Имиграция и работа

Трябва ли да имаме национално-осигурителен номер, за да започнем работа и как ще се кандидатства за него от януари, 2014 година?

Вашият национален осигурителен номер (NINо) се явява вашият личен номер във Великобритания и е подобен в някои отношения на ЕГН-то ви, издавано в България. Той е уникален и ще остане един и същ през целия ви живот. Чрез него плащате осигурителните си вноски и плащанията се завеждат на ваше име. Той служи и като референтен номер, когато общувате с Министерство на труда и пенсиите (Department for Work and Pensions) и британското Данъчно (HM Revenue & Customs).

Този номер ще Ви бъде необходим при обстоятелства, като например: започване на работа, кандидатстване за студентски заем или кандидатстване за получаване на социални помощи.

Не е задължително да имате NINо, за да започнете работа, но когато ви наемат на работа или след като започнете бизнес като самонаето лице, трябва да си извадите такъв.

В случай, че започнете работа, трябва да кандидатствате за този номер  и ще го получите, ако имате право да работите във Великобритания. Трябва също така да сте на 16 или повече години и да живеете във Великобритания (Англия, Уелс или Шотландия). За целта е необходимо да се свържете с Бюрото по труда (Jobcentre Plus) на телефон 0845 600 0643. Линиите работят от понеделник до петък, от 8 до 18 часа, и обикновено са по-малко натоварени преди 9 часа сутринта.

От януари, 2014 година българи и румънци могат да влизат, живеят и работят във Великобритания, без да е нужно да кандидатстват за разрешение от граничната агенция (UKBA). Те също имат първоначално право да пребивават в страната за три месеца при условие, че могат да поемат грижите за себе си и своите семейства, без да са в тежест на публичните фондове. След това вече трябва да упражняват правата си по договоите на ЕС, т.е. като граждани на ЕС.

  • Ще важат ли същите правила за придобиване на национален осигурителен номер, както преди януари 2014 г.?

Не се нуждаете от NIN, за да започнете работа, но трябва да си извадите такъв, когато Ви наемат на работа или започнете бизнес като самонаето лице.

  • Ако възнамерявам да работя като самонает ?

Промяна няма да има по отношение на действащите към момента процедури за кандидатстване като самонаето лице.

На интервюто трябва да предоставите задоволителни доказателства, че извършвате истински бизнес услуги в качеството ви на самонает (примерно, фактури, издадени на клиенти, разходи за реклама, референции от клиенти, договорености за извършване на услуга, бизнес застраховки, отговори на запитвания за цена на услуга, свидетелства за получени плащания и т.н.)

Като граждани на Европейския Съюз, можете да започнете да упражнявате своя бизнес преди фактическата ви регистрация пред HMRC на базата на постановлението за единен европейски пазар на труда и движението на хора, стоки, услуги и капитали в границите на Съюза.

  • Ако възнамерявам да работя като нает догодина?

Ще получите по-лесно национален осигурителен номер, ако имате осигурена работа. За целта е нужно да представите документи, удостоверяващи, че работите (договор или писмо от работодателя).

  • Мога ли да кандидатствам за осигурителен номер, ако не съм нает?

Да, можете. Не е задължително да имате работа, за да кандидатствате за осигурителен номер, стига да представите три документа, които доказват, че активно търсите работа. Вашата кандидатура ще бъде разгледана, а следните документите се считат за доказателство, че търсите работа:

– копие на кандидатура за работа, изпратена до работодател;

– писмо от работодател, с което Ви канят на интервю за работа;

– писмо, с което Ви уведомяват, че не сте одобрени за дадена работа;

– писмо до работодател, в което се интересувате дали в момента имат свободни работни места, и получен отговор, че в момента няма такива;

– изпратена автобиография при кандидатстване за работа и потвърждение от работодателя, че разглеждат вашата кандидатура;

– писмо, с което работодател ви предлага работа.

  • Кои организации ще използват моя национално-осигурителен номер?

Следните организации трябва да знаят какъв е Вашият NIN:

– Данъчната служба (HMRC),

– вашият работодател,

– Министерство на труда и пенсиите (което включва Бюрото по труда и службите за пенсиониране, нетрудоспособност, гледане на болни хора и отпускане на държавни помощи,

– местната община, ако кандидатствате за помощ за плащане на наем (housing benefit),

– институцията за отпускане на студентски заеми – Student Loan Company.

Източник: в-к „БгБен“

About the author

Daniel

1 Comment

Click here to post a comment

Категории