Layout A (with pagination)

Дискриминация

Дискриминация при наемане на работа/Стоки, удобства и услуги/Жилищно настаняване/Предприемане на действия

 Наемане на работа Ако определени условия или изисквания в професията могат да бъдат показани като „автентична професионална квалификация”, те може да не се сметнат за дискриминация. Например, правдоподобно е за собственик на китайски или гръцки ресторант да желае да наема сервитьори само...

Read More
Дискриминация

Дискриминация при Образование/Стоки, удобства и услуги/Жилищно настаняване

Образование За което и да е училище или колеж е незаконно да дискриминира по расови предразсъдъци. Това е така, независимо от това дали съответната институция се поддържа от LEA (local education authority) или не. Дадено училище не трябва да дискриминира в някоя от своите политики или...

Read More
Дискриминация

Директна расова дискриминация / Косвена расова дискриминация

Директна расова дискриминация Директната расова дискриминация представлява по-неблагоприятното отношение към даден човек, поради расови предразсъдъци, отколкото е отношението към друг човек в същата ситуация. Освен думи или действия за отказ, расовата дискриминация включва думи или...

Read More
Обща информация

Човешки права

Човешки права За първи път Великобритания подписа и ратифицира European Convention on Human Rights (ECHR) (Европейската конвенция за човешките права) през 1950г. Конвенцията съхранява основните граждански и политически права, но в продължение на много години не е била част от английския...

Read More
Гласуване в UK

Слепи избиратели или избиратели с физическо увреждане / Обжалване на отказ за гласуване по пощата или чрез пълномощно

 Слепи избиратели или избиратели с физическо увреждане Ако подавате молба да гласуване чрез пълномощно (за определен или неопределен период от време) порази физическо увреждане, формулярът на молбата трябва да бъде подписан от GP (общопрактикуващ лекар), Christian Science практикуващ...

Read More

Категории