Законодателство / Правни въпроси Здраве и здравеопазване Здраве и здравеопазване: Новини

Регистрация при личния лекар (GP)

Ако сте гражданин на Великобритания, дори и да сте чужденец, имате право да се регистрирате при общопрактикуващ (личен) лекар. Можете да изберете при кой личен лекар (GP) да се регистрирате. Обаче, общопрактикуващият лекар (GP) не е длъжен да ви приеме и, ако вземе такова решение, не е нужно да ви дава някакво обяснение. Можете да поискате списък с местните общопрактикуващи лекари от PCT или от местния съвет по обществено здравеопазване в Уелс. Също така, можете да намерите информация за общопрактикуващи лекари от NHS Direct и NHS Direct online (0845 4647; или на този линк)
Списъкът описва предлаганите услуги от общопрактикуващия лекар (GP), а може също да съдържа информация за това дали се предлагат някакви алтернативни терапии в рамките на лекарската практика. Може също да съдържа информация за лекарския график, дали съществува система за приемни часове и дали има някакви специални клинични направления в лекарския кабинет.

Регистрация

За да се регистрирате, трябва да носите със себе си лична карта или паспорт. Желателно е да имате и доказателство на адрес, тъй като в някои случаи може да ви бъде поискано (това не важи за Шотландия). В кабинета на общопрактикуващия лекар (GP) трябва да си носите медицинския картон, за да се регистрирате при личен лекар по ваш избор. Трябва да попълните част “А” от картона и да го предадете на лекаря или на медицинския състав. Общопрактикуващият лекар (GP) може да пожелае да ви види преди да се съгласи да ви регистрира. Той ще препрати медицинския картон до PCT (или местните власти по здравеопазване в Уелс), които ще ви изпратят нов медицински картон.При регистрацията ще ви определят NHS номер и след няколко седмици ще ви изпратят NHS карта (не се отнася за Шотландия).

Децата под 16-годишна възраст трябва да бъдат регистрирани от родителите им, но не е необходимо да се регистрират при същия личен лекар (GP) като останалата част от семейството.
Ако пребивавате във Великобритания за по-малко от 3 месеца, можете да поискате временна регистрация при личен лекар (GP). Също така, можете да се регистрирате временно, ако пътувате из страната и нямате постоянен адрес.
Щом като регистъра на общопрактикуващият лекар (GP) не е запълнен, или не живеете далече за домашни посещения, малко вероятно е да ви се откаже регистрация. Обаче, ако ви се откаже, общопрактикуващият лекар (GP) не е длъжен да дава обяснения.
Ако сте успял/а да се регистрирате при личен лекар (GP), трябва да се свържете с местните PCT. Трябва да изпратите медицинския си картон заедно с писмо, описващо имената на общопрактикуващите лекари, които са отказали да ви регистрират, както и имената на общопрактикуващите лекари, при които вие предпочитате да не бъдете регистриран/а.
PCT ще се опитат да намерят общопрактикуващ лекар (GP), който е готов да ви приеме. Не е задължително това да бъде лекар по ваш избор. Щом като сте прехвърлен/а към даден общопрактикуващ лекар (GP), той трябва да ви приема и лекува, но може да ви премахне от списъка си по всяко време, без да дава обяснения. В такъв случай PCT ще трябва да ви намерят друг лекар. PCT не могат да ви помогнат при намирането на личен лекар (GP), ако вече сте се регистрирал/а при друг.

Смяна на личен лекар (GP)

Можете да промените личния си лекар (GP) по всяко време, без да е необходимо да давате обяснения. При смяна на GP-то, ще трябва да предадете старата си NHS карта, след което ще ви бъде даден нов номер и съответно изпратена новата карта (не важи за Шотландия). Ако съобщите на PCT, че желаете да смените личния си лекар (GP), те трябва да ви дадат информация как да го направите и да ви осигурят списък с алтернативни лекари по обща медицина.
Не се нуждаете от съгласието на личния си лекар (GP), за да го смените. След като сте намерил/а друг общопрактикуващ лекар (GP), който желае да ви приеме, трябва да му занесете медицинския си картон, за да може той да ви регистрира. Веднага след това можете да си запазите час при новия си личен лекар (GP).
Ако искате да смените личния си лекар (GP), но не можете да намерите друг лекар, който да ви приеме, трябва да се свържете с Primary Care Trust, които трябва да ви предложат някаква алтернатива.

Ако личния ви лекар (GP) ви зачеркне в регистъра си
Личния ви лекар (GP) може да ви премахне от регистъра без да ви дава някакво обяснение, въпреки че в практиката е прието да се дава обяснение. Личният ви лекар (GP) ще информира здравните власти, които в последствие ще ви уведомят. Премахването от регистъра влиза в сила на осмия ден след като PCT са получили известието, или на датата на включването ви в друг регистър, ако това се случи скоро след това. Докато ви приеме друг общопрактикуващ лекар (GP), имате право на спешно лечение, или на лечение, чиято продължителност е повече от веднъж седмично. Ако сте проявил/а насилие, или сте заплашил/а с насилие, към лекаря или практикуващия персонал, и полицията е информирана, могат веднага да при премахнат от списъка на личния ви лекар (GP). Можете да получите само спешно лечение от лекарят, който ви е отстранил, ако той е убеден, че това е клинично необходимо.
Ако сте отстранен/а от списъка на личния ви лекар (GP), можете да подадете жалба, ако смятате, че отстраняването ви е било неоснователно.

Ако се преместите от района на личния ви лекар (GP)
Ако си смените адреса, но не се местите много далече, можете да останете при същия личен лекар (GP). Трябва да го попитате дали желае да продължи да ви лекува и да ви посещава в новото ви жилище. Един общопрактикуващ лекар (GP) може да продължи да ви лекува, когато се преместите извън неговия район, но той трябва да убеди PCT, че желае да продължи да ви лекува и посещава.

Категории