Законодателство / Правни въпроси

Сключване на брак

 

Сключване на брак

Можете да сключите брак чрез гражданска или църковна церемония. И в двата случая трябва да бъдат спазени следните законни изисквания:
· Бракосъчетанието трябва да бъде ръководено от, или в присъствието на, упълномощен за целта човек в областта; и
· Бракът трябва да бъде вписан в семейния регистър и подписан от двете страни, двама свидетели, човекът, който ръководи церемонията и, ако този човек не е упълномощен да регистрира бракове, човекът, който ще регистрира бракосъчетанието.

Младото поколение

Ако сте на 16 или 17 години вие не можете да сключите брак без съгласието на родителите ви. Всеки родител, който има права на попечител, трябва да даде съгласието си. При определени обстоятелства, такова съгласие може да бъде дадено от други хора.

В Шотландия не се изисква родителско съгласие за сключване на брак след навършване на 16-годишна възраст.

Кой може да сключи брак?

Според законите на Великобритания, един мъж и една жена могат да сключат брак ако и двамата са на и над 16 годишна възраст, и са свободни – има се предвид: несемеен/несемейна, вдовец/а или разведен/а. Не могат за сключат брак следните хора:
· Хора на 16 или 17 години, които нямат родителско съгласие;
· Хората от един и същи пол;
· Близки роднини.

В Шотландия минималната възраст за сключване на брак без съгласието на родителите е 16 години.

Сгодяване

Годежите са главно свързани с културата на нацията и имат ограничен статут. Обаче, могат да бъдат използвани, например, в имиграционното право като доказателство за намерението ви да сключите брак.

Една от страните може да реши да сложи край на годежа, тъй като годежът не може да бъде законна причина за слючването на брак.

Аз и годиникът ми решихме да не сключваме брак. Мога ли да задържа годежния пръстен?

Ако годежът се развали, жената може да задържи годежния пръстен, освен ако при даването му, мъжът изрично е казал, че пръстенът трябва да се върне, ако годежът се развали. Всички други вещи, принадлежащи на двойката, трябва да бъдат разделени помежду им по същия начин както това би станало при развод. Ако двамата не постигнат консенсус относно вещите си, всеки от тях може да се обърне към съда за разрешаване на проблема, при условие че това се направи в рамките на 3 години след приключването на годежа. При тези обстоятелства ще е нужен правен съвет.

Къде можете да сключите брак

Бракове могат да се сключват в гражданското по места (Register Office).

Местните власти могат да одобрят определени места, различни от Register Offices, където могат да се сключват бракове. Някои църкви са автоматично одобрени. Молбите за одобряване на такива места могат да се подадат от собственик или член на управителния съвет на сградата, но не и от двойката, която ще сключва брак.

Местата, определени за бракосъчетания, трябва да бъдат редовно отворени за обществено ползване, така че частните домове е малко вероятно да бъдат одобрени за такава цел, тъй като те не са публично достъпни. Грандиозни къщи, хотели и административни сгради е вероятно да се сметнат за подходящи. Разрешение няма да бъде дадено за открити места, като плажове и игрища за голф. Обикновено, местата за бракосъчетания трябва да бъдат построени „за вечни времена” структури, въпреки че разрешение може да бъде дадено за постоянно закотвени плавателни съдове, отворени за обществено ползване. Балоните или аеропланите няма да бъдат одобрени.

Ако искате да сключите брак на одобрени от местните власти места, ще трябва да поискате от общината списък на такива места.

Граждански брачни церемонии

Вие и вашият партньор трябва поотделно да известите за намеренията си да сключите брак ви в местния Register Office, независимо дали желаете да сключите брак в същата област или не. След това Superintendent Registrar издава разрешение за брак и вие можете да сключите брак във всеки Register Office или на всяко одобрено от местните власти място, в която и да е област.

В периодът между известяването на вашето намерение за брак и церемонията, всеки, който има стабилно становище за противопоставяне на брака, може да се произнесе. Изказването на фалшиво изявление е криминална проява.

И двамата партньори трябва да са станали постоянни жители на Англия или Уелс минимум седем дена преди известяването (на осмия ден).

Известието трябва да подчертава къде ще се състои бракосъчетанието. След това, бракосъчетанието може да се състои 15 дена след датата, на която известието за брак е постъпило в семейната книга. За брачното известие се заплаща такса.

Обикновено, бракът трябва да се състои в рамките на 12 месеца от датата на постъпване на известието. Ако бракът не се състои през този период, процесът трябва да се повтори.

