Обща информация

Човешки права

Човешки права

За първи път Великобритания подписа и ратифицира European Convention on Human Rights (ECHR) (Европейската конвенция за човешките права) през 1950г. Конвенцията съхранява основните граждански и политически права, но в продължение на много години не е била част от английския закон. Използването на Конвенцията обикновено е означавало отнасянето на даден случай в European Court of Human Rights в Страсбург. Това е било доста продължително и скъпо.
С влизането в сила на Human Rights Act на 02.10.2000г. правата според ECHR започват да се разглеждат в английските съдилища. Нещата стават доста по-бързи и опростени.
Human Rights Act означава, че за обществените власти е незаконно да действат по начин, несъвместим с правата по Конвенцията. “Абсолютни права” по силата на Human Rights Act са правото на живот, забрана на насилието и унизителното отношение. “Правата по подразбиране” трябва да поставят баланс между индивидуалните права и обществения интерес. Примери са правото на уважение на личния и семеен живот, както и свобода на словото. Ако някое от човешките ви права е нарушено, делата могат да се разглеждат във Великобританския съд или трибунала. Не е необходимо да отивате в European Court of Human Rights в Страсбург.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Страшни разкази за социалните в UK юни 17, 2019
    Социалните служби във Великобритания си вършат работата, без да мигнат, и нашите сънародници с деца (особено новодошлите) разбират за това едва когато буквално им звъннат на вратата. Както неведнъж сме казвали досега – незнанието за порядките тук не е оправдание. Защото, когато имате проблем със социалните служби, в UK съществува съвсем реалната опасност те да […]
    Atanas Chikov
  • Български застрахователни неволи в UK юни 3, 2019
    Често пъти нашите сънародници във Великобритания изпадат в ситуации, в които се изяснява, че ако са имали направена застраховка навреме, развръзката сега би била много по-различна. И обикновено става въпрос за проблеми, изискващи солидна парична сума. Ех, ако…, но вече е късно! И още нещо. Когато се прави застраховка, тук не е важно само да […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!