Имиграция и работа

Съкращение от работа

Съкращението представлява вид уволнение. Преди всичко, за да претендирате, че сте съкратен(а), вие трябва да сте уволнен(а). Това е така, защото, в противен случай, вие ще сте неправомерно уволнен(а).
Ако напуснете, вие няма да сте съкратен. Обаче, можете да спорите, ако, въпреки че сте напуснал(а), вие сте бил(а) уволнен(а). Това се нарича конструктивно уволнение, което се наблюдава когато ви поставят в ситуация, в която нямате друг избор освен да напуснете – например, напуснал(а) сте по принуда, или вие е дадена друга, неподходяща за вас работа.
Ако се съгласите със съкращението, това обикновено ще се счита за уволнение. Съществуват специални правила, които трябва да се спазват, ако сте уволнен поради поглъщането на бизнеса от друг собственик. Освен това има специални правила, които трябва да се спазват, ако смятате, че сте уволнен(а) или избран(а) за съкращение поради дискриминационни причини – например, ако всички хора, посочени за съкращение са на непълен работен ден, това обикновено ще означава полова дискриминация.
Ако сте пред съкращение и сте член на професионален съюз, професионалния съюз е първото място, към което трябва да се обърнете за помощ. Трябва да се посъветвате колкото си може по-скоро.

Процедура на съкращение

Когато бизнесът изчезне, или се премести, поради което възникне необходимост от съкращение, работодателя трябва да следва определена процедура, когато решава кои хора ще се съкратят. По същия начин, работодателят трябва да следва съответната процедура и при уволнение.
Работодателят трябва да използва процедура, която е честна, обективна, без дискриминация, с използването на обективни критерии. Не съществува законна дефиниция за честна и обективна процедура, но случаите, които са преминали през служебните трибунали, имат установени принципи на добра служебна практика, които работодателите са длъжни да следват. Такива принципи са:
• работодателят трябва да отправи колкото си може повече предупреждения за предстоящите съкращения;
• работодателят да използва обективни критерии при съкращаването на служителите;
• работодателят трябва да опита да убеди служителите, че подбора при съкращенията е честен и в съответствие с установените критерии;
• работодателят трябва да опита да намери алтернативна работа за служителите.
Нечестният подбор при съкращение е вид неправомерно уволнение. Някой, който е претърпял нечестен подбор при съкращение, може преди всичко, да поиска компенсация за неправомерно уволнение, както и парично обезщетение.

Известие за съкращение
Необходимото законно известие е една седмица, ако сте на работа в продължение на най-малко един месец, но по-малко от две години, две седмици – ако сте на работа в продължение на две години, три седмици – за три години и т.н., до 12 седмици. След 12-годишна служба, законният период за отправянето на известие е 12 седмици.

Дискриминация
Незаконно е да съществува критерий или процедура за съкращаване, която да включва дискриминация по предразсъдъци като физическо увреждане, пол, раса, религия или сексуална ориентация. Незаконни са и критериите, въз основа на които избраните за съкращение служители са на непълен работен ден или са бременни жени, тъй като това ще бъде полова дискриминация. Случаят е такъв, дори и критериите или процедурата да са били съгласувани с работната сила.
Не е необходимо да сте работил(а) за определен период от време, за да можете да поискате компенсация за дискриминация от служебния трибунал.

Подходящи алтернативни оферти за работа
Ако работодателят ви възнамерява да ви съкрати, той трябва да помисли дали има други свободни работни места за вас. Ако се намери подходяща работна позиция, тя трябва да ви бъде предложена. Ако не ви се отправи такова предложение, обикновено това ще означава, че сте бил(а) неправомерно уволнен(а). Дали дадена алтернативна работна позиция е подходяща за вас, ще зависи от работните условия и обстоятелства, и от вашите умения и способности. Фактори като заплащане, статут, работни часове, местоположение са важни при вземането на решение дали дадена работна позиция е подходяща или не. Вашият работодател не е длъжен да ви предлага подобна работа, или работа в същото предприятие.
Предложението за алтернативно работно място трябва да бъде отправено преди настоящата ви работа да приключи. То може да бъде писмено или устно. Трябва да ви дава достатъчно информация за новата работа, така че да виждате разликата между сегашната и новата ви работа. На новото работно място трябва да ви бъде предложен пробен период.
Вашият работодател може да ви предложи повече от една алтернативна оферта. Всяка оферта трябва да дава достатъчно информация и на всяко ново работно място трябва да имате право на пробен период.
Ако обмисляте приемането на друга работна оферта, имате право да пробвате работата, преди да решите дали да започнете работа или не, без да загубите законното си право на обезщетение. На новото работно място можете да работите на пробен период в продължение на 4 седмици. Пробният период ще започне веднага щом предишната ви работа приключи. По време на този период можете по всяко време да решите, че работата е неподходяща. Ако след пробния период, неоснователно откажете да започнете алтернативната работа, няма да имате право на законно обезщетение.

Напускане или започване на нова работа по време на предупредителния период преди съкращение
Ако сте предупреден(а) за предстоящото ви съкращение и си намерите друга работа, по време на предупредителния период можете да напуснете, за да започнете новата работа и пак да имате право на законно обезщетение, при условие че необходимите условия са изпълнени.

 

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Да ви издам една тайна! юли 31, 2020
    Ако звъните на някого в работно време, дали той е счетоводител, адвокат или консултант, и той не си вдигне телефона веднага…  това означава следното: Този професионалист е зает с клиент! Ако малко по късно пак звъннете и пак не ви вдигне – може би има друг клиент, или все още извършва услуга или консултация на […]
    Atanas Chikov
  • ОФЕРТА, ОФЕРТА, ОФЕРТА Зелена карта за общ работник в строителството само за 600 паунда! октомври 21, 2019
    Сънародници вече се възползваха от тази оферта, всяка седмица някой получава CSCS  карта на тази цена. Ако искате и вие да се възползвате от тази оферта направете следното. Информирайте се, че нашата фирма предлага съдействие за CSCS карта за общ работник с цени от 187 паунда до 330 паунда. След това когато ние ви кажем, […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!