Обща информация Посолство на Р България в Лондон - услуги и мероприятия

Списък на извършваните услуги в консулската служба на посолството на Република България в Лондон

Общи консулски услуги

– Приемане на молби от общ характер ;
– Приемане на молби за издирване и препращане на вещи;
– Приемане на молби за издирване, установяване и реализиране на наследство в чужбина;
– Приемане на молби за издирване на български гражданин или чужденец, пребиваващ в чужбина;
– Приемане на молба за сключване на брак;
– Издаване на дубликат на актове за гражданско състояние;
– Приемане и обработване на документи за придобиване и възстановяване на българско гражданство;
– Приемане и обработване на документи за освобождаване от българско гражданство и удостоверения, издавани във връзка с установяване на българско гражданство;
– Издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи;
– Приемане и обработване на молби за съставяне на актове за морски протест, за издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България и за извършване на други действия, за които се събират такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията;
– Легализиране на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от чуждестранни учреждения или от чужди дипломатически или консулски представителства;
– Легализиране на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от български учреждения;
– Заверка на подписи върху частни документи (пълномощни, покани, декларации и др.);
– Заверка на верността на препис от оригинал;
– Заверка на препис от завещания;
– Заверка на подписа на преводача на документи и други книжа;
– Издаване на Декларации за пътуване на дете/деца пътуващи без придружител;
– Издаване на Декларации за пътуване на дете/деца придружавани от един родител;
– Издаване на Декларации за пътуване на дете/деца придружавани от трето лице.

 

Български документи за самоличност

– Приемане  на Заявления за издаване на български паспорт, лична карта, временен паспорт;
– Глоби за нарушения по Закона за българските документи за самоличност;
– Приемане на заплащането на таксите за издаване на бълг. документи за самоличност.

Консулската служба при Посолството на Република България в Лондон уведомява, че с цел подобряване на обслужването на гражданите e въведена нова електронна система за запазване на час за подмяна на документи за самоличност на български граждани, постоянно живеещи във Великобритания.
Електронното запазване на час може да се осъществи посредством:
• Интернет – сайт www.bgpassport.co.uk  (за дата и час по избор)  – като следвате инструкциите на сайта;
• GSM – SMS на номер 88080 (за най-близките свободни дата и час) – като изпратите SMS със съдържание: FOR BGLDS номер на паспорта; 
• Стационарен телефон 02081334581 (за най-близките свободни дата и час) – като следвате инструкциите на записа. 
Запазването на час по Интернет и по стационарен телефон  е безплатно, а GSM-SMS услугата се заплаща по нормална тарифа на оператора – 0.50 паунда за съобщение. 
След успешното запазване на час ще получите обратно съобщение с уникален референтен код, който следва да представите в консулската служба. 

При подаване на заявление за издаване на лични документи е необходимо да бъдат представени само документите за самоличност (лична карта и/или паспорт). Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания. При подаване на заявления за документи на деца е необходимо личното присъствие на двамата родители и детето като се представят удостоверение за раждане на детето, документи на родителите и предишен документ на детето ако има издаден.

Заплащането на всички услуги в консулската служба на Посолството се извършва само с пари в брой.

 

Визи за чуждестранни граждани

– Издаване на транзитни визи;
– Краткосрочни туристически, бизнес и частни визи (Type C);
– Дългосрочни визи, за постоянно установяване в България (Type D).

 

Гражданско състояние

– Заверка на превод на удостоверението за раждане на дете от български родител (за регистрация на детето в България) ;
– Заверка на превод на английско удостоверение за сключен граждански брак (за регистриране на брака в България) ;
– Сключване на граждански брак в посолството на България в Лондон и издаване на българско удостоверение за сключен брак ;
– Издаване на Удостоверение (служебна бележка) за статут на постоянно живущ в чужбина български гражданин, необходима за отлагане от военна служба;
– Заверка на Удостоверение от учебно заведение, за отлагане от военна служба ;
– Издаване на Удостоверение за получаването на всички документи свързани с процедурата по осиновяване на българско дете;
– Издаване на български смъртен акт, заверка на превод на оригинален смъртен акт и др. документи необходими за регистриране в България при трагичен случай с български гражданин във Великобритания.

  Статията е направена по официална информация от сайта на Българското посолство във Великобритания.

Категории