Законодателство / Правни въпроси Право

Свидетелстване в британските съдилища

Невена Беръм, LLM, адвокат

QualitySolicitors A-Z Law

Аргументите на двете страни при спорове често не са достатъчни, за да може съдът да изясни обстоятелствата и да вземе най-справедливото решение. Особено при дела от трудовоправен характер от голяма полза за пострадалото лице е, ако колегите му се застъпят за него и се явят в съда като свидетели. Решението на свидетелите да се явят в съда е лично и глоба може да бъде наложена, ако сте посочили някого за свидетел и той откаже да се яви.

В случай, че са ви призовали за свидетел и решите да се явите

Първата стъпка е да направите писмени показания, изготвени от вас или адвокат, които да изпратите до съда в рамките на дадения от него срок. Показанията не могат да бъдат анонимни, тъй като съдилищата във Великобритания не се отнасят сериозно към анонимни показания. При определени обстоятелства обаче съдът би могъл да позволи да запазите анонимност. Ако желаете да се консултирате с някого относно показанията си и евентуалното си явяване в съда, можете да се обърнете към адвокат или към синдикатите, като консултацията трябва да бъде направена своевременно, така че да не забавя хода на делото. Писмените показания е най-добре да бъдат изпратени по пощата, и то като recorded delivery, за да имате доказателство за изпращането им. Възможно е да бъдат изпратени по e-mail, но впоследствие ще ви питат за истинността им и може да  се наложи да ги подписвате наново.

Какво да включите и какво не в писмените си показания?

Съдът предварително ще ви уведоми кой проблем да засегнете. Показанията ви трябва да са истинни и пълни. Целта на свидетелските показания е да бъдат представени фактите възможно най-точно, затова сверете фактите с дневниците на работното място, за да сте сигурни в точността им, и ги подредете по хронологичен ред. Избягвайте работен жаргон, неразбираем език, крайни изявления, общи приказки, изводи и мнения.

Ако показанията ви са прекалено дълги, номерирайте параграфите, за да можете лесно да се ориентирате в тях при разпита от съда.

Ако искате да приложите документи, които илюстрират достоверността на вашите показания като имейли, текстови съобщения, снимки, бележки, писма и други писмени материали, направете го накрая и сложете дати на тях. Ако пропуснете да приложите нещо, вземете го с вас в съда и поискайте разрешение да го добавите към показанията си.

Явяване в съда като свидетел

Явяването в съда като свидетел рядко може да бъде избегнато. Съдът приема писмените показания, но държи да се явите в съда, за да може да ви разпита върху написаното. Преди делото препрочетете отново показанията си, за да можете уверено и точно да отговаряте на зададените от съда въпроси. Показания се дават в съдебната зала, а през останалото време сте навън, като можете да изискате да бъдете настанен в стая за свидетели, докато изчаквате. Добре е в деня на делото да сте свободни, тъй като може да отнеме известно време, за да бъдете извикани в залата да дадете показания.

Разпитът протича по следния начин. Първо, трябва да се закълнете да казвате истината. След това страната, която ви е призовала, ви разпитва, а после и отсрещната страна. Накрая ви разпитва и съдът. Ако има несъответствие между казаното от вас и твърденията ви в писмените ви показания, това несъответствие ще е обект на разпита. Няма определено максимално или минимално време за разпит на свидетели.

Задаваните въпроси варират. Страната, за която се застъпвате, задава лесни и подпомагащи въпроси, докато отсрещната страна цели да ви обърка и подведе, за да докаже своята теза по въпроса. Изслушвайте внимателно задаваните въпроси и отговаряйте конкретно. Не избягвайте трудните въпроси, защото те няма да ви се разминат. Отговаряйте откровено. Ако не сте сигурни в някой от отговорите, кажете го, вместо да правите категорични изказвания, които впоследствие да се окажат неверни. И имайте предвид, че лъжесвидетелството във Великобритания е подсъдно деяние.

Източник: в. „БГБен“

Категории