Имиграция и работа Постоянно местожителство - Permanent Residence Работа като нает - employed Работа като студент/учещ се - working students Работа с работна карта - Accession Worker Card

Установяване на българи и румънци в Обединеното кралство 2007-2013 г.

Като граждани на Европейския съюз българи, румънци и хървати имат същите права като другите граждани, с изключение на ограниченията за работа в Обединеното кралство, които отпадат след 1-ви януари, 2014 година.

С документ от 2006 год., SI 3317 е определено как българи и румънци могат да влизат в Обединеното кралство и как да участват на пазара на труда. До края на 2013 година те се нуждаят от предварително разрешение, което се предоставя само за определените видове работа, но има и някои важни изключения. Съществуват категории, които не се нуждаят от разрешение за работа:

 • хора, които вече са работили 12 месеца законосъобразно във Великобритания на или след 31 Декември, 2006 год.;
 • тези, които са с разрешение за пребиваване във Великобритания от преди 31 декември 2006 год. без никакви ограничения за приемане на работа (като например хората с ILR, статут на бежанец, ELR, HP или DL);
 • тези, които имат сключен брак с гражданин на Обединеното кралство или лице, което се е заселило там;
 • членове на семейството на граждани на Европейския съюз (включително други българи, румънци и хървати, които имат пълни права за Европейския съюз или са упълномощени да работят).

Висококвалифицирани работници могат да кандидатстват за регистрационен сертификат, който потвърждава, че няма ограничения за тях за заетостта и след това ще имат право да работят.

Други потенциални работници трябва първо да имат предложение за работа и след това да кандидатстват за издаване на работна карта, преди да може да получат право на законна трудова заетост като упълномощени лица.

Карти се издават само за някои видове работа, в това число:

 • такива, професии, за които има недостиг и някои, свързани с квалифициран труд;
 • вътрешна заетост;
 • следдипломна квалификация за лекари и зъболекари и стаж за общопрактикуващи лекари;
 • учители и т.н. по програми за обмен;
 • сезонни селскостопански работници.

Студенти от България и Румъния могат да работят до 20 часа седмично, но трябва да получат регистрационен сертификат, който да потвърждава, че имат това право.

Ако сте гражданин на България или Румъния се прилагат специални правила за правата ви на работник или служител, които засягат и правата ви на жилище и други материални и финансови ползи.

Тези правила се прилагат и за първите седем години, след като страните са се присъедини към ЕС, а след това подлежат на преразглеждане и промени.

За българи и румънци тези правила се прилагат от 1 януари 2007 год. до 31 декември 2013 год.

В повечето случаи може да работите като служител, само ако сте получили разрешение за това от UKBA, но има някои изключения. Ако сте имали работа на договор за период от 12 месеца, ще имат същите права като другите работници от Европейския съюз.

Вашият паспорт или лична карта от съответната страна е доказателство за гражданството ви. Ако се изисква да имате разрешително за работа, ще бъдете помолени да се покаже едно от следните неща (в зависимост от вида на извършваната работа), ако се кандидатства за обезщетения или жилищно настаняване:

 • За висококвалифицираните работници – удостоверение за регистрация, което е дадено на синя карта;
 • Хората с предложение за работа, за които може да бъде предоставено разрешение (квалифицирана работа, където има недостиг на работна ръка, лекари и зъболекари, вътрешната заетост и някои други специфични условия на труд) получават лилава карта като работещи.
 • Ученици и студенти от тези страни също могат да работят до 20 часа седмично и на пълен работен ден за кратък период, след като техният курс е приключил. Те ще получат жълт картон за студентска регистрация;
 • Сезонни селскостопански работници (българи и румънци) получават SAWS карта.

Можете да кандидатствате за настаняване директно от жилищна асоциация , но такова може да ви бъде отказано, ако не разполагате с достатъчно пари, за да платите наема и няма да имате достъп до тази жилищна полза.

Ако сте самонает или студент, вашите права са същите, както на другите граждани от Европейския съюз със същия статут.

Ако търсите работа, но до момента не сте работили във Великобритания, не са допустими искания за жилища, жилищни обезщетения или помощ за бездомни.

Ако работите като упълномощен или освободен от това изискване, имате право на жилищна помощ, за да си плащате наема. Ако работите като сезонни селскостопански работници (SAWS), тогава от вашия работодател се очаква да ви осигури място за живеене.

Да кандидатствате за помощ относно жилища или бездомност в Англия може, но само ако сте освободени от работа.

Да кандидатствате за жилищна помощ или такава за бездомност в Уелс имате право, ако сте с обичайно местопребиваване в Обединеното кралство, Англо-нормандските острови, остров Ман или Република Ирландия или ако сте освободени от работа.

Може да кандидатствате, ако сте били оторизиран работник, който не работи сега.

В Уелс, макар и да не отговаряте на условията за помощ да платите наема, е възможно да за получите жилищна помощ или за такава за бездомни, ако обичайното ви местопребиваване е там.

About the author

Daniel

1 Comment

Click here to post a comment

 • Да знам, че бяха на първо място преди 100 години, ама от тогава станаха доста неща например две световни войни и в резултат разпадане на колониалната система. А аз ти препоръчвам вместо да се притесняваш за британците, по-добре се концентирарай върху българите, защото след 100 години може изобщо да ни няма.

Категории