Законодателство / Правни въпроси Обща информация Право

Шест наши права, за които е добре да знаем

Кога не се прилагат новите разпоредби за Child Benefit и Child Tax Credit

От 1 юли 2014 новото британско законодателство гласи, че трябва да сте живели във Великобритания поне 3 месеца преди да имате право да кандидатствате за двете помощи за деца – Child Benefi t и Child Tax Credit. В основната си част това ново изискване засяга най-вече новопристигналите на Острова семейства.

И все пак тук има 3 важни изключения и изискването не се прилага спрямо хората, които:

– са пристигнали във Великобритания преди 1 юли 2014;

– работят като наети или самонаети и печелят достатъчно, за да могат да си платят месечните националноосигурителни вноски;

– са живели във Великобритания поне 3 месеца преди да заминат в чужбина и са се завърнали обратно след не повече от 52 седмици престой зад граница. Но имайте предвид, че това не ви освобождава от необходимостта да докажете при кандидатстване за Child Benefi t или Child Tax Credit, че имате правото на обичайно местожителство на територията на Великобритания.

Ако получавате бенефити и решат да ви устроят проверка у дома

Както знаете, във Великобритания не е изключено да бъдете посетени на вашия адрес от служител на Департамента по труда и пенсиите (DWP), чиято цел е да установи дали декларираните от вас обстоятелства отговарят на реалността.

Тези проверки на място обикновено засягат получаващите някоя от следните помощи:

– Employment and Support Allowance

– Housing Benefit

– Income support

– Jobseeker’s Allowance

– Pension Credit

Официалното наименование на тези визити по домовете от страна на DWP е „Performance Measurement review”. Обикновено името ви за тях бива подбирано на случаен принцип. Успокоителното е, че проверяваните хора на практика биват един наистина малък процент.

Проблемът е, че те по правило не биват предизвестявани, когато им се готви подобна проверка.

От DWP казват, че при подобна визита имате правото да изискате ID доказателство от проверяващия служител.

Можете да:

– поискате някаква валидна негова ID карта със снимка;

– поискате да се обадите на общия телефон за услуги на DWP (0191 216 8050), за да потвърдят оттам достоверността на името на човека в качеството на техен служител.

И все пак, важно е да се знае, че вие не сте длъжни да допускате това лице вътре в дома ви.

Също така имате правото да помолите тази визита да бъде пренасрочена в удобен за вас ден и час, за които предварително бъдете уведомени. Третата ви законова опция е да настоявате за провеждането на това интервю на територията на офис на DWP, а не в дома ви.

Важно: Ако предприемете някое от изброените действия и откажете интервю на място, това няма да засегне по никакъв начин решението за отпускането ви на помощи. Ако обаче продължавате да отхвърляте всякаква възможност за подобна проверка и интервю, срещу вас може да бъде заведено разследване за потенциална измама.

Нямат правото автоматично да ви подновяват изтичащ договор за телефон

Практиката на автоматичното подновяване на изтичащи договори от страна на телефонните оператори е вече незаконна от близо 3 години, както бе постановено от националния регулатор Ofcom.

Следователно, в края на вашия договор компанията-доставчик на услугата е длъжна да ви даде възможността да изберете дали да я подновите или не.

Още от септември 2011 Ofcom забрани ползването на типа „rollover” контракти, при които абонаментът автоматически се подновява без необходимост от предизвестие.

Забраната понастоящем обхваща прилагането на този тип договори за линиите с фиксирани гласови и интернет услуги, които се доставят както на частни, така и на малки и средни бизнес потребители.

Нови условия за посещенията по домовете от страна на съдия-изпълнителите (Bailiffs)

От 6 април длъжностните лица Bailiffs трябва да се съобразяват с някои нови правила при събирането на дългове и вещи на осъдените длъжници, при които биват изпращани. Целта е осигуряването на един по-справедлив акт при изпълнението на съдебните разпореждания и допълнителна защита на хората от евентуални своеволия.

Основните промени гласят:

– задължително обучение и сертифициране на съдия-изпълнителите;

– по-опростена и фиксирана система от такси за услугата на съдия-изпълнителя в процеса на неговите действия;

– задължение да държи хората уведомени за всеки текущ и следващ етап по изпълнението на съдебните решения;

– забрана за посещения нощем;

– забрана за влизане в дома, когато вътре има само дете;

– забрана за изземването на вещи и уреди от ежедневна битова необходимост, като например готварска печка или пералня;

– по-голяма защита на физически лесно уязвими хора срещу акции от страна на съдия-изпълнителите;

– минимално предизвестие от 7 дена преди домът ви да бъде посетен;

– предпазване от продажба на ваше имущество, освен ако не сте получили поне 7-дневно предизвестие за това.

Понастоящем постановленията са, че съдия-изпълнителите във Великобритания могат да бъдат ползвани само в случаите на събиране на специфични дългове, като примерно неплатени такси на общината (council tax), глоби за неправилно паркиране, както и присъдените дългове от местните общински съдилища.

Ако обаче решението за използването на съдия-изпълнители спрямо вас датира отпреди 6 април 2014, тогава валидни за вас биха били предишните разпоредби и е най-добре да се консултирате с независимата услуга, която предлагат от Citizens Advice Bureau.

Запазването на телефонен номер при смяна на доставчика на услугата

Стационарен номер

Всички компании по закон трябва да ви позволят да запазите стационарния си номер, в случай че решите да се прехвърлите на нов доставчик. Цялата процедура не би трябвало да ви отнеме повече от един ден, след

като:

– вече сте получили необходимата информация относно цената на прехвърлянето ви към другата компания;

– физическото инсталиране на линията е приключило;

– досегашната ви компания е дала на новата вашия телефонен номер.

Мобилен номер

В случай, че искате да запазите досегашния си мобилен номер, трябва да поискате от вашата компания своя PAC код (Porting Authorisation Code). Тя е длъжна да ви го даде веднага (по телефона) или да ви го прати до 2 часа чрез текстово съобщение.

Трябва да предадете този код на новия ви доставчик възможно най-бързо, защото той е валиден за ограничен период от време. Имайте предвид, че за прехвърлянето на досегашния ви номер на нов оператор вероятно ще ви се наложи да платите такса.

Колко часа е дължимата почивка по закон между две работни смени?

Полагащата се минимална почивка между две работни смени е постановена от Working Time Regulations, 1998.

Според тези разпоредби периодът на почивка в рамките на 24 часа не трябва да бъде по-малко от 11 последователни часа. На работещите им се полагат поне по 11 почивни часа на ден, поне по 1 почивен ден на седмица и задължителна почивна пауза, ако работната смяна е по-дълга от 6 часа.

Работодателят също така не може да настоява да се работи повече от 48 часа седмично. Всеки извънреден труд, т.е. труд, положен извън тези 48 часа, се счита за доброволно решение на работника, от което може да се откаже, без това да му донесе дисциплинарни по-следствия.

При полагането на нощен труд той не може да надхвърля 8 часа на всеки 24-часов цикъл.

Източник: в. „БгБен“

Категории