Помощи - Benefits

Council Tax Benefit(финансова помощ за плащане на общиснки данък)

Ако имате нужда от финансова помощ, за да си плащате данъците, може да имате възможност да получавате Council Tax Benefit. Може да получавате и Second Adult Rebate, ако споделяте дома си с друг възрастен човек (не ваш родител или законен партньор), който не няма възможност да плаща Council Tax.

Council Tax Benefit

Може да получавате Council Tax Benefit ако плащате Council Tax и вашия доход и капитал (спестявания и инвестиции) са £16,000 или по-малко.

Second Adult Rebate

Може да получавате Second Adult Rebate, ако човека, с който споделяте жилището си:
• не е ваш родител или законен партньор;
• е на възраст 18 или повече години;
• не плаща наем;
• не плаща Council Tax;
• е с ниски доходи.
Може да получавате Second Adult Rebate, дори и да не получавате Council Tax Benefit, ако или:
• нямате право на Council Tax Benefit;
• или имате право само на помощи, които ще покрият само 25% или по-малко от вашите Council Tax.
Вашият местен орган на властта трябва автоматично да провери дали имате право на Second Adult Rebate.

Кой няма право на подобен вид помощи

Ако спестяванията ви са над £16,000, нямате право да получавате Council Tax Benefit, освен ако не сте на възраст 60 или повече години и получавате ‘guarantee credit’ от Pension Credit. Вашият доход и спестявания няма да засегнат Second Adult Rebate. Second Adult Rebate се базира върху други лични обстоятелства. Повечето хора, които си търсят убежище и хората, спонсорирани, за да бъдат във Великобритания, няма да получат Council Tax Benefit.

Каква сума получавате?

За да изчисли Council Tax Benefit, местните власти ще проверят:
• парите, които вие или законния ви партньор получавате, включително доходи, някои помощи, данъчни кредити и неща като професионални пенсии;
• вашите спестявани и спестяванията на вашия партньор;
• обстоятелствата около вас: например, вашата възраст, броят на вашето семейство и тяхната възраст, дали вие или член на вашето семейство е инвалид, и дали някой, който живее с вас, би могъл да ви помага с наема.
Най-големите Council Tax Benefit, които може да получите, са 100% намаление от вашите Council Tax. Ако имате право на Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance или ‘guarantee credit’ от Pension Credit, може да получите максимална помощ с вашите Council Tax.
Ако вторият възрастен член в жилището получава Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance или Pension Credit, може да получи Second Adult Rebate в размер на 25% от Council Tax. Ако брутното седмично възнаграждение на втория възрастен член е по-малко от £162.00, отстъпката е 15%. Ако възнаграждението му е между £162.00 и £209.99, отстъпката е 7.5%.
Ако имате право и на Council Tax Benefit, и на Second Adult Rebate, ще получите тези, които ви отстъпват повече средства.

Как се изплаща

Council Tax Benefit и Second Adult Rebate намаляват сметката ви за Council Tax. Ще получите нова сметка, която ви показва намалената сума Council Tax, която трябва да платите.
Council Tax Benefit и Second Adult Rebate няма да засегнат останалите помощи, които получавате.

Как да подадете молба

Ако вече претендирате за други помощи
Ще получите формуляр за Council Tax Benefit, (включително и за Second Adult Rebate) и Housing Benefit, ако претендирате за някои от следните видове помощи:
• Pension Credit;
• Income Support;
• Jobseeker’s Allowance.
Трябва да попълните и върнете формулярите в вашето местно council.

Ако не претендирате за други помощи

Ако не претендирате за Income Support, income-based Jobseeker’s Allowance или Pension Credit, можете за получите формуляр за Council Tax Benefit, Second Adult Rebate и Housing Benefit от вашето местно council.
Можете да си свалите формуляр и от уебсайта на Department for Work and Pensions (DWP).

Предварително подаване на молба

Може да подадете молба до 13 седмици (17 седмици ако сте на възраст 60 или повече години), преди да имате право на Council Tax Benefit. Така че ако ви е известно, че скоро ще си сменяте местоживеенето, може да подадете молба за Council Tax Benefit преди да се преместите. По всяка вероятност няма да получите някаква сума преди да се нанесете.

