Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Случаи, в които можем да дадем работодателя си под съд

Българите в UK имат правото да практикуват  дейност като самонаето лица (self-employed), а техните съпрузи, които са успешно присъединени към бизнеса, могат да бъдат наети като работници (employee).

В случай на проблеми с работодателя, като за начало е препоръчително да се направи опит за  изясняване на проблема по неофициален начин. В случай, че няма споразумение между страните, трябва да се следват стъпките от правилника по процедурата за оплаквания, които са три на брой. По закон работодателят е длъжен да притежава този правилник и да  запознае и служителите си с него.

 

Стъпки за предявяване на оплаквания

Както изяснихме по-горе, стъпките са три на брой:

 • Изисква се да подадете оплакването си към работодателя в писмен вид, като срокът за отговор е 28 дни.
 • Имате възможност да поискате среща с главния директор, за да обсъдите вашето оплакване.
 • Ако решението на работодателя ви не ви устройва имате правото да го обжалвате.

Ако след изпълнението на тези стъпки, все още не сте доволни от резултата, то може да се отнесе случая  до синдикатите или Арбитражния Трибунал по заетостта. Трябва да сте на ясно, че ако не сте следвали трите стъпки от правилника за оплаквания, то съдът може да намали полагащите ви се компенсации. В случай, че главният директор не се е придържал към процедурата в решението си, то тогава  компенсацията ви ще бъде увеличена.

Ако бъдете уволнени без основателна причина, без работодателят да се съобразява с  процедурата по прекратяване на трудовия ви договор, то съдът  ще реши, че това уволнение е неправомерно, само ако е работено за фирмата поне година или повече.

При някои обстоятелства може да отнесете случая директно към Арбитражния съд, без да се спазва процедурата за подаване на оплакване. Належащо е да се съобрази това , че съдът няма да приеме жалбата , ако не е представена писмено пред работодателя и не е изчакан срокът за отговор.

Правилата при процедурата за оплаквания не важат за всички работници, а само за наетите от работодател. Ако сте подизпълнител, без значение дали предприемач или временно назначен, то по всяка вероятност не се водите нает от работодател. Не винаги дадено лице може да бъде определено като наето от работодател, дори и да се нарича работник.. Дори и човекът ,който ви е наел на работа да ви нарича така, това не значи, че сте такъв. Най-добре се посъветвайте с компетентни лица, ако имате съмнения относно статута ви на работното  място.

 

Трибунал и други държавни органи

Трибуналът, Кралската комисия по заетостта и Промишленият Арбитражен Трибунал в Северна Ирландия са законните държавни органи, които имат пълен контрол върху трудово-правните взаимоотношения между работодатели и работници. Кралският Арбитражен Трибунал е представляван от квалифициран съдия, специалист по трудово-правни взаимоотношения и още две лица от законодателните органи защитаващи интересите на работници и работодатели.

Трибуналът се занимава със следните въпроси:

 • Писменото оформление на срокове и условията в договорите работник-работодател;
 • Разрешения за отпуск по майчинство;
 • Правото на отпуск;
 • Неизплатените работни заплати;
 • Съдържанието по документите при заплащането на работната заплата;
 • Дискриминацията при неравномерното заплащане на половете;
 • Расовата дискриминация;
 • Разграничение в правата по възраст;
 • Дискриминацията по инвалидност;
 • Дискриминацията по сексуална ориентация;
 • Религиозната дискриминация;
 • Проблемите свързани с техниките за безопасност;
 • Неправомерните уволнения и съкращения.

Ако бъде подадена жалба до Кралската Арбитражна Комисия по заетостта или Северно-ирландския Промишлен Трибунал, служителят рискува да загуби работата си.

Необходимо е да се спазват съществуващите срокове, преди да се стигне до дело в Арбитражния съд на Трибунала. Тези срокове варират в зависимост от конкретния случай. Обикновено жалбите за неправомерно уволнение, нелегално отнемане от месечното възнаграждение или дискриминация, трябва да се подадат в срок до 3 месеца от приключването на работа. Ако е връчено писмено оплакване на работодателя  и има писмен преговор или отговор, то срокът може да бъде удължен.

До 6 месеца от датата на съкращение, имате възможността да подадете жалба за неплатено обезщетение поради съкращение.

Категории