Пазаруване

Търгове

Ако купите нови стоки на търг, вие имате същите законни права, които имате при пазаруването от магазин.
Ако купите стоки втора употреба на търг, вие имате законни права само ако не ви е дадена възможността да присъствате – например, на търг по internet. Ще загубите правата си и ако агенцията, организирала търга, ви поясни, че нямате нормална потребителска защита или, че стоките се продават „в този вид“.
Когато купувате стоки на търг, вие сключвате договор с притежателя на стоките, а не с търговския агент, така че ако има противоречие, ще трябва да предприемете действия срещу собственика, а не срещу агенцията. Нещо повече, агенцията не е длъжна да ви дава информация за собственика, така че издирването му може да се окаже трудно. Обаче, агенцията не трябва да прави фалшиви изявления относно стоките. Ако имате проблем, се свържете колкото си може по-скоро с агенцията. Ако сте заплатил(а) такса за обезщетение, проверете дали тя покрива съответния проблем. Например, ако откриете, че закупената на търг кола е била бракувана, можете да подадете жалба по силата на полицата за обезщетение.
Тези правила важат за дистанционните търгове във Великобритания. Ако купите нещо от търг по internet от чуждестранна фирма, обикновено ще се имат предвид законите на съответната държава. Ако, при тези обстоятелства, има противоречие, препоръчително е да потърсите специализиран съвет.

Знаете ли че…
ако купите стоки за бизнеса си, законните потребителски права, които обикновено притежавате, няма да са в сила?

Категории