Молба със задна дата

Може да успеете да върнете датата на вашата молба за Council Tax Benefit, ако съществува валидна причина за липсата на по-ранното й подаване.
Какво да правите ако обстоятелствата около вас се променят
Трябва да съобщите на вашето местно council ако, например:
• някое от децата ви напусне училище или дома ви;
• някой се нанесе или изнесе от дома ви;
• вашите доходи, или доходите на някой, който живее с вас, се променят;
• вашият капитал или спестявания се променят;
• вашият наем се промени;
• се преместите;
• вие или вашия партньор ще бъдете далеч от дома в продължение на повече от месец.

Как да обжалвате

Ако ви се откаже Council Tax Benefit или не сте доволен(доволна) от решението на council, можете да ги помолите да преосмислят решението си. Ако пак не сте доволен(доволна) от решението, можете да обжалвате пред независим Unified Appeal Tribunal.

Council Tax намаление за инвалиди

Целта на Disabled band reduction scheme е да се увери, че хората с физически увреждания не плащат повече Council Tax понеже живеят в по-голям имот от колкото биха обитавали ако няма увреждане. Наличието на физическо увреждане не ви дава автоматичното право на намаление. Общо взето, според изискванията на намалението, имота трябва да бъде основно жилище на поне един инвалид и трябва да притежава поне едно от следните неща:
• допълнителна баня или кухня;
• някаква друга стая (без тоалетна), която основно се използва от инвалида;
• достатъчно пространство за ползване на инвалидна количка – ако инвалидната количка е само за употреба извън сградата, това няма да се има предвид.
Помещението или инвалидната количка трябва да са съществено важни за нормалното съществуване на инвалида, което се дължи на природата и обхвата на неговото физическо увреждане. Под „инвалид” в този контекст се подразбира човек, който е със значително и постоянно физическо увреждане. Инвалидът може да бъде възрастен човек или дете и не трябва да е отговорен за плащането на Council Tax.
Допълнителното помещение не е необходимо да бъде специално построено, но жилището ви няма да бъде одобрено за намаление докато гореспоменатото условие не се изпълни. Преподреждането на стаите (например, баня в партера, а не на първия етаж) е малко вероятно да направи дома ви подходящ за намаление.

Хора със значително умствено увреждане

За целите на Council Tax, един човек е със значително умствено увреждане ако има съществено увреждане на разума и социалните функции, които по всяка вероятност ще бъдат постоянни. За да има право на Council Tax намаление, човекът трябва да има медицински сертификат, според който той е със значително умствено увреждане, и да има право на една от следните помощи:
Incapacity Benefit;
Disability Living Allowance с компонент за грижи при средна или най-висока стойност;
• Attendance Allowance;
• Severe Disablement Allowance;
• Income Support с премия за физическо увреждане (тук спадат всички, чиито партньори имат премия за физическо увреждане, включена в income-based Jobseeker’s Allowance;
• Елемент за физическо увреждане в Working Tax Credit.
Ако човекът е над пенсионна възраст, но е можело да има право на някои от гореспоменатите помощи при положение, че е под пенсионната възраст, той също може да има право на намаление.
Хората със значително умствено увреждане не се броят когато се има предвид броят на членовете в едно домакинство. Така че, например, ако двама съпрузи живеят заедно и единият има сериозно умствено увреждане, те ще получат обикновената отстъпка от 25%, която би получил възрастен човек, който живее сам. Не се плаща Council Tax за жилище, обитавано само от хора със сериозно умствено увреждане.

Хора, получаващи грижи в собственото си жилище

При определени обстоятелства, но не ако получавате грижи от вашия партньор, гледач, жител на страната не се брои при изчисляване броя на членовете в едно домакинство. Така че, например, ако само вие и гледача ви живеете в едно жилище, тогава може да важи самостоятелната отстъпка от 25%.

