Layout A (with pagination)

Имиграция и работа: Правна помощ

Adoption leave (отсъствие от работа поради осиновяване)

Ако сте работещ родител, на когото са дадени права за осиновяване на дете, или ако вече детето е при вас, вие може да имате право на adoption leave. Трябва да сте работил(а) за работодателя си в продължение на най-малко 26 седмици, като този период приключва със седмицата, в която ви...

Read More
Имиграция и работа: Правна помощ

Заплахи на работното място

Вашият работодател трябва да ви предпазва от заплахи на работното място. Advisory, Conciliation and Arbitration Service (ACAS: www.acas.org.uk) има полезен справочник относно безпокойството и заплахите на работното място и, ако сте член на някакви сдружения, те също ще могат да ви...

Read More
Имиграция и работа: Правна помощ

Причини поради които могат да ви уволнят

Има множество причини поради които работодателя може да ви уволни. Съществуват правомерни и неправомерни причини за уволнение, както и право на писмено изявление, обясняващо защо сте бил(а) уволнен(а). Независимо от причината за вашето уволнение, работодателя трябва да бъде справедлив в...

Read More
Здраве и здравеопазване Имиграция и работа: Правна помощ

Майчинство

Ако сте бременна, имате право на една или няколко от следните услуги: • акушерки, които се намират или в болницата, или в местен здравен център, или в клиника. Акушерките отговарят за грижите около всички нормални бременности и раждания. Не е нужно да бъдете прехвърлена към акушерка чрез...

Read More
Здраве и здравеопазване Здравна каса - NHS

Всичко за NHS и местни служби

Аборт Определени жени могат да абортират чрез NHS. Като цяло, съвет и помощ могат да се получат от личните лекари (GP) и от клиниките по семейно планиране. Помощ може да се получи и от организациите на доброволни начала, като British Pregnancy Advisory Service (08457 30 40 30), които...

Read More

Категории