Пазаруване

Какво да направите, за да получите това, което искате

Щом решите какъв искате да бъде резултата – например, връщане на сумата, поправка, замяна или компенсация – ще трябва да се свържете с търговеца. Колкото по-рано се свържете с търговеца и колкото по-добре подготвите случая си, толкова по-вероятно е преговорите да имат удовлетворителен завършек. Трябва да съберете цялата необходима информация, за да подготвите случая си. Това включва и информация дали имате права относно тази ситуация и, ако е така, какви са те.
Ще ви са необходими:
• опис на стоките. Това включва всичко, което ви е казано, чрез реклама или писмено;
• подробности около търговеца. Ако човекът, който ви продава стоките, е частно лице, вие имате малко законни права;
• подробности около проблема със стоките;
• подробности около това от колко време притежавате стоките, или, ако въобще не сте получил(а) стоките, кога е трябвало да ги получите;
• подробности около това кога за първи път сте забелязал(а) проблем;
• подробности около това дали стоките са причинили някакви имуществени или телесни повреди;
• подробности около това какво сте направил(а) относно проблема, ако изобщо е направено нещо;
• ако вече сте стигнал(а) до търговеца, подробности около това какво е казано;
• копия от документи – например, заповед, кредитно споразумение или ценова оферта;
• копия от инструкции, реклами или гаранционни карти;
• ако сте платил(а) нещо, бележка за сумата, заедно с други сметки или квитанции;
• бележка за начина, по който е трябвало да платите за стоките, например, чек, в брой или кредит;
• копия на някакви писма между вас и търговеца, касаещи се до проблема;
• подробности относно това къде сте бил(а), при сключването на споразумението – например, в магазина, у дома или на работа.
Напишете писмо до човека, който ви е продал стоките, или изпратете e-mail, ако сте ги купил(а) от internet. Запазете копие от писмото или e-mail. Ако търговеца има главно управление, изпратете едно копие там. Ако сте купил(а) стоките на кредит, изпратете едно копие до кредитната компания.
В писмото или e-mail трябва да бъде написано:
• какво и кога сте купил(а), с пълно описание на стоките и, ако е възможно, входящ номер;
• каква сума сте платил(а);
• какви са проблемите и кога за първи път ги открихте;
• какви разрешения на проблема предпочитате – например, връщане на цялата сума, замяна, поправка или компенсация.
Освен това, трябва да посочите на търговеца точна дата, на която да ви отговори. Тази дата обикновено е след 7 или 14 дена от изпращането на писмото.
Може да предпочитате да се обадите на търговеца, или да разговаряте с него. Дори и да не постигнете успех по този начин, винаги е добре писмото или e-mail да бъдат последвани от визита или телефонен разговор. Писмото или e-mail трябва да следват горепосочения формат.

Когато става въпрос за кредит
Ако сте купил(а) стоки, които струват повече от £100 или по-малко от £30,000 на кредит, може да имате възможност да предявите претенции пред компанията, която ви е дала кредита, вместо да се обръщате към търговеца. Това може да бъде полезно когато сте падал(а) жалба срещу търговеца, който ви е продал стоките, но той е прекратил бизнеса си или няма пари, за да ви компенсира.
Ако сте опитал(а) да преговаряте с търговеца, но е било неуспешно, може да поискате да отидете в съда. Преди да предприемете законни действия, трябва да се уверите, че сте опитал(а) всички други варианти за разрешение на проблема, като алтернативно разрешаване на спора.

Какво можете да направите ако нямате права по силата на закона за потребителите

Дори и да нямате права по силата на закона за потребителите, може би, защото стоките не са били дефектни когато сте ги купувал(а), или защото са изминали повече от 6 години от покупката, все пак има няколко неща, които можете да опитате, за да получите това, което искате. Например:
• може да опитате да преговаряте с търговеца – резултата може да е удовлетворяващ;
• може да приемете кредитна полица от търговеца;
• можете да използвате допълнителните си права по силата на гаранцията, ако имате такава;
• ако търговеца е член на търговска асоциация, можете да помолите асоциацията да притисне търговеца. Практическите кодекси на някои асоциации включват алтернативна програма за разрешаване на спорове. При тези програми се използва трета страна, като посредник или длъжностно лице, който да помогне на страните да постигнат съгласие.

 

 

Категории