Хора в болници или домове

Не се плаща Council Tax за имот, изоставен от хора, които са сменили местоживеенето си, за да получават персонални грижи, независимо от това дали се намират в болница, дом за полагане на грижи или някъде другаде. Най-общо казано, жителите на тази домове или болници не трябва да плащат Council Tax.
Повече информация може да бъде намерена от брошурата ‘Council tax – a guide to your bill’, която може да бъде намерена в уебсайта на Department for Communities and Local Government.

Как се подават документи

Трябва да напишете писмо или да телефонирате на вашето council, ако смятате, че имате право на намаление от Council tax. Трябва да подадете документи; вашето council няма автоматично да ги подаде, дори и да получавате грижи и подкрепа от социалните служби. Council ще ви изпрати формуляр, който трябва да попълните и върнете. Можете да получите повече информация и, при определени обстоятелства, да подадете документи чрез уебсайта на вашето местно council.

Какво се случва след това

Служител на council може да уговори среща, за да ви посети в дома ви. Всички служители имат идентификационен бадж; поискайте да го видите преди да ги пуснете в жилището си. Служителят ще си направи записки относно приспособленията, които сте направили в жилището си (ако са приложими) и може да пожелае да види доказателства за помощи, които получавате. Ако не получите визита, може да се наложи да докажете, че сте инвалид. Може да е необходимо да съобщите на council името на вашия социален работник или да осигурите определени документи. Ако не получавате грижи от социалните служби, лекарят ви трябва да може да потвърди (писмено), че сте инвалид. Обикновено, council ще се свърже с вашия лекар и ще поиска информация след получаване на молбата ви.

Ако молбата ви е одобрена

Намалението може да се види в най-горната част на сметката ви за Council tax. Обикновено, намалението се прави със задна дата до датата, на която сте подал(а) документи, така че е важно веднага да подадете документи за намаление. Council може да направи намалението със задна дата ако можете да демонстрирате, че сте имал(а) право на него преди да подадете документи.

Ако молбата ви не е одобрена

Ако не сте съгласен(съгласна) с решението на council, трябва да им изпратите писмо, с която им обяснявате защо според вас имате право на намаление. Council има на разположение два месеца да отмени или потвърди решението си. Ако все още не сте съгласен(съгласна) с решението, или ако не получите отговор в рамките на два месеца, можете да обжалвате пред Valuation Tribunal, който е независим от council. През това време трябва да продължите да плащате първоначалната си сметка.
Процесът на обжалването е обяснен с повече подробности в брошурата ‘Council Tax – a guide to your bill’, която може да се намери в уебсайта на Department for Communities and Local Government.

Оценка на жилища, които са били адаптирани за инвалиди

Отделно от Council Tax намаленията за инвалиди, правилата за оценка на жилища за целите на Council Tax съставят специални клаузи за жилищата, адаптирани за хора с физически увреждания.
Когато се прави оценка на жилище за тази цел, всеки неподвижен предмет, изискван от човек с физическо увреждане, който намаля стойността на жилището, ще бъде взет под внимание, но пък всичко, което увеличава стойността на жилището, няма да се има предвид.
Оценките се контролират от Valuation Office Agency. Ако смятате, че те може да не са взели предвид някакъв специален неподвижен предмет, който да направи дома ви подходящ за самостоятелно обитаване, при поставянето му с определена група, трябва да се свържете с вашата местна Valuation Office Agency.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • Да ви издам една тайна! юли 31, 2020
    Ако звъните на някого в работно време, дали той е счетоводител, адвокат или консултант, и той не си вдигне телефона веднага…  това означава следното: Този професионалист е зает с клиент! Ако малко по късно пак звъннете и пак не ви вдигне – може би има друг клиент, или все още извършва услуга или консултация на […]
    Atanas Chikov
  • ОФЕРТА, ОФЕРТА, ОФЕРТА Зелена карта за общ работник в строителството само за 600 паунда! октомври 21, 2019
    Сънародници вече се възползваха от тази оферта, всяка седмица някой получава CSCS  карта на тази цена. Ако искате и вие да се възползвате от тази оферта направете следното. Информирайте се, че нашата фирма предлага съдействие за CSCS карта за общ работник с цени от 187 паунда до 330 паунда. След това когато ние ви кажем, […]
    Atanas Chikov

Follow us on Facebook!