Category - Законодателство / Правни въпроси

Законодателство / Правни въпроси Право

Наследяване на починало лице във Великобритания, когато няма завещание

Когато едно лице почине внезапно, без да е оставило валидно завещание, неговото движимо и недвижимо имущество се разпределя по определени правила, по линията...

Законодателство / Правни въпроси Право

Права на живущите без брак двойки по отношение на семейното жилище

Лицата, които живеят заедно на съпружески начала, без да са сключили брак, имат по-малко права от тези, които имат законен брак. Отношенията между тези двойки...

Законодателство / Правни въпроси Право

Ролята на предбрачния договор по българския семеен кодекс и признаването му при развод във Великобритания (втора част)

 Източник: в-к „БгБен“ Според английската правна доктрина, двойките, преди да сключат брак, могат да сключат договор, с който да уредят имуществените си...

Законодателство / Правни въпроси Право

Отнемане на деца от социалните служби към общините (Care proceedings)

Във Великобритания законодателството коренно се различава от българското по отношение на защитата на децата. Британските общини имат големи права да се...

Законодателство / Правни въпроси

Условия за предоставяне на професионални услуги във Великобритания

В живота ни във Великобритания, често ни се налага да ползваме услугите на определен професионалист. Важно е да знаем, че много от тези професионалисти имат...

Законодателство / Правни въпроси

Как да се измъкнем по законен начин от хватката на кредиторите

Една от основните причини за стрес при хората в Обединеното Кралство е наличието на дълг. В общество, където разходите надхвърлят приходите и възможността за...

Категории