Имиграция и работа Работа във ферми и фабрики - Work Permit Работа с работна карта - Accession Worker Card

Sector Based Scheme – схема, която позволява на българите да работят във ферми и фабрики като нискоквалифицирани работници

Sector Based Scheme или накратко SBS е програма, която дава възможност на българи и румънци да работят във ферми и фабрики като нискоквалифицирани работници. Това е една от малкото възможности, от които можем да се възползваме, за да работим като наети от работодател, поне до началото на 2014 година, когато ограниченията за българите на трудовия пазар ще паднат.

Самата схема позволява на британските работодатели да наемат българи и румънци, за нискоквалифицирана работа, но само в случаите когато има свободни работни места и няма британци, които да я вършат.

SBS е програма, от която могат да се възползват само българи и румънци. Хора от други държави не могат да работят в Обединеното кралство чрез тази програма.

За да работите по схемата, трябва да се свържете с работодател, който от своя страна да се съгласи да работите за него и да кандидатства за разрешително за работа (SBS Permit) oт ваше име. Разрешителното ви дава правото да извършвате определена работа за определен работодател, така че ако в последствие размислите и откажете работата няма да можете да работите на друго място с него. Винаги когато смените работата или работодателят ще трябва да смените и разрешителното.

След като работодателят е получил разрешително за вас, вие все още нямате право да работите за него. Следващата стъпка е да си извадите работна карта (accession worker card – AWC). Запомнете, че можете да кандидатствате за работна карта само след като работодателят ви е получил SBS Permit за вас, не и преди това. Формулярът, който трябва да попълните и изпратите за целта е BR3. Не можете и не трябва да започвате работа докато не получите работната си карта.

Хората, които работят по SBS имат правото да работят във фабрики и ферми следната нискоквалифицирана работа:

 • Обработка на риба

Ако работите във фабрика за риба, вие ще извършвате някое от следните неща:

 1. Ще почиствате и режете рибата;
 2. Ще я опаковате и ще лепите етикети върху опаковката;
 3. Ще управлявате някоя машина.

 

 • Обработка на месо

Във фабриките за месо работниците могат да имат повече задължения, като например:

 1. Премахване на вътрешностите на животните и почистването на месото;
 2. Разфасоване;
 3. Обезкостяване на месото;
 4. Складиране на месото във фризери;
 5. Опаковане на месните продукти;
 6. Клане на животни;
 7. Изрязване на мазнините от месото и др.

 

 • Обработка на гъби

Във фермите и фабриките за гъби работата е най-ясна, защото всеки работник трябва да бере, сортира и пакетира гъбите.

 

Разрешителното, което работодателят ви е получил за вас има максимална валидност от 12 месеца, но може да бъде и за по-малък период от време. Ако е така, работодателят ви може да кандидатства за удължаването му, но общото време на трябва да надвишава 12 месеца.

Когато разрешителното ви изтече не е задължително да напускате Обединеното кралство. Като национали на държава-членка в Европейския съюз, ние имаме правото да пребиваваме на територията на всички други държави-членки без да ни трябва разрешение за това.

Когато работите непрекъснато в продължение на 12 месеца на територията на Великобритания, вие имате право да кандидатствате за син регистрационен сертификат (синя карта), с която ще получите право на достъп до трудовия пазар, но от началото на 2014 година това вече няма да е нужно, защото ограниченията за българи и румънци вече ще отпаднат.

Като лице, което работи с разрешително (SBS Permit) и има работна карта (AWC), вие имате право да извършвате и допълнителна работа без разрешение, само в случаите когато:

 • Работите извън определеното работно време във фабриката или фермата;
 • Не работите допълнително повече от 20 часа седмично;
 • Работата ви е сходна на тази, която извършвате във фабриката или фермата, т.е. разрешителното ви трябва да отговаря на това, което правите;
 • Не сте наети от агенция.

За допълнителна информация – http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/eucitizens/bulgaria-romania/sbs/SBSworkers/

Категории