За Шотландия съветът е да се даде изявление за намерение за брак 4 седмици преди датата на брака, а ако е имало предишни разводи, дори до 6 седмици. Минималния срок си остава 15 дена. При изключителни обстоятелства е възможно да се даде разрешение за брак, дори и да не е дадено известие 15 дена предварително.

Църковни брачни церемонии

На Английската и Уелската църкви е позволено да регистрират бракове, докато се провежда църковната церемония.
Министри и свещеници от всички райони могат да бъдат упълномошени за регистрация на бракове, но за тази цел трябва да притежават сертификат или лиценз, издаден от местния Superintendent Registrar. Правото на еврейски или квакерски брак е автоматично. За всички останали религии, ако длъжностното лице, провеждащо церемонията, не е упълномощено, или регистратор по гражданското състояние трябва да посети церемонията, или партньорите ще трябва да имат отделни църковен и граждански брак.

 Църковни и граждански церемонии

Ако двойката е сключила брак в Register Office, партньорите могат след това да проведат и църковна брачна церемония. Най-вероятно ще бъде поискано брачното им свидетелство.

Църковна церемония, която се състои преди гражданския брак или вместо него и не спазва условията, описани в точки 4, 5 е 6 от главата „Сключване на брак“, не е валидно бракосъчетание според закона на Великобритания, и двойката може да има статут само за извънбрачно съжителство.

Ще трябва ли да попълвам някакви формуляри за смяна на името ми след като се омъжа?
Не, не трябва да попълвате никакви формуляри или да получавата законно разрешение за смяна на името ви. Просто започвате да използвате промененото вместо старото си име. Обаче, може би определени организации ще искат да видят писмено доказателство за смяната на името ви. Това може да бъде писмо от лекар, министър или адвокат, или обява в пресата. Може да предпочитете да направите установена със закон искова молба или да промените името си чрез едностранен акт.

Всеки, който е на и над 16 години може да промени името си по всяко време. Може да промените собственото си име, фамилното си име, или и двете. Можете да прибавяте нови имена или да премахнете име, което не харесвате. Можете да използвате новото си име за всякакви цели, включително и сключване на брак и подаване на документи за паспорт. Обаче, не можете да променяте името си с измамни цели.

 Втори брак

Във Великобритания не съществуват законни забрани, които да попречат на някой, който е разведен или овдовял, да сключи втори брак чрез гражданска церемония, спазвайки законните изисквания посочени по-горе.

Религиите и вероизповеданията имат различни правила относно това дали някой може да сключи втори църковен брак. Ако вие или вашият партньор сте имали предишен брак и искате църковна церемония, ще трябва да се допитате до официалното лице от съответната религия.

  Благословии

Дори и да не ви е позволено да сключите граждански брак – например, принадлежите към религия, която не ви позволява да сключите брак с разведен човек, или сте лезбийка или гей – е възможно връзката ви да бъде благословена в религиозна церемония. Това се прави по преценка на официалното църковно лице.

 Насилствени бракове

Криминална проява е да се застави човек да сключи брак. Ако се опасявате, че можете да бъдете насилствено заставен/а да сключите брак в тази страна, трябва да се свържете с полицията. Същата процедура се прилага, ако се притеснявате, че някой друг може да бъде насилствено заставен да сключи брак.

Ако се опасявате, че можете да бъдете насилствено заставен/а да сключите брак извън страната, трябва преди да предприемете пътуването да потърсите съвет от Community Liaison Unit в Foreign and Commonwealth Office. Ако се притеснявате за някой друг, който пътува в чужбина, трябва да се свържете с Community Liaison Unit.

 Промяна на името след брак

Ще трябва ли да попълвам някакви формуляри за смяна на името ми след като се омъжа?

Не, не трябва да попълвате никакви формуляри или да получавата законно разрешение за смяна на името ви. Просто започвате да използвате промененото вместо старото си име. Обаче, вероятно е определени организации да поискат да видят писмено доказателство за смяната на името ви. Това може да бъде писмо от лекар, министър или адвокат, или обява в пресата. Може да предпочитете да направите установена със закон искова молба или да промените името си чрез едностранен акт.

Всеки, който е на възраст 16 години или повече, може да промени името си по всяко време. Може да промените собственото си име, фамилното си име, или и двете. Можете да прибавяте нови имена или да премахнете име, което не харесвате. Можете да използвате новото си име за всякакви цели, включително и сключване на брак и подаване на документи за паспорт. Обаче, не можете да променяте името си с измамни цели.

По-подробно въпросът е разгледан в главата Смяна на името

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории