наложи да платим лихви и такси, като накрая този заем може да се окаже доста неизгоден за нас.

–          Дългосрочният заем е нещо което получаваме за определени цели. Например, ако ни трябва за да финансираме обучението си, да си вземем автомобил или да започнем собствен бизнес. За него трябва да си съставим план за изплащане и да го погасяваме на равни вноски всеки месец за периода за който сме го взели.

Какви са лихвите и допълнителните такси?

–          Лихвите са парите, които ни взима банката, когато изплащаме заема си. Предимно е даден процент от изтеглената от нас сума.

Например сме решили да изтеглим сумата от 1000GBP с 10% годишна лихва. Всяка година банката ще ни таксува с 10% от сумата, която дължим. През първата година това ще е 10% от 1000GBP, което прави 100GBP лихва.

–          Допълнителните такси ни се налагат от банката, ако например сме пропуснали вноска по заема си. За подобни неща банката има право да ни таксува допълнително, затова е важно да спазваме уговорката си по кредита.

Видове заеми

Освен добре познатите ни банкови заеми и кредитни карти, съществуват и специални дългосрочни заеми, които да ни помогнат в обучението или в бизнеса. По надолу ще се спрем на някои от тях, но трябва да обърнем и внимание на лихвата, колкото по-висока е тя, толкова повече пари ще трябва да върнем.

–          Заем за професионално и кариерно развитие – този заем се отпуска от държавата  и ни позволява до 2 години пълно обучение с което да започнем кариера. Обикновено около 5000GBP стигат за това и този тип заем е дългосрочен. Лихвата е около 5-6%

–          Студентски заем – този заем е за студенти, като не ни се налага да връщаме нищо, но до 6 месеца след дипломирането, трябва да започнем да го погасяваме. Обикновено около 5000GBP стигат и този заем също е дългосрочен. Лихвата е около 8%

–          Заем за току-що завършили – този заем се стреми да ни помогне, след обърканото ни финансово положение след завършване. Той е подобен на обикновения банков заем. Предимно се отпускат около 5000GBP, като заема е дългосрочен. Лихвата е около 12%

–          Банков кредит/заем – отпуска ни се за всякакви неща, от купуване на нов автомобил до започването на нов бизнес. Изработва се план за погасяване за вноски, които ни устройват и лихва, която устройва банката. Тук отпуснатата сума варира, но удобрението за по-голяма сума от 5000GBP може да се окаже по-трудно за нас. Заемът е дългосрочен и лихвата е около 12% , според договореното и сумата.

–          Овърдрафт – предимно се отпуска, ако имаме банкова сметка в дадена банка. Можем да договорим овърдрафт кредит, който ни позволява да теглим повече  пари от сметката си, отколкото имаме в наличност, като след това овърдрафта се погасява като внасяме пари в сметката си и си покриваме лихвите и заема. Овърдрафта зависи според сумите, които постъпват в сметката ни, но може да достигне около или повече от 3000GBP. Това може да е както краткосрочен, така и дългосрочен заем. Лихвата е 0% до 17%, ако надвишим овърдрафт лимита си.

–          Кредитни карти – с тях можем да пазаруваме навсякъде, както и да теглим пари. Но трябва да внимаване колко харчим, за да не се окаже, че после нямаме възможност да ги върнем. Трябва да плащаме изтегленото от картата си в края на всеки месец, като ако не го направим, ще има лихви и допълнителни такси. Сумите на кредитните карти не са особено високи, около 500GBP. Това е краткосрочен тип заем и лихвите са около 18%

–          Заем „на крак“ – този вид заем е краткосрочен и има за цел да ни помогне финансово за кратък срок от време. От името му се разбира, че човек ни идва на крак до вратата, дава ни парите, предимно суми около 500GBP и след това идва пак на място да си събира вноските. Това е заем с висока лихва, която може да достигне до над 300%

–          Заем „до заплата“ – това е краткосрочен заем, който ни се отпуска, ако останем без пари до деня за заплата и тогава трябва да го върнем. Това е най-скъпия тип заем, тъй като, ако пропуснем да го върнем на заплата, лихвите започват да текат веднага и за сума до 500GBP, може да ни се наложи да върнем такава, с до 2100% лихва.

Важно е да знаем, че тези заеми се отпускат от лицензирани за това фирми и банки, и всякакъв друг начин по който може да ни бъдат отпуснати е незаконен и никой не може да ни гарантира после дали всичко ще е коректно докато го изплащаме.

Също така трябва да имаме над 18 годишна възраст, за да се възползваме от заем или кредит.

Избиране на правилният заем

Не всички варианти за заем са особено добри. Ако имаме лошо кредитно минало, заем от банката може да ни бъде отказан и да бъдем принудени да вземем заем „на крак“ или такъв „до заплата“. Обаче, това са доста заеми с големи лихви и трябва да се стремим да ги избягваме.

Винаги трябва да избираме най-добрия заем според бюджета си, защото, ако не направим правилна преценка, след това може да се окажем в още по-лошо финансово състояние.

Категории