Здравословни условия на труд - Health and Safety Имиграция и работа Имиграция и работа: Правна помощ

Периоди за подаване на иск за компенсация

Когато искате да подадете иск за компенсация при нанесени телесни щети, трябва да го направите в определен срок от време.

За пълнолетните лица, навършили 18 години, срокът за подаване на иск е 3 години и започва да тече на датата, на която се е случил инцидента. За непълнолетните лица срокът отново е 3 години, но той започва да тече на датата, на която навършват 18 години.

Ако през 3-годишния срок не сте подали никакъв иск случаят ви ще се смята за приключен.

Добре е когато претърпите инцидент да подадете иск за компенсация възможно най-скоро, независимо от това, че срокът трае 3 години. Ако чакате прекалено дълго случаят ви има възможност да стане по-труден за разрешаване и дори може да не бъдете компенсирани. Трябва да имате в предвид и това, че вашият адвокат също ще се нуждае от определено време, за да събере доказателства по случая ви.

В някои по-особени случаи периодът за подаване на иск за обезщетение може да е по-кратък, като например когато сте претърпели инцидент на борда на самолет или кораб – тогава срокът е само 2 години от датата на инцидента.

Както вече обяснихме, определеният със закон краен срок за предявяване на иск за обезщетение е 3 години и след като той изтече случаят ви ще се счете за приключен, но всяко правило си има своите изключения. В някои случаи дори и да подадете въпросния иск след като е минал крайния, той може да бъде одобрен от съда.

Един от решаващите фактори, който може да направи вашия случай изключение е когато сте получили заболяване през периода, но сте разбрали за него едва след това. Такива случаи например са когато сте работили с токсични материали или химикали и в следствие на това се е развила тежка болест. Тогава срокът от 3 години се подновява и започва да тече от датата, на която са ви поставили диагнозата. В този срок имате право да подадете иск за компенсация когато поискате.

Ако болният не се излекува и почине в следствие на заболяването си, роднините могат да подадат иск за компенсация в срок до 3 години от датата на смъртта.

Когато решите да подавате иск, независимо от обстоятелствата ви, винаги е най-добре да се консултирате с адвокат.

Категории

RSS Статии от Chikov.com

  • От Experian обясниха как точкуват всяка ваша стъпка при кредитния ви рейтинг март 30, 2018
    Всички знаем за различните оценки за кредитния ни рейтинг, но кредитните агенции във Великобритания –Experian, Equifax, CallCredit често пъти дават съвсем общи препоръки  за нашето поведение, като конкретният механизъм за даване или отнемане на точки беше неясен. Вестник Daily Mail изиска от тях да разкрият кои фактори повишават или понижават кредитния ни рейтинг и с колко. Да си припомним някои […]
    novinar
  • Автомобилно застраховане – как изглежда добрата полица? октомври 1, 2017
    Полиците при автомобилното застраховане имат множество условия – някои важни, други не чак толкова. Тази статия ще Ви насочи към тези от тях, които полицата “трябва да има”, “би трябвало/би могла да има” или “може да има”, за да сте сигурни, че купувате най-правилната за вас.     Условия, които ТРЯБВА да има Условия, които […]
    admin

Follow us on Facebook!