Законодателство / Правни въпроси Обща информация

Local Government Ombudsman

Local Government Ombudsman може да разглежда жалбите за административна злоупотреба в следните организации:
• областни, административни, градски или окръжни council (кметства) (но не и council в малките градове или епархии);
• съвместни бордове на местните власти;
• полицейските и противопожарните власти (но не и индивидуални жалби към съответен полицай);
• English Partnership (само някои жилищни и планови въпроси);
• Commission for the New Town (единствено жилищни въпроси);
• жилищни попечителства;
• органи на властта, отговарящи за националните паркове;
• Environment Agency (защита от наводнения и въпросите относно подземната канализация);
• Greter London Authority;
• Norfolk and Suffolk Boards Authority;
• Education appeal panel;
• училищни правителствени тела (само въпросите по приема).
Local Government Ombudsman може да разследва единствено жалби за административна злоупотреба, която е причинила несправедливост, страдание или затруднение. Това означава, че той може да разглежда оплаквания относно начина, по който дадена организация е извършила нещо, или не е действала при необходимост. Примери за видовете жалби, които той може да разглежда, са:
• закъснение или небрежност при отговаряне на запитвания или предоставянето на услуги;
• неспазване на уговорените политики, правила или процедури на организацията;
• грубо отношение, дискриминация или отказ за съдействие от страна на персонала;
• невярна или подвеждаща информация и съвет от служителите, или не осигуряването на съвет и информация.
Local Government Ombudsman не може да се занимава с:
• жалба, която може да бъде разгледана от съда или трибунала или ако е замесен правителствен министър;
• жалба срещу нещо, което засяга всички или по-голямата част от обитателите на региона, например, жалба срещу council, което е пропиляло обществени средства;
• жалба срещу съдебно производство;
• жалба срещу вътрешните политики на училища и колежи;
• договори за доставка на стоки и услуги до council;
• политики и практики на личния състав.
Трябва да се свържете с Ombudsman във вашия регион. За да се свържете с Local Government Ombudsman, използвайте следната информация:
Административните единици на Лондон северно от р. Темза (включително Richmond, но без Harrow и Tower Hamlets), Berkshire, Buckinghamshire, Hertfordshire, Essex, Kent, East и West Sussex, Surrey, Suffolk и Coventry: 020 7217 4620.
Административната единица на Tower Hamlets, Birmingham, Cheshire, Derbishire, Nottinghamshire, Lincolnshire и северна Англия (с изключение на York и Lancaster): 01904 380200.
Административните единици на Лондон южно от р. Темза (с изключение на Richmond), Harrow, York и Lancaster, и останалата част на Англия, която не се покрива от Лондон: 024 7682 0000.
Повече информация можете да намерите чрез националната линия за помощ: 0845 602 1983 или www.lgo.org.uk.
Уелс: 01656 661325 (www.ombudsman-wales.org). Welsh Administration Ombudsman (0845 601 0987; www.ombudsman.org.uk) жалбите за административна злоупотреба от National Assembly за Уелс и други тела в Уелс.

Категории