Законодателство / Правни въпроси Обща информация

European Ombudsman / Health Service Ombudsman

 European Ombudsman
Примери за проблемите, които могат да бъдат разглеждани от European Ombudsman, са: административно закъснение, отказ на информация, дискриминация и злоупотреба с властта.
Преди да подадете жалба пред European Ombudsman, на засегнатата европейска институция трябва да бъде дадена възможност за разследване и опит за разрешаване на проблема.

Health Service Ombudsman
Health Service Ombudsman може да разследва жалбите срещу NHS болниците или обществените здравни услуги.
Някои примери за видовете проблеми, които Health Service Ombudsman може да разследва, са:
• некачествено обслужване, като прекалено дълго чакане за лечение или операция;
• не оказване на помощ за хората с физическо увреждане;
• замърсени отделения в болниците;
• неотзивчив състав или недостиг на персонал;
• грижите и лечението, осигурени от даден лекар, медицинска сестра или друг обучен професионалист;
• жалби срещу лични лекари (GP), зъболекари, оптици и фармацевти, които работят за NHS;
• отказ да ви се даде информация, на която имате право.
Health Service Ombudsman не може да разследва следните видове проблеми:
• жалби, които могат да се разгледат от съд или трибунал;
• жалби, отнасящи се до услуги в болници, които не са към NHS или частна клиника (освен ако за услугата не е платено чрез NHS);
• решение, което може да бъде взето от NHS орган на властта или от отделна личност, която има право да осигурява NHS услуги, дори и вие да не сте съгласен(съгласна) с това решение.
Health Service Ombudsman не е длъжен да разследва дадена жалба, а местното здравно council или службата на Health Service Ombudsman могат да ви посъветват относно това дали Ombudsman ще разгледа дадена жалба или не.
Трябва да подадете писмена жалба пред Health Service Ombudsman (Англия: 0845 015 4033; minicom: 020 7217 4066; Уелс: 02920 394621; www.ombudsman.org.uk) не по-късно от една година от датата, на която за първи път сте забелязал(а) проблемите, които са предмет на жалбата ви.

